Borówka wysoka – monitoring plantacji (08.04.2020 r.) – Lubelszczyzna

Uszkodzenie w stopniu 4

W bieżącym sezonie w tym momencie nie obserwuje się dużych różnic w rozwoju plantacji pomiędzy ich lokalizacjami. Odmiany wczesne (np. ‘Patriot’) znajdują w się fazie BBCH 55 – 59 (czyli od widocznych pierwszych pąków kwiatowych (zbite grono) do oddzielania się pierwszego lub wszystkich pąków kwiatowych w gronie. Natomiast odmiany późne znajdują się w fazie BBCH 55-57.

Po ostatnich trzech falach mrozów i spadkach temperatury na Lubelszczyźnie do -10°C (wykres) pąki kwiatowe borówek zostały uszkodzone w różnym stopniu. Rozpiętość sięga od 0 do blisko 100%. Podczas mrozów większość odmian znajdowała się w fazie pękających pąków. Stopień uszkodzeń zależy od odmiany i kondycji roślin po poprzednim roku (mniej ucierpiały lub w ogóle rośliny silne, posiadające dobrze uformowane i silne pąki), lokalizacji plantacji, ukształtowania terenu na plantacji oraz od wieku pędów, na których znajdowały się pąki kwiatowe.

Obserwuje się, że w większym stopniu przemarzły pąki kwiatowe na krótkopędach wyrastających ze starszych gałęzi w porównaniu do pąków znajdujących się na jednorocznych długopędach. Na lustrowanych plantacjach w dwóch terminach (po pierwszej fali mrozów – 29.03. oaz po trzeciej fali mrozów 2.04. najbardziej ucierpiały odmiany ‘Bluegold’ oraz ‘Chandler’ (wykres). Lustrację przeprowadzono opierając się na własnej opracowanej pięciostopniowej skali bonitacyjnej w której:

0 – brak uszkodzeń,

1 – uszkodzone okrywy pąka lub uszkodzone pojedyncze pąki kwiatowe wewnątrz pąkostanu

2 – uszkodzona podstawa pąka lub oś kwiatostanu, lub uszkodzone do 30% pąków kwiatowych wewnątrz pąkostanu

3 – uszkodzone okrywy pąka oraz podstawa lub oś kwiatostanu lub uszkodzone do 50% pąków kwiatowych wewnątrz pąkostanu

4 – całkowite uszkodzenie pąka lub uszkodzone 100% pąków kwiatowych wewnątrz pąkostanu.

Należy jednak pamiętać, że uszkodzenia pąków kwiatowych mogą być niewidoczne w tym momencie, a ujawnić podczas wzrostu i dojrzewania owoców uniemożliwiając owocom osiągnięcie właściwych rozmiarów. W związku z tym warto sięgnąć po preparaty wpływające regenerująco na rośliny (np. Maral w dawce 1-1,5 l/ha, Asahi w dawce 0,5 l/ha).

Poza tym warto sprawdzić również stan pąków wegetatywnych. Jeśli na przekrojach tych pąków widać uszkodzenia to skutkować to będzie z problemami ze wzrostem wegetatywnym nowych pędów.

Wykres 1. Temperatury minimalne na wysokości 2 m w Karczmiskach woj. Lubelskie

Wykres 2. Uszkodzenia pąków kwiatowych po drugiej fali mrozów na Lubelsczyźnie (ocena 29.03.)

Wykres. 3. Uszkodzenia pąków kwiatowych po trzeciej fali mrozów na Lubelszczyźnie (ocena 2.04.)

Kondycja zdrowotna plantacji

W tym momencie dobrze jest przeprowadzić lustrację plantacji i ocenić zdrowotność roślin. Umożliwi to ocenę skuteczności zastosowanych w poprzednim roku programów ochrony. Na plantacjach można spotkać uszkodzone pędy przez grzyby powodujące szarą pleśń oraz zamieranie pędów borówki po jesiennych infekcjach, braku ochrony w tym czasie lub po uszkodzeniach mrozowych niezdrewniałych pędów.

Pędy, na których występują objawy chorób warto wyciąć i usunąć z plantacji. Występowanie porażenia pędów powyżej 5% jest informacją o wysokim stopniu zagrożenia dla rozwijających się kwiatów. Należy wówczas przygotować się do intensywnej ochrony w czasie kwitnienia, zwłaszcza w czasie deszczowej pogody.

Ponadto warto wykonać zabieg po przymrozkach przeciwko szarej pleśni. Uszkodzenia mrozowe pąków mogą w sprzyjających warunkach sprzyjać rozwojowi grzyba powodującego szarą pleśń – zobacz PDF

Partnerami monitoringu plantacji są firmy: Agrosimex i Bayer

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here