Wczesnojesienne zabiegi agrotechniczne (Komunikat dla Grupy Truskawkowej nr 31 z dnia 14.09.2017 r. )

Utrzymanie optymalnej zdrowotności plantacji do końca sezonu wegetacyjnego jest warunkiem prawidłowej budowy przyszłorocznego potencjału plonotwórczego. Jednym z podstawowych warunków prawidłowego przebiegu inicjacji pąków kwiatowych jest utrzymanie optymalnej zdrowotność roślin. Porażenie roślin przez choroby lub osłabienie w wyniku żerowanie szkodników wpływa ujemnie na przyszłoroczny potencjał plonotwórczy (fot. 1). Osłabienie roślin przez choroby lub szkodniki drastycznie pogarsza również mrozoodporność roślin.

Fot. 1. Silne porażenie liści przez mączniaka lub inne choroby powoduje drastyczne ograniczenie przyszłorocznego potencjału plonotwórczego.

Poprawa odporności roślin na choroby i szkodniki

Jednym z najskuteczniejszych sposobów poprawy naturalnej odporności roślin na choroby i szkodniki jest regularne stosowanie nawozu krzemowego: Barrier Ca-Si (2-3 l/ha).

Nawóz ten można łączyć z wieloma fungicydami i insektycydami stosowanymi w ochronie truskawki a włączenie nawozu krzemowego do zabiegów zawsze korzystnie poprawia efektywność chemicznej ochrony roślin. Nawóz krzemowy Barrier Ca-Si można również łączyć z niektórymi nawozami stosowanymi w dokarmianiu pozakorzeniowym np. mocznikiem.

Poprawa funkcjonowania ryzosfery

Intensywne opady, jakie od dłuższego czasu mają miejsce na przeważającym obszarze kraju, zwiększają ryzyko rozwoju chorób odglebowych. W celu ograniczenia ryzyka rozwoju chorób z rodzaju Phytophtora sp. rośliny należy podlać roztworem fosforynu potasu Fosfi Actiw PK 51-9 (Arkop) stosując 3,0-5,0 l/ha z minimum 5000 litr wody na ha lub roztworem preparatu Huwa Sun TR 50 (1,0-3,0 litr na 1000 litr wody na ha).

Ponadto gdy tylko wilgotność gleby pozwoli, należy wprowadzić do ryzosfery:

– poprzez podlewanie: preparat humusowy H-850 WG w dawce 0,5 kg na 1000 litr wody przy sumarycznej dawce cieczy ok. 5000 litrów na hektar,

lub

– poprzez fertygację kroplową: preparat humusowy H-850 WG w dawce 3,0 kg na ha z dawką polewową od 10000 do 20000 litr na ha (w zależności od aktualnej wilgotności gleby)

Jeżeli intensywność opadów nie pozwala zastosować podlewania lub fertygacji plantację należy opryskać nawozem zawierającym fosforyny (np. Fosfi Actiw PK 51-9 lub Fosactiv 3-27-11) lub roztworem preparatu Huwa Sun TR 50 (1,5 l/ha). Oprysk najlepiej wykonać przed spodziewanym deszczem tak aby część cieczy roboczej trafiła do gleby.

Dr hab. Zbigniew Jarosz, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie


Jest to komunikat wysłany do Grupy Truskawkowej, w ramach funkcjonowania systemu doradczego oferowanego przez firmę Osadkowski SA. System doradczy jest dostępny na stronie bioagris.pl/truskawki Komunikaty dotyczące ochrony nawożenia i agrotechniki w uprawie truskawek są przekazywane uczestnikom Grupy Truskawkowej, którzy zgłosili swoje uczestnictwo w systemie doradczym na stronie http://www.bioagris.pl Z Grupą Truskawkową można się skontaktować pod adresem e-mail: grupatruskawkowa@osadkowski.pl. Więcej informacji udziela koordynator Grupy Truskawkowej Albert Zwierzyński tel: 883310179 e-mail a.zwierzynski@osadkowski.pl.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here