Aronia – pojawiają się szkodniki – (monitoring plantacji, 17.05.2021)

Gąsienica omacnicy jarzębianki
Gąsienica omacnicy jarzębianki w 2020 r.

Aktualnie plantacje aronii w części Polski znajdują się w fazie białego pąka (faza BBCH 59). Jest to czas kiedy należy przeprowadzić lustracje na obecność omacnicy jarzębianki oraz mszyc i w przypadku ich stwierdzenia przeprowadzić odpowiednie zwalczanie.

Omacnica jarzębianka

Na plantacjach aronii warto przeprowadzić w tej chwili lustrację pod kątem obecności gąsienic omacnicy jarzębianki (Trachycera advenella). Jest to termin, kiedy gąsienice po przezimowaniu opuszczają kryjówki i przemieszczają się do otwierających się pąków. Gąsienice uszkadzają liście, pąki kwiatostanowe, a także zawiązki i dojrzałe owoce. Żerują w kwiatostanach do kwitnienia, wcześniej oprzędzając je ściśle przędzą. W kwiatostanach można znaleźć czarne odchody gąsienic. Zasiedlenie kwiatostanów do poziomu 10% nie stwarza zagrożenia dla plonu, straty następują powyżej 20% zasiedlonych kwiatostanów. Wiosną długość ciała gąsienicy pod koniec jej stadium może sięgać do 12 mm. Gąsienice mają jaskrawozieloną barwę z dwoma wyraźnymi pasami grzbietowymi. Zaniepokojone cofają się, wykonując przy tym wężowate ruchy i opuszczają się na nitce przędzy.

Pod koniec pierwszej dekady maja część gąsienic schodzi do gleby na przepoczwarczenie, które trwa około miesiąca. Loty motyli trwają od końca czerwca do pierwszych dni sierpnia i odbywają się nocą. Podczas dnia ukrywają się na pędach aronii. Są prawie niewidoczne, dzięki niepozornemu zabarwieniu i niewielkim rozmiarom. Samice składają jaja w zagłębieniu kielichowym na niedojrzałych owocach, pod resztkami okwiatu. Wylęgłe gąsienice są jasnożółte do 1 mm długości, a ich rozwój trwa około tygodnia. Po wylęgu z jaj gąsienice wgryzają się do owoców i tam żerują.

Tuż pod skórką owocu drążą korytarze, które wypełnione są grudkowatymi odchodami. Oznaką żerowania są wysypujące się z wnętrza owocu trocinki. Po opuszczeniu owoców schodzą na przezimowanie.

Mszyce

mszyca aronia
Mszyce na jednorocznych pędach aronii w poprzednim sezonie

Każdego roku po kwitnieniu aronii rośnie zagrożenie związane z żerowaniem mszyc. Od kwitnienia do zbioru owoców należy prowadzić lustracje, co 2 tygodnie przeglądając 200 losowo wybranych pędów. Próg ekonomicznej szkodliwości stanowi 10% zasiedlonych pędów.

Propozycje zabiegów

  1. Omacnica jarzębianka

Decis Mega 50 EWDelta 50 EW (w dawce 0,25 l/ha) lub Patriot 100 SC (w dawce 0,125 l/ha) – zabieg przeprowadzić wiosną, gdy szkodnik żeruje w kwiatostanach wyjadając pąki kwiatowe, w fazie od początku rozwoju kwiatostanu do końca fazy kwitnienia (BBCH 51-69).  Uwaga: Niebezpieczne dla pszczół. Nie stosować na rośliny uprawne w czasie kwitnienia.

Karate Zeon 050 CS lub inny środek oparty na lambdacyhalotrynie (w dawce 0,15- 0,2 l/ha) – zabieg wykonać wiosną po pojawieniu się szkodnika (gdy szkodnik żeruje w kwiatostanach). Uwaga:  W czasie kwitnienia roślin uprawnych środek stosować poza okresami aktywności pszczół.

W razie konieczności wykonać 2 zabiegi stosując insektycydy należące do różnych grup

chemicznych o innym mechanizmie działania.

  • Mszyce

Fitter (w dawce 10 l/ha) – środek stosować niezwłocznie po pojawieniu się pierwszych objawów występowania szkodników, od fazy rozwoju liści, do fazy, gdy owoce są dojrzałe do konsumpcji (BBCH 10-89). Uwaga: W czasie kwitnienia roślin uprawnych zaleca się stosowanie środka poza okresami aktywności pszczół.

Movento 100 SC (w dawce 0,75 l/ha) – środek stosować po kwitnieniu, w okresie od początku rozwoju owoców do fazy zaawansowanego dojrzewania (BBCH 71-85).

Partnerami monitoringu plantacji są firmy Bayer i Agrosimex
ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here