Borówka wysoka – monitoring plantacji (30.04) – lubelszczyzna

Bluecrop - 29.04.2020, lubelszczyzna

Kwiecień 2020 roku zapisze się w historii producentów borówki jako jeden z najzimniejszych kwietni ostatnich lat. Dodatkowo uszkodzenia mrozowe zostały spotęgowane przez silne wiatry. Nie wszystkie uszkodzenia pąków kwiatowych są widoczne w tym momencie. Zwłaszcza uszkodzenia w obrębie zalążni. Jeśli są to ujawnią się podczas wzrostu i dojrzewania owoców uniemożliwiając owocom osiągnięcie właściwych rozmiarów.

Stadium wegetacji

Podczas ostatnich 2-3 tygodni zarysowały się duże różnice w rozwoju plantacji pomiędzy ich lokalizacjami w Polsce. W zależności od odmiany i lokalizacji rośliny znajdują się w fazach od BBCH 53 (pąki skupione w kwiatostanie) odmiana Chandler, BBCH 54 faza różowego pąka – odmiana ‘Bluecrop’, BBCH 61 otwieranie się 10% kwiatów odmiana Patriot.  

Mijający kwiecień zapisze się w historii producentów borówki jako jeden z najzimniejszych kwietni ostatnich lat (11 dni z temperaturą poniżej 0°C), podczas, którego doszło do kolejnych licznych uszkodzeń pąków kwiatowych tego gatunku (informacja o uszkodzeniach w poprzednich monitoringach). Dodatkowo uszkodzenia mrozowe zostały spotęgowane przez silne wiatry (fot. 1 i 2), które zwiększały odczuwalność niskich temperatur oraz w bardzo dużym stopniu wysuszały tkanki pąków. Charakterystycznym tego objawem jest wysypywanie się pojedynczych pąków kwiatowych z pąkostanów.

Należy przypomnieć, że nie wszystkie uszkodzenia pąków kwiatowych mogą być widoczne w tym momencie. Zwłaszcza uszkodzenia w obrębie zalążni. Jeśli są to ujawnią się podczas wzrostu i dojrzewania owoców uniemożliwiając owocom osiągnięcie właściwych rozmiarów.

Kolejnym negatywnym skutkiem opisanych warunków meteorologicznych są uszkodzenia pąków wegetatywnych na niektórych odmianach np. Chandler, Bluegold. Jest to bardzo niekorzystne z uwagi na późniejsze zaburzenia we wzroście pędów jednorocznych oraz ograniczenia w budowaniu przez roślinę powierzchni asymilacyjnej. Co w konsekwencji będzie prowadziło ponownie do ograniczenia wzrostu zawiązków.

W związku z tym warto zbudować dodatkowy program regenerujący oraz pobudzający rośliny do wzrostu pędów. Produktem wpływającym regenerująco na rośliny (zwłaszcza na pąki kwiatowe) i zwiększający odporność roślin na choroby będzie Maral w dawce 1-1,5 l/ha, zastosowany trzykrotnie co 7-10 od początku kwitnienia. Stymulująco na wzrost pędów będzie wpływało kilkukrotne zastosowanie ASX CaTS w dawce 10 l/ha co 14 dni podczas nawadniania.

Należy być przygotowanym do przeprowadzenia zabiegu przerzedzania zawiązków w przypadku ich obfitego zawiązania i braku wystarczającego ulistnienia pędów w wyniku uszkodzeń pąków kwiatowych.

Kondycja zdrowotna plantacji.

Choroby grzybowe. Obecnie należy przeprowadzić lustrację plantacji i ocenić zdrowotność roślin. Na roślinach coraz liczniej występują porażone pędy przez grzyby po uszkodzeniach mrozowych. Pędy, na których występują objawy chorób warto wyciąć i usunąć z plantacji. Występowanie porażenia pędów powyżej 5% jest informacją o wysokim stopniu zagrożenia dla rozwijających się kwiatów.  Jeśli mamy do czynienia z taką sytuacją należy przygotować się do intensywnej ochrony w czasie kwitnienia, zwłaszcza podczas deszczowej pogody.

Przed kwitnieniem warto rozpocząć program ochrony przeciwko szarej pleśni. Uszkodzenia mrozowe pąków mogą w sprzyjających warunkach sprzyjać rozwojowi grzyba powodującego szarą pleśń.

Program przeciwko szarej pleśni podczas kwitnienia powinien standardowo obejmować 3-4 zabiegi co około 10 dni. Zarejestrowane przeciwko szarej pleśni są: Luna Sensation 500 SC, Teldor 500 SC, Signum 33 WG, Scala, Switch 62,5 WG, Biszop 80 WG (kaptan), Polyversum WP, Serenade ASO.

Szkodniki. Na wielu plantacjach masowo pojawiają się mszyce. Należy prowadzić lustracje na obecność mszyc na wierzchołkach pędów i na najmłodszych liściach oraz na dolnej stronie wyrośniętych liści. Próg ekonomicznej szkodliwości powyżej 5% zasiedlonych pędów. Zarejestrowane insektycydy to: Calypso 480 SC, Decis Mega 50 EW, Mospilan 20 SP. Zabiegi te będą zwalczały również występujące już gąsienice zwójek.

Partnerami monitoringu plantacji są firmy: Agrosimex i Bayer

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here