W ramach przygotowania do nowego sezonu, firma Eskimos z Sokółki, zorganizowała dla producentów owoców jagodowych spotkanie, które odbyło się 19 kwietnia w Kumiale koło Korycina. Mówiono na nim przede wszystkim o tym jak chronić i nawozić plantacje, by uzyskiwać wysokie plony i dobrą jakość owoców.

Firma Eskimos, jak informował rozpoczynając spotkanie Janusz Chojnowski planuje w tym roku zakupić około 3500 ton owoców jagodowych (głównie truskawki, maliny, porzeczki, rokitnik) oraz 4000 ton warzyw. Szczególnie zależy nam na dobrej współpracy z producentami owoców jagodowych, które są trudne w produkcji, wymagające ale też poszukiwane na rynku – mówił Janusz Chojnowski.

Janusz Chojnowski witała przybyłych gości w imieniu firmy Eskimos

Najgroźniejsze choroby truskawek

Mgr Monika Michalecka z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach przedstawiła jak prawidłowo diagnozować najważniejsze choroby i szkodniki truskawek. Nie zawsze jednak na podstawie obserwacji roślin można dokonać poprawnej diagnostyki i dopiero analiza laboratoryjna pozwala dokonać poprawnej diagnozy.

Mgr Monika Michalecka omówiła najważniejsze choroby i szkodniki truskawek i malin

Prelegentka omówiła najważniejsze choroby truskawek i charakterystyczne ich objawy. Zwracała uwagę na patogeny mniej znane a coraz częściej spotykane na plantacjach truskawek. Taką choroba jest antraknoza, która często na roślinach występuje bezobjawowo, ujawniając się dopiero w trakcie dojrzewania owoców kiedy to widoczne są na nich zapadające się suche plamy. Groźne dla roślin są też patogeny odglebowe, które są szczególnie trudne do zwalczenia, gdyż  zazwyczaj są powodowane przez patogeny będące polifagami, a ich zarodniki są w stanie przetrwać w glebie nawet kilka lat. Taką chorobą jest zgnilizna korona truskawki powodowana przez Phytophtora cactorum, która ujawnia się zazwyczaj w okresie dojrzewania owoców zwłaszcza w warunkach nadmiernej wilgotności. Choroba ta daje objawy także na owocach (skórzasta zgnilizna owoców) nawet jeszcze niedojrzałych – są one jasne, szaro różowe do różowo fioletowych, owoce takie mają nieprzyjemny zapach i szybko miękną. Inną groźną chorobą odglebową jest czerwona zgnilizna korzeni truskawki (Phytophthora fragariae var. fragariae). Charakterystyczne objawy tej choroby to zamierające korzenie i ich przebarwienia na kolor czerwony. Objawy wertycyliozy ujawniają się zwłaszcza w warunkach ciepłej, słonecznej pogody, kiedy to widoczne jest zamieranie roślin, ogonki przybierają czerwoną barwę. Warto zwrócić uwagę, że żywicielami tego patogena jest wiele innych roślin i chwastów, które powinno się likwidować by uniknąć jej wystąpienia. Najskuteczniejsza w ograniczaniu chorób  odglebowych jest odkażanie gleby do czego zarejestrowane są preparaty Basamid 97 GR (deazomet) i Nemasol 510 SL (metam sodowy). Można też stosować biofumigację czyli uprawę roślin które ograniczają występowanie niektórych patogenów, jak też zaprawianie sadzonek przed ich sadzeniem. Także stosowanie niektórych dobroczynnych grzybów pozwala ograniczyć porażenie przez patogeny glebowe. Najbardziej powszechne są tu grzyby z rodzaju Trichoderma, zawarte m.in. w preparacie Vital Plus.

Choroby malin wymagające zwalczania

W odniesieniu do malin owocujących na pędach tegorocznych powszechną chorobą jest szara pleśń, podczas gdy dla malin które owocują na pędach dwuletnich – grupa chorób powodujących zamieranie pędów malin. Wśród najgroźniejszych chorób malin jest szara pleśń, choroba która poraża zarówno owoce jak i pędy powodując ich zamieranie. By chronić owoce przed chorobą zabiegi ochrony należy zacząć wykonywać na początku kwitnienia, wykonując ogółem 3-5 zabiegów w sezonie. Coraz większą szkodliwość na plantacjach malin powodują choroby odglebowe powodowane przez Phytophtora cactorum i Verticilium dahliae. W profilaktyce należy zwrócić szczególną uwagę zdrowy materiał szkółkarski do zakładania plantacji, niszczenie roślin żywicielskich, a jeśli choroba wystąpi konieczne jest usuwanie i niszczenie roślin, jak też odkażanie narzędzi i kół maszyn które przemieszczają się między plantacjami. Coraz częściej na plantacjach malin notowana jest rdza maliny, dająca objawy na liściach, pędach jak też owocach. Do zwalczania tej choroby zarejestrowany jest tylko fungicyd Zato 50 WG, którym zabieg polecany jest przed kwitnieniem malin.

Ochrona z nowymi produktami

Józef Misiura przestawiał propozycje firmy Bayer związane z ochroną truskawek i malin

Józef Misiura z firmy Bayer przedstawił zalecenia dotyczące ochrony truskawek i malin z wykorzystaniem produktów proponowanych przez firmę Bayer. Takim znanym i uniwersalnym środkiem do zwalczania szkodników malin (mszyce, kistnik malinowiec, kwieciak malinowiec, pryszczarek namalinek łodygowy, przeziernik malinowiec i muszka plamoskrzydła). Należy pamiętać że środek dobrze działa w wyższych temperaturach. Kolejny ciekawy produkt to Envidor 240 SC, będący typowym akarycydom, a więc polecanym do zwalczania przędziorków ale też ograniczający szkodliwe roztocza. Bardzo ważne jest by ten preparat był dokładnie naniesiony na rośliny, polecany jest przed kwitnieniem zarówno w uprawie malin jak i truskawek. Znanym produktem do zwalczania szarej pleśni jest Teldor 500 SC, mający tylko 1 dzień karencji. Zato 50 WG można używać do zwalczania rdzy w uprawie malin, pamiętając by był użyty zapobiegawczo – nie sprawdzi się stosowany dopiero wtedy gdy widoczne są zarodniki rdzy na liściach. Najnowsze rozwiązania do zwalczania chorób to preparaty z grupy Luna, gdzie do  ochrony jagodowych polecane jest Luna Sensation 500 SC (fluopyram i trifloksystrobina) ale też Luna Experience 400 S.C. (fluopyram i tebukonazol), który to fungicyd niedawno zyskał rozszerzenie zakresu stosowania i może być używany do zwalczania chorób powodujący zamieranie pędów malin oraz rdzy maliny. Należy pamiętać by stosować ten środek tylko 1 raz w sezonie.  Portfolio firmy Bayer w ostatnim czasie wzbogaciło się o dwa środki biologiczne – Serenade ASO (biofungicyd) i Emulpar’ 940 EC działający mechanicznie wobec szkodników.

W pakiecie ochrona jagodowych taniej

Wojciech Birek z firmy Arysta przedstawił możliwości ochrony jagodowych

Wojciech Birek z firmy Arysta, przypomniał o znanym produkcie o działaniu biostymulującym jakim jest Asahi SL. Jego zastosowanie po okresach stresów, np. związanych z przymrozkami sprzyja regeneracji roślin, wspomaga wzrost roślin. Najlepiej w krytycznych sytuacjach zastosować 0,6 l  Asahi z 3 l BM86, który to to jest ekstraktem z alg morskich. Captan 80 WG może być stosowany w uprawie truskawek do ochrony zapobiegawczej przed szarą pleśnią w dawce 2,8 kg/ha. Ciekawą propozycją dla producentów jagodowych jest pakiet jagodowy, który zawiera komplet preparatów do ochrony plantacji jagodowych. Jest to fungicyd Pyrus 400 SC (zwalczanie szarej pleśni), Vaxiplant SL (środek zawierający laminarynę, substancję, która uruchamia mechanizmy obronne w roślinach), Floramaite 240 SC (akarycyd, do zwalczania wszystkich stadiów rozwojowych przędziorków w uprawie truskawek, z 1 dniowym okresem karencji). Select Super 120 SC to graminicyd polecany do stosowania w fazie młodych chwastów, mający działanie systemiczne, dający efekt już po 7 dniach od zastosowania. Calibra, to z kolei nawóz polecany do stosowania pod koniec kwitnienia, mający wpływ na intensyfikację podziałów komórkowych, a tym samym wyrastanie wyrównanych i dorodnych owoców. Prelegent przypomniał tez o produkcie Basamid 97 GR, polecanym do odkażania gleby, która to czynność jest wskazana zwłaszcza tam gdzie uprawy prowadzone są w monokulturze. Produkt w postaci mikrogranul należy wprowadzić do wilgotnej gleby (300 kg/ha) i wymieszać z nią, najlepiej jak najgłębiej.

c.d.n.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here