Uprawa jagody kamczackiej była tematem szkolenia odbywającego się 7 września w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach. Zrealizowano je w ramach działań Programu wieloletniego „Działania na przecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego” nadzorowanego przez MRiRW.

Dr Elżbieta Rozpara, IO w Skierniewicach
Dr Elżbieta Rozpara, IO w Skierniewicach

Dr hab. Elżbieta Rozpara i dr Maria Buczek przedstawiły jakie są możliwości uprawy suchodrzewu sinego (Lonicera caerulea), powszechnie nazywanej jagodą kamczacką, w uprawie integrowanej i ekologicznej. Powszechnie nazywany jagodą kamczacką gatunek reprezentowany jest przez dwie grupy botaniczne var edulis i var kamtschatika. Obie formy różnią się miedzy sobą zarówno pod względem wyglądu krzewów, ich pokroju, jak również wyglądu samych owoców. W IO pracy nad jagodą kamczacką prowadzone są od lat 80-tych ub. Wieku. Obecnie dostępne są odmiany, które mogą dojrzewać w końcu maja, po późne odmiany dojrzewające na przełomie lipca i sierpnia. Ważną cechą odmianową odmiany będzie twardość owoców, która będzie decydować zarówno o przydatności do sprzedaży na świeżym rynku, jak też zbioru mechanicznego.

Owoce jagody kamczackiej to ogromne bogactwo takich związków jak antocjany, flawonoidy, polifenole i witaminy, które dostępne są zarówno w świeżych owocach jak też przetworzonych. Można z powodzeniem wytwarzać z owoców soki czy konfitury. Jagoda kamczacka pozostaje ciągle tajemnicza roślina pod względem produkcyjnym. Nie do końca rozpoznane są kwestie zapylania kwiatów i dobór odmian pod względem dobrego zapylenia. Tymczasem odmian na rynku jest już bardzo dużo i ciągle przybywa, ale nie wszystkie odmiany będą się nadawały do uprawy w naszym klimacie – mówił dr E. Rozpara. Ciągłego doskonalenia wymagają kwestie nawożenia, cięcia i prowadzenia krzewów pod określone potrzeby (zbiór kombajnowy lub ręczny). Zdaniem prelegentki jagoda kamczacka jest przydatna do uprawy zarówno integrowanej jak i ekologicznej, gdyż jest odporna na niskie temperatury i wiosenne przymrozki, jest łatwa i długowieczna uprawa i mało podatna na choroby i szkodniki.

Dr Maria Buczek, SZD Brzezna
Dr Maria Buczek, SZD Brzezna

Dr Maria Buczek przedstawiała wyniki badań jakie nad uprawą jagody kamczackiej są prowadzone w Sadowniczym Zakładzie Doświadczalnym w Brzeznej. Odmiany różnią się m.in. rozpoczęciem okresu wegetacji u takich jak Czelabinka czy Sinogłazlka ma miejsce już 13 kwietnia a u odmian Atut, Duet czy P19 dopiero pod koniec kwietnia. Bardzo ważne w uprawie tego gatunku jest intensywne cięcie krzewów, które trzeba wykonywać corocznie, tak by w krzewie cały czas były młode pędy.  Niewątpliwym problem w przypadku jagody kamczackiej są ptaki, które potrafią całkowicie ogołocić krzewy z owoców. Na pewno trzeba podejmować działania które pozwolą zabezpieczyć owoce tuż przed zbiorami, czyli przykrywać rzędy siatkami, czy stosować inne metody odstraszające ptaki.

c.d.n.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here