W malinowym chruśniaku o fertygacji

Ocena efektów fertygacji malin powtarzającej owocowanie były tematem szkolenia zorganizowanego przez firmę Everris/ICL Polska 12 sierpnia w gospodarstwie Sławomira Brzuska w Moniakach koło Urzędowa. W spotkaniu uczestniczyli producenci malin z okolic Urzędowa i Kraśnika.

W ocenianym doświadczeniu, porównywano wpływ na wzrost i owocowanie malin stosowanego dotychczas w gospodarstwie standardowego programu fertygacji z programem zaproponowanym przez firmę Everris. Użyte do doświadczenia nawozy zostały tak dobrane aby w kontroli jak i w ocenianej kombinacji było dostarczona roślinom identyczna dawka makroskładników – NPK 49-27-100 kg/ha na sezon, oraz bardzo zbliżony był koszt nawozów.

malina, fertygacja malin, everris,
Ponieważ w gospodarstwie do fertygacji stosowana jest woda twarda o pH 7 jako nawóz podstawowy zastosowano Agrolution pHLow przeznaczony do wody twardej, uzupełniony o Solinure GT. Nawozy Agrolution pHLow obok bogatego składu makro- i mikroelementów mają za zadanie obniżanie pH wody. Jest to bardzo ważne w karmieniu roślin, gdyż przy pH wody powyżej 6, makro- i mikroskładniki są dużo gorzej przyswajane przez roślinę. Co doskonale było widoczne na plantacji malin, na której rośliny dokarmiane standardowo były mniejsze, miały słabsze i bardziej wiotkie pędy – na co uwagę zwracała Agnieszka Bober z firmy Everris. Po zastosowaniu takich samych dawek azotu, fosforu i potasu rośliny odżywione nawozami Agrolution pHLow i Solinure GT miały więcej owoców na krzewach, owoce były większe i lepiej wybarwione. Już po pierwszych zbiorach gospodarz stwierdził, że plon z części plantacji nawożonej produktami Everris będzie zdecydowanie większy niż w kombinacji kontrolnej. W zależności od przebiegu pogody producent szacuje, że plony z hektara tej plantacji nie powinny być mniejsze niż 10 t/ha, a możliwe, że zbliżą się nawet do 15 t/ha. Szczegółowe informacje o tym jak przebiegało plonowanie na plantacjach S. Brzuska i jak na plonowanie i jakość owoców wpłynął zaproponowany program fertygacji podamy po zakończeniu sezonu.

Sławomir Brzyska, malina, everris, fertygacja malin
Sławomir Brzusek bardzo dobrze ocenia wpływa zastosowanego programu fertygacji na wielkość plonu i jakość owoców

Dużym zainteresowaniem podczas spotkania cieszyło się zaprezentowanie działania nowego produktu Select PeKacid, który Everris zaleca do fertygacji roślin. Ma on bardzo silne działanie zakwaszające, które jest również wykorzystywane do obniżania odczynu cieczy roboczej podczas opryskiwania roślin środkami ochrony roślin. Jak twierdzili producenci wysokie pH wody nie tylko stanowi ogromy problem związany z przyswajalnością składników pokarmowych z nawozów, ale także powoduje mniejszą skuteczność zabiegów chemicznych, które są wykonywane w czasie wegetacji. Często aby zakwasić wodę bardziej świadomi plantatorzy dodają kwasu cytrynowego. Select PeKacid jest produktem zdecydowanie praktyczniejszym, ponieważ oprócz błyskawicznego obniżenia pH wody dostarcza roślinie sporą dawkę fosforu (60%) i potasu (20%), a przy tym jest bezpieczny i łatwy w zastosowaniu. Podczas spotkania plantatorzy mieli możliwość ocenić efekt działania tego produktu podczas prezentacji. Do wody o pH 8,38 dodano kilka gramów PeKacid i już po paru sekundach pH wody obniżyło się do 6,2. Prezentowana była także doskonała rozpuszczalność tego produktu. 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here