Zabiegi zwalczania chorób na plantacji truskawek (komunikat nr 11 dla Grupy Truskawkowej z dnia 7.05.2017)

W zależności od uprawianej odmiany, stanowiska, regionu w kraju oraz sposobu uprawy truskawki (z osłoną lub bez) kondycja roślin jest bardzo zróżnicowana. Przyczyniły się do tego ostanie warunki meteorologiczne. Przez cały tydzień od 15 do 21 kwietnia występowały przymrozki. W nocy z 16 na 17 kwietnia na stacji meteorologicznej w Karczmiskach (woj. lubelskie) zanotowano -3,7°C, natomiast w nocy 20/21 kwietnia -4,1°C. Dodatkowo temperaturę w ciągu dnia przez cały tydzień obniżał mroźny wiatr, który w porywach osiągał 30 km/godz.

Faza rozwoju i aktualna sytuacja

– plantacje w gruncie – z powodu niskich temperatur obserwuje się powolny wzrost wegetatywny – 9-15 liści, pojawiają się pąki kwiatowe (BBCH 55-56)

– plantacje pod osłonami płaskimi – odmiany wczesne początek kwitnienia (BBCH 60-61)

Obserwuje się uszkodzenia mrozowe pąków kwiatowych, kwiatów, na niektórych odmianach szczytowej części pędu. Dodatkowo opady śniegu oraz zastosowane osłony przy silnych wiatrach spowodowały uszkodzenia mechaniczne roślin. Uszkodzenia mrozowe oraz uszkodzenia mechaniczne mogą sprzyjać infekcjom grzyba powodującego szarą pleśń. Ponadto infekcjom będzie sprzyjała nadchodząca pogoda (wzrost temperatury powietrza przy wysokiej wilgotności oraz opadach deszczu). Już w tej chwili obserwuje się (zwłaszcza na odmianach wrażliwych na szarą pleśń) gnicie nasad ogonków liściowych. Rozpoczęły kwitnienie niektóre odmiany uprawiane pod osłonami płaskimi. Jest to moment do rozpoczęcia ochrony przeciwko szarej pleśni.

Wzrasta zagrożenie ze strony białej plamistości truskawki, zwłaszcza na plantacjach przykrywanych.

(…)

Fot. 2. Senga Sengana 28.04.17 r. W aktualnych warunkach ogonki liściowe mogą być porażane przez szarą pleśń

(…)

Fot. 7. Rumba (21.04.2017 r.) uprawiana bez osłon płaskich – uszkodzenia mrozowe
pąków oraz u szczytu pędu po spadku temperatury poniżej -5°C (gmina Łaziska)

W okresie tuż przed kwitnieniem oraz podczas kwitnienia należy zwrócić uwagę na ochronę przeciwko szarej pleśni, skórzastej zgniliźnie owoców, antraknozie, białej i czerwonej plamistości liści

Propozycja zabiegów przeciwko chorobom truskawki w okresie tuż przed kwitnieniem oraz podczas kwitnienia (4-5 zabiegów w okresach co 5-7 dni w zależności od warunków pogodowych)

1. Przed kwitnieniem/pierwsze pojedyncze kwiaty – Pomarsol Forte 80 WG/ Sadoplon 75 WP, Thiram Granuflo 80 WG (tiuram) w dawce 4 kg/ha (cel zabiegu: szara pleśń, biała i czerwona plamistość liści truskawki, skórzasta zgnilizna owoców oraz antraknoza) lub Kapelan 80 WG/Kapłan 80 WG/Biszop 80 WG/ El Cappo 80 WG/Pastor 80 WG (kaptan) w dawce 1,9 kg/ha (cel zabiegu: szara pleśń, antraknoza)

2. Początek kwitnienia (1 lub 2 zabiegi różnymi preparatami) – Switch 62,5 WG (cyprodynil + fludioksonil) w dawce 0,8 kg/ha (cel zabiegu: szara pleśń, ogranicza również antraknozę, mokrą zgniliznę, białą i czerwoną plamistość liści oraz mączniaka prawdziwego) lub Frupica 440 SC (mepanipirim) w dawce 0,7 kg/ha (cel zabiegu: szara pleśń, ogranicza również antraknozę oraz mączniaka prawdziwego) lub Yamato 303 SE (tiofanat metylu+tetrakonazol) w dawce 1,2-1,5 L/ha (cel zabiegu: szara pleśń, mączniak prawdziwy truskawki, biała plamistość liści) lub Mythos 330 SC (pirymetanil) w dawce 2,5 L/ha (cel zabiegu: szara pleśń)

2a. Początek kwitnienia – dodatkowy zabieg o innym mechanizmie działania jako element strategii antyodpornościowej przeciwko szarej pleśni – Vaxiplant SL (laminaryna) w dawce 1 l/ha (cel zabiegu: szara pleśń, mączniak prawdziwy, biała plamistość liści truskawki, czerwona plamistość liści truskawki, ogranicza skórzastą zgniliznę owoców)

Zabiegi wykonywać co 7-10 dni. Maksymalnie w sezonie wykonać 7 zabiegów. Zabiegi laminaryną mają na celu uruchomić mechanizmy odpornościowe w roślinie. Odporność ta nie jest trwała. Utrzymuje się przez 10-14 dni w związku z tym należy powtarzać zabiegi lub stosować przemiennie inne fungicydy.

3. Pełnia kwitnienia (1 lub 2 zabiegi różnymi preparatami) – Switch 62,5 WG (cyprodynil + fludioksonil) w dawce 0,8 kg/ha (cel zabiegu: szara pleśń, ogranicza również antraknozę, mokrą zgniliznę, białą i czerwoną plamistość liści oraz mączniaka prawdziwego) lub Signum 33 WG (boskalid + piraklostrobina) w dawce 1,8 kg/ha (cel zabiegu: szara pleśń, zwalcza również białą i czerwoną plamistość liści truskawki, mączniaka prawdziwego oraz ogranicza antraknozę i skórzastą zgniliznę owoców) lub Luna Sensation 500 SC (fluopyram+trifloksystrobina) w dawce 0,8 L/ha (cel zabiegu: szara pleśń, zwalcza również białą plamistość, mączniaka prawdziwego oraz antraknozę i skórzastą zgniliznę owoców)

4. Koniec kwitnienia, zbiory (1 lub 2 zabiegi różnymi preparatami) Luna Sensation 500 SC (3 dni karencji) (fluopyram+trifloksystrobina) w dawce 0,8 L/ha (cel zabiegu: szara pleśń, zwalcza również białą plamistość, mączniaka prawdziwego oraz antraknozę i skórzastą zgniliznę owoców) lub Teldor 500 SC (1 dzień karencji) (fenheksamid) w dawce 1,5 L/ha (cel zabiegu: szara pleśń)

Informacje uzupełniające

(…)

Zabiegi agrotechniczne ograniczające występowanie szarej pleśni

Odpowiednio dobrana do odmiany rozstawa sadzenia ma zapewnić dobre wietrzenie i szybkie wysychanie plantacji po deszczu. Z tego względu należy również pamiętać o usuwaniu nadmiernego zachwaszczenia. Ważne jest poprawne nawożenie azotem, ponieważ duże dawki wpływają na silny wzrost wegetatywny zagęszczając tym samym rośliny i uniemożliwiając dokładne przeprowadzenie zabiegów chemicznych. Czynnikiem ograniczającym występowanie choroby jest ściółkowanie plantacji. Do tego celu można wykorzystać słomę pszenną lub żytnią, lub ściółki sztuczne (folia, włóknina). Ściółka osłania owoce przed kontaktem z glebą chroniąc je w dużym stopniu przed zakażeniem, dodatkowo poprawia jakość owoców, ponieważ nie ulegają one zabrudzeniu. Po zbiorach oraz wiosną należy usuwać z plantacji porażone liście, a w trakcie zbiorów porażone owoce. Ważnym czynnikiem jest schładzanie owoców od razu po zbiorze.

Opracowanie:

Dr inż. Beata Hetman, Katedra Ochrony i Kwarantanny Roślin

Dr inż. Paweł Krawiec, Katedra Sadownictwa

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie


Jest to fragment komunikatu wysłanego do Grupy Truskawkowej, w ramach funkcjonowania systemu doradczego oferowanego przez firmę Osadkowski SA. System doradczy jest dostępny na stroniebioagris.pl/truskawki Komunikaty dotyczące ochrony nawożenia i agrotechniki w uprawie truskawek są przekazywane uczestnikom Grupy Truskawkowej, którzy zgłosili swoje uczestnictwo w systemie doradczym na stronie http://www.bioagris.pl Z Grupą Truskawkową można się skontaktować pod adresem e-mail: grupatruskawkowa@osadkowski.pl. Więcej informacji udziela koordynator Grupy Truskawkowej Albert Zwierzyński tel: 883310179 e-mail a.zwierzynski@osadkowski.pl.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here