Borówka wysoka – zamieranie pędów, szara pleśń, antraknoza (monitoring plantacji, 29.04.2022 r., Lubelszczyzna)

Fot. 5. Objawy zamierania pędów na roślinie borówki, 29.04.2022 r.

Nietypowy układ temperatur od początku wegetacji na Lubelszczyźnie spowodował, że różne odmiany borówki w ostatnich dniach kwietnia znajdowały się w tej samej fazie fenologicznej – pąki skupione w kwiatostanie BBCH 53 (fot.1-4). Dla oceny rozwoju porównano rośliny czterech odmian o różnej wczesności: ‘Duke’ (wczesna), ‘Calypso’ i ‘Bluecrop’ (średnia) oraz ‘Aurora’ (późna) na plantacji położonej w województwie lubelskim.

Aktualnie należy zwrócić uwagę na:

Na plantacjach obserwuje się objawy zamierania pędów borówki (fot. 5). Sprawcą choroby jest grzyb Phomopsis vaccinii. Z porażonych w ubiegłym roku pąków kwiatowych i kwiatów grzyb przerasta do pędów powodując rozległe brązowe i czarne nekrozy. Patogen ten może się przemieszczać systemicznie powodując rozszerzanie się objawów. Aby ograniczyć występowanie choroby należy wycinać porażone pędy i usuwać je z plantacji.

Fot. 5. Objawy zamierania pędów na roślinie borówki, 29.04.2022 r.

W najbliższym czasie zwrócić uwagę na szarą pleśń oraz antraknozę. Bieżący sezon wegetacyjny, podobnie zresztą jak poprzedni, jest bardzo opóźniony w porównaniu do poprzednich lat. Niemniej jednak należy się spodziewać, że w najbliższym czasie wystąpią warunki bardziej korzystne do rozwoju roślin, ale również do rozwoju chorób grzybowych. Na plantacjach należy prowadzić lustracje pod kątem występowania chorób grzybowych. Na próbie 100 losowo wybranych pędów z różnych części plantacji, należy zanotować liczbę pędów porażonych. W przypadku szarej pleśni porażenie powyżej 5% świadczy o dużym zagrożeniu infekcją dla rozwijających się kwiatów. Natomiast przy antraknozie porażenie powyżej 10% pędów stanowi próg zagrożenia i konieczne jest wykonanie zabiegów chemicznych kwiatów.

Również wraz z poprawą warunków cieplnych zaczną pojawiać się szkodniki, z których baczniejszą uwagę należy zwrócić na mszyce, przędziorka chmielowca oraz zwójki.

Proponowane zabiegi w fazie przed kwitnieniem

  1. Zamieranie pędów, antraknoza, szara pleśń –  Luna Sensation w dawce 0,6-0,8 l/ha lub Switch 62,5 WG w dawce 0,8-1,0 l/ha
  • Mszyce i zwójki – Decis Mega 50 EW – w przypadku stwierdzenia obecności mszyc lub zwójek wykonać zabieg w dawce 0,25 l/ha,
  • Przędziorki – Milbeknock 10 EC – w przypadku stwierdzenia przędziorków wykonać zabieg w dawce 1,25 l/ha.
  • W przypadku występowania misecznika wciąż jeszcze można bezpiecznie wykonywać zabiegi produktami olejowymi pod warunkiem, braku przymrozków przez kilka najbliższych nocy.

Najbliższy okres tuż przed kwitnieniem to moment do zastosowania pierwszej dawki nawożenia azotowego. Można zastosować azot w formie siarczanu amonu w dawce 100 kg/ha lub nawożenie w formie nawozów płynnych np. RSM 80-100 l/ha + CaTS (tiosiarczan wapnia) 10 l/ha + KTS (tiosiarczan potasu) 10 l/ha. Nawozy te można aplikować za pomocą belki herbicydowej montując na niej dysze do RSM.

Planując kolejne zabiegi biostymulujące można zaplanować do kwitnienia 1-2 zabiegi. W celu zabezpieczenia roślin przed czynnikami zaburzającymi ich rozwój można wykonać zabieg Asahi SL w dawce 0,6 l/ha. Jeśli był wcześniej wykonany oprysk brasinosteroidami to kolej na drugi zabieg (np. BrassiOne w dawce 0,2 l/ha). Dobrym rozwiązaniem będzie rozpoczęcie programu krzemowego np. Megis w dawce 0,5 l/ha. Należy wykonać 3-5 zabiegów co 10-14 dni. Będzie to program wzmacniający naturalną odporność roślin na agrofagi oraz poprawiający parametry plonu.

Partnerami monitoringu plantacji są firmy Bayer i UPL


ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here