W poszukiwaniu wiedzy o truskawkach

Konferencja Truskawkowa „Nauka-Praktyce”, która miała miejsce 10 kwietnia w Skierniewicach, zgromadziła przeszło 400 producentów zainteresowanych uprawą tego gatunku. Tym razem trudno było nawet pomieścić wszystkich uczestników Konferencji w sali kinowej skierniewickiego kinoteatru Polonez. Świadczyć to może o dużym zainteresowaniu producentów rozwijaniem uprawy truskawek.

Organizatorem, odbywającej się co 2 lata Konferencji Truskawkowej był Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach, partnerem firma Bayer CropScience natomiast patronat honorowy nad tym spotkaniem objął Związek Sadowników RP. Tegoroczna Konferencja zgromadziła duże grono zainteresowanych – wzięło w niej udział przeszło 400 osób. Również w wystawie towarzyszącej Konferencji Truskawkowej brało udział więcej niż w poprzednich latach firm – blisko 50. Można było zatem nie tylko posiąść wiedzę z zakresu nowoczesnej uprawy truskawek, ale też zapoznać się z propozycjami firm oferujących środki do produkcji.

Stosika firm uczestniczących w wystawie

Perspektywy do dalszego rozwoju uprawy truskawek w Polsce są póki co korzystne, choć w ostatnich latach w skali Europy i świata tracimy pozycję. Z Informacji przedstawionych przez prof. dr hab. Edwarda Żurawicza z IO, w rankingu światowym Polska zajmuje dopiero 9 pozycję z produkcją truskawek na poziomie 166 tys. ton w roku 2011. Liderem w produkcji tych owoców w Europie jest natomiast Hiszpania z produkcją przeszło 500 tys. ton (2011 rok), a na świecie Stany Zjednoczone (blisko 1,4 mln ton w 2011 roku). Profesor E. Żurawicz podzielił się również swoimi spostrzeżeniami związanymi z uczestnictwem w światowym kongresie truskawkowym, który odbył się w Chinach w lutym 2012 roku. W Chinach większość upraw truskawek realizowana jest w prostych szklarniach i tunelach podczas gdy tylko 10% w uprawie gruntowej. Związane jest to ze sposobem zagospodarowania tych owoców, które w 90% trafiają na rynek owoców świeżych. W uprawie znajduje się dużo własnych odmian, nie brakuje również odmian pochodzących z Kalifornii i Japonii. Cały czas truskawki dla obywateli Chin są produktem luksusowym. Dlatego choć ich produkcja ciągle wzrasta, nadal jest to produkt drogi i luksusowy. Związany jest z tym również spadek eksportu truskawek przetworzonych (mrożonych) jaki jest widoczny od 2005 roku. Chiny to około 1,8 mld mieszkańców, co stanowi 20% populacji ludzkości świata, podczas gdy kraj ten dysponuje około 7% światowych zasobów ziemi uprawnej. Dlatego choć produkcja żywności ciągle tam rośnie, to zapotrzebowanie na nią i możliwości zagospodarowania ciągle są bardzo duże – podkreślał prof. E. Żurawicz. W związku z tym pogląd, że Chiny mogą zalać rynek europejski tanią mrożoną truskawką jest raczej błędny, a kraj ten zamiast eksportować truskawki może już niebawem zacząć je importować.

Jak informował Mirosław Maliszewski, Poseł na Sejm RP i prezes ZSRP szczególnie korzystne są perspektywy eksportu deserowych truskawek na rynki wschodnie, zwłaszcza do Rosji gdzie w ostatnich latach notuje się systematyczny wzrost wielkości ich sprzedaży z Polski. Nie powinno się na tym poprzestawać, ale poszukiwać nowych, bardziej perspektywicznych kierunków sprzedaży, gdzie można będzie uzyskiwać jeszcze lepsze ceny. Z pewnością truskawki są bardzo perspektywicznym gatunkiem, ale tylko w kontekście owoców deserowych. Trudno natomiast liczyć na dobre perspektywy dla truskawek przemysłowych – podkreślał M. Maliszewski.

O tendencjach i sposobie zagospodarowania polskich truskawek informowała również dr Bożena Nosecka z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Ciągle zdecydowana większość zbiorów truskawek w Polsce (około 70%) zostaje zagospodarowana przez przemysł przetwórczy, z czego 60% jest kierowane do zakładów zamrażalniczych. Niepokojący jest natomiast spadek udziału mrożonych truskawek z Polski na rynku europejskim, których w sezonie 2012/13 wyprodukowano w Polsce 97 tys. ton (podczas gdy w rekordowych sezonach 2004/05 i 2006/07 – 155 tys. ton). Składa się na to kilka czynników, do których należą: spadek powierzchni uprawy truskawek w Polsce i mała rentowność prowadzenia plantacji z przeznaczeniem owoców do przetwórstwa. Na przestrzeni ostatnich 12 lat, tylko w 5 sezonach produkcja truskawek dla przetwórstwa była opłacalna dla plantatorów. Spadek eksportu mrożonych truskawek z Polski wynika również z wysokich ich cen. By to zmienić konieczne jest obniżenie kosztów produkcji poprzez chociażby wzrost plonów, które ciągle na większości krajowych plantacji są niskie. Ciągle niewykorzystaną szansą jest produkcja deserowych truskawek, a czynnikiem którym najbardziej ogranicza ten kierunek produkcji jest brak zorganizowanych struktur sprzedaży. Tymczasem możliwości eksportu truskawek deserowych są bardzo duże, zarówno na rynki zachodniej Europy, gdzie praktycznie truskawki z Polski są nieobecne, jak również do Rosji. Średnio w ostatnich latach na rynek rosyjski trafiało około 36 tys. ton świeżych truskawek, przede wszystkim z Grecji, Turcji. Z Polski na rynek rosyjski wyeksportowano w 2011 roku niecałe 5 tys. ton, podczas gdy możliwości w tym zakresie są o wiele większe. Podobnie jest w przypadku truskawek mrożonych, których głównym dostawcą na rynek rosyjski są Chiny, choć ceny płacone za mrożone truskawki z Chin i z Polski są zbliżone. Truskawki są drugim gatunkiem (po jabłkach) o tak dużym znaczeniu gospodarczym, a ciągle jeszcze niewykorzystanych możliwościach – informowała dr B. Nosecka.

Więcej informacji z Konferencji Truskawkowej już wkrótce na portalu jagodnik.pl i w czasopiśmie „Jagodnik”

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here