Zabiegi zwalczające choroby na plantacji truskawek (komunikat nr 6 z dnia 13.04.2017 dla Grupy Truskawkowej)

Aktualna kondycja danej plantacji truskawek zależy od uprawianej odmiany oraz obecności pokrywy śnieżnej podczas zimy 2016/2017. W większości przypadków obserwuje się uszkodzenia mrozowe pędów truskawki w stopniu od małego do średniego. Należy się spodziewać, że osłabione po zimie rośliny będą bardziej podatne na choroby pochodzenia glebowego oraz choroby występujące na częściach nadziemnych.

Zabiegi agrotechniczne

1. Koszenie, wygrabianie i niszczenie porażonych liści, które są źródłem infekcji chorób grzybowych na plantacjach truskawek. Są to zabiegi fitosanitarne, dzięki którym częściowo eliminowane są zarodniki patogenów powodujących choroby truskawki.

  1. W okresie przed kwitnieniem należy zwrócić uwagę na ochronę przeciwko skórzastej zgniliźnie owoców, białej i czerwonej plamistości liści, mączniakowi prawdziwemu truskawki oraz szarej pleśni

Propozycja zabiegów przeciwko chorobom truskawki w okresie przed kwitnieniem (3-4 zabiegi w odstępach co 7-10 dni)

1. Polyversum WP (Pythium oligandrum) w dawce 0,1 kg/ha + Protector 0,2 l/ha (cel zabiegu: szara pleśń, mączniak prawdziwy truskawki, biała plamistość liści, czerwona plamistość liści)

Pierwszy zabieg należy wykonać po ruszeniu wegetacji. Należy zachować co najmniej 7-dniowy odstęp między zastosowaniem środka, a wykonywaniem zabiegów chemicznych, aby nie ograniczyć populacji P. oligandrum

2. Kapelan 80 WG/Kapłan 80 WG/Biszop 80 WG/ El Cappo 80 WG/Pastor 80 WG (kaptan) w dawce 1,9 kg/ha (cel zabiegu: antraknoza, szara pleśń). Zabieg zapobiegawczy, przed wystąpieniach choroby. Scorpion 325 SC (azoksystrobina+difenokonazol) w dawce 1,0 l/ha (cel zabiegu: antraknoza, biała plamistosć liści). Zabieg interwencyjny po zauważeniu pierwszych oznak występowania choroby na plantacji.

Scorpion 325 SC stosować (maksymalnie 3 razy w sezonie) zapobiegawczo lub po wystąpieniu pierwszych objawów od początku tworzenia rozłogów do końca dojrzewania owoców (BBCH 40-89).

3. Topsin M 500 SC (tiofanat metylu) w dawce 1,5 l/ha lub Yamato 303 SE (tiofanat metylu+tetrakonazol) w dawce 1,2-1,5 l/ha lub Zato 50 WG (trifloksystrobina) w dawce 0,25 kg/ha (cel zabiegu: szara pleśń, mączniak prawdziwy truskawki, biała plamistość liści)

Opryskiwać po stwierdzeniu pierwszych objawów choroby lub stwierdzeniu wysokiego potencjału infekcyjnego z poprzedniego sezonu (porażone liście). Topsin M 500 SC oraz Yamato 303 SE stosować tylko 1 raz w sezonie!

Ochrona chemiczna przeciwko białej plamistości i mączniaka prawdziwego truskawki podatnych odmian konieczna jest szczególnie w uprawach pod osłonami, ponieważ nawet minimalne porażenie wiosną, może przyczynić się do masowego rozprzestrzeniania choroby.

4. Vaxiplant SL (laminaryna) w dawce 1 l/ha (cel zabiegu: szara pleśń, mączniak prawdziwy, biała plamistość liści truskawki, czerwona plamistość liści truskawki, ogranicza skórzastą zgniliznę owoców)

Pierwszy zabieg wykonać tuż przed kwitnieniem, następne powtarzać co 7-10 dni. Maksymalnie wykonać 7 zabiegów. Laminaryna uruchamia mechanizmy odpornościowe w roślinie. Odporność ta nie jest trwała. Utrzymuje się przez 10-14 dni w związku z tym należy powtarzać zabiegi lub stosować przemiennie inne fungicydy.

Dr inż. Beata Hetman, Dr. Paweł Krawiec, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie


Jest to fragment komunikatu wysłanego do Grupy Truskawkowej, w ramach funkcjonowania systemu doradczego oferowanego przez firmę Osadkowski SA. System doradczy jest dostępny na stroniebioagris.pl/truskawki Komunikaty dotyczące ochrony nawożenia i agrotechniki w uprawie truskawek są przekazywane uczestnikom Grupy Truskawkowej, którzy zgłosili swoje uczestnictwo w systemie doradczym na stronie http://www.bioagris.pl Z Grupą Truskawkową można się skontaktować pod adresem e-mail: grupatruskawkowa@osadkowski.pl. Więcej informacji udziela koordynator Grupy Truskawkowej Albert Zwierzyński tel: 883310179 e-mail a.zwierzynski@osadkowski.pl.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here