Antraknoza, chociaż występuje w Polsce dopiero od kilkunastu lat, to należy do chorób o dużym znaczeniu gospodarczym. Jej sprawcą są grzyby z rodzaju Colletotrichum (często C. acutatum). Najważniejszymi objawami tej choroby są zniekształcenia i gnicie dojrzałych owoców, ale jej symptomy można zaobserwować także na wszystkich nadziemnych częściach rośliny. Szkodliwość antraknozy jest duża, zwłaszcza w ciepłe i wilgotne lata. Do infekcji dochodzi w czasie kwitnienia a także przed zbiorami oraz w trakcie ich trwania, kiedy dochodzi do masowego gnicia owoców.

Infekcje następują już w czasie kwitnienia

Często choroba rozwija się w sposób utajony i ujawnia się dopiero po zbiorze, kiedy to owoc (najczęściej od strony okwiatu) w wyniku działania enzymów grzyba mięknie, marszczy się i rozpada. Na powierzchni skórki owocu pojawiają się charakterystyczne czerwonawe krople zawierające zarodniki grzyba. Źródłem porażenia jest grzybnia zimująca w obumarłych pędach i owocach. Ochrona krzewów i owoców przed antraknozą jest trudna, powinna polegać na kilkakrotnych opryskiwaniach fungicydami, a zabiegi powinny rozpocząć się w czasie kwitnienia i być kontynuowane aż do zbiorów (z zachowaniem okresu karencji). Na plantacjach borówki, gdzie raz pojawiała się antraknoza, trzeba się liczyć z corocznym jej występowaniem i koniecznością wykonywania odpowiednich zabiegów zapobiegających lub zwalczających tę chorobę.

Typowe objawy antraknozy na owocach borówki
Objawy antraknozy na pędach borówki

Warto chronić prewencyjnie

W uzyskaniu dobrych efektów ochrony chemicznej niezbędne jest użycie skutecznych preparatów. Niezastąpionym preparatem, stosowanym z powodzeniem w profesjonalnej produkcji większości gatunków jagodowych, sadowniczych i warzyw, jest fungicyd Switch 62,5 WG. Wykazuje on bardzo dobre działanie zapobiegawcze oraz interwencyjne polegające na hamowaniu wzrostu grzybni, gdy doszło już do infekcji w roślinach. Ponadto, zawartość dwóch substancji aktywnych z różnych grup chemicznych obniża ryzyko powstawania odporności u patogenów. W uprawie borówki wysokiej fungicyd Switch zarejestrowany jest do zwalczania szarej pleśni, antraknozy i zamierania pędów. Opłacalności produkcji sprzyja również wydłużony okres trwałości pozbiorczej owoców. Stosowanie preparatu Switch w okresie przedzbiorczym (karencja tylko 7 dni) pozytywnie wpływa na ich trwałość w obrocie handlowym, co w przypadku owoców jagodowych ma szczególne znaczenie. Preparat Switch można stosować do trzech razy w sezonie a zalecana dawka wynosi 08, – 1,0 kg/ha.

SWITCH MA BARDZO WIELE ZALET – NAJWAŻNIEJSZE Z NICH TO:

 ·       Wykazuje bardzo dobre działanie zarówno zapobiegawcze (przed infekcją grzybową), jak i interwencyjne (polegające na hamowaniu wzrostu grzybni, gdy doszło już do infekcji).


·       Działa na szerokie spektrum chorób powodując, że po jego zastosowaniu zdrowotność plantacji się poprawia.

·       Jest odporny na zmywanie, co umożliwia użycie na krótko przed deszczem czy deszczowaniem.

·       Dobrze działa także w niskich temperaturach, które dość często występują w okresie kwitnienia borówki.

·       Dzięki zawartości dwóch substancji aktywnych z różnych grup chemicznych, aktywnie zapobiega powstawaniu odporności patogenów.

·       Stosowany w okresie przedzbiorczym pozytywnie wpływa na trwałość owoców w obrocie handlowym, co ma ogromne znaczenie w eksporcie.

·       Cechy organoleptyczne owoców (smak i zapach) pozostają bez zmian.

·       Stosowanie preparatu nawet na krótko przed zbiorem (z zachowaniem 7-dniowego okresu karencji) powoduje, że zawartość pozostałości jego substancji aktywnych w owocach jest znacząco poniżej najwyższych dopuszczalnych poziomów i tym samym bezpieczna dla eksporterów.

Switch to produkt skuteczny, pewny i szybki działaniu, niezastąpiony w profesjonalnej ochronie borówki wysokiej.

Bez ryzyka pozostałości w owocach

W przypadku braku skutecznej ochrony zapobiegawczej antraknoza może pojawiać się nawet na owocach borówki po ich zebraniu i przechowywaniu w chłodni. By uniknąć takich sytuacji – zwłaszcza, gdy owoce są eksportowane lub planowane jest ich przechowywanie po zbiorach – warto wykonać dodatkowy zabieg w okresie poprzedzającym zbiory. Co jednak z pozostałościami?

Obecnie sieci supermarketów, głównie na wymagających rynkach zachodnich, żądają, aby w owocach borówki wysokiej w momencie zbioru było jak najmniej substancji aktywnych (maks. 4 lub 5 s.a.). Oprócz liczby substancji aktywnych w owocach, wymaga się również, aby ich poziom tzw. NDP (ang. MRL) był na niskim poziomie. Jeśli zachodzi taka konieczność, Switch może być stosowany krótko przed zbiorem (z zachowaniem oczywiście 7 dniowego okresu karencji), bez ryzyka przekroczenia dopuszczalnych poziomów pozostałości w owocach borówki.  Z licznych badań prowadzonych w odniesieniu do owoców borówki wynika, że rozkład obu substancji aktywnych wchodzących w skład tego fungicydu przebiega bardzo szybko. Dopuszczalne poziomy MRL w owocach borówki wynoszą, odpowiednio, dla cyprodynilu – 3-5 mg/kg (w zależności od kraju), a dla fludioksonilu – 2 mg/kg. Doświadczenia na odmianie ‘Bluecrop’ przeprowadzone w latach 2017-2019 pokazały, jak szybko następuje rozpad wspomnianych substancji aktywnych w owocach. Gdy wykonano 3 zabiegi preparatem Switch w czasie kwitnienia, w owocach nie stwierdzono żadnych pozostałości po zawartych w nim substancjach aktywnych. Gdy zaś stosowano Switch 2 razy, w czasie kwitnienia i na 10 dni przed zbiorem, w owocach stwierdzono poziom cyprodynilu wynoszący 0,85 mg/kg i fludioksonilu – 0,73 mg/kg, czyli zdecydowanie niższy niż wymagany normą. Pokazuje to, że oprócz bardzo wysokiej skuteczności w zwalczaniu chorób grzybowych, preparat Switch jest bardzo bezpieczny i nawet jego trzykrotne stosowanie nie stwarza zagrożenia, że przekroczony zostanie dopuszczalny poziom pozostałości w owocach borówki w czasie zbioru.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

materiał promocyjny

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here