Truskawka – monitoring plantacji (09.06.2019 r.)

Fot. 10. ‘Rumba’ – objawy skórzastej zgnilizny owoców, 05.06.2019 r.

W związku z bardzo wysokimi temperaturami na niektórych plantacjach pojawiły się owoce z objawami poparzeń słonecznych. Problem ten może narastać zwłaszcza na plantacjach ściółkowanych czarną folią. Warto zwrócić uwagę na plantacje odmian powtarzających posadzonych wiosną na zagonach ściółkowanych czarną folią.

Faza rozwojowa truskawek

Na plantacjach odmian wczesnych (‘Rumba’, ‘Asia’) okrywanych zimą i wczesną wiosną zbiory trwają już 2 tygodnie (BBCH 89), natomiast na plantacjach (Rumba’, ‘Asia’ i średnio wczesne ‘Roxana’) w otwartym gruncie bez osłon rozpoczyna się główny zbiór (BBCH 87).  Odmiany średnio wczesne (‘Senga Sengana’, ‘Elegance’) początek zbioru (BBCH 85). 

Odmiany późne ‘Jive’, ‘Faith’ (BBCH 73-81) – nasiona są wyraźnie widoczne na tkance zawiązka/początek dojrzewania/większość owoców w kolorze białym.

Odmiany bardzo późne ‘Malwina’, ‘Magnus’ (BBCH 65 -67-71) – pełnia kwitnienia/ przekwitające kwiaty.

Odmiany powtarzające owocowanie sadzone w kwietniu – rozpoczyna się faza wyrastania rozłogów.

Kondycja roślin, choroby i szkodniki truskawek

W związku z bardzo wysokimi temperaturami na niektórych plantacjach pojawiły się owoce z objawami poparzeń słonecznych. Problem ten może narastać zwłaszcza na plantacjach ściółkowanych czarną folią. Warto zwrócić uwagę na plantacje odmian powtarzających posadzonych wiosną na zagonach ściółkowanych czarną folią. Mogą się na nich pojawić problemy z przegrzaniem systemu korzeniowego. Zwłaszcza jeśli wytworzyły zbyt mało liści. W takim przypadku bardzo pomocne będzie wyściółkowanie zagonów foliowych dodatkowo słomą. Na wszystkich plantacjach pomocnymi zabiegami będą zabiegi produktami wapniowymi (ASX CaTS, Biocal), krzemowymi (np. ASX Krzem plus, Actisil) lub wapniowo-krzemowymi (Barier Ca-Si). Należy pamiętać o systematycznym nawadnianiu. Dla przypomnienia potencjalna ewapotranspiracja w bardzo upalny i wietrzny dzień wynosi ponad 4,5 l/m2. Czyli 1 ha plantacji truskawek zużywa ponad 45 m3 wody. W celu opóźnienia dojrzewania oaz poprawy jędrności owoców można zastosować nawóz dolistny XStress co 7-10 dni.

Choroby truskawek

Podczas lustracji lubelskich plantacji zaobserwowano:

– kwiaty, zawiązki owocowe i owoce porażone przez grzyb Botrytis cinerea powodujący szarą pleśń

– kwiaty, zawiązki owocowe i owoce porażone przez grzyb Colletotrichum acutatum wywołujący antraknozę truskawki. Do zwalczania zarejestrowane są Luna Sensation 500 SC – od końca fazy rozwoju kwiatostanu do początku fazy dojrzewania owoców, Scorpion 325 SC – stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby od początku tworzenia pędów rozłogowych i młodych roślin do końca fazy dojrzewania owoców, Switch 62,5 WG – stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku do końca fazy kwitnienia truskawki. Karencja wymienionych fungicydów: 3 dni.

– owoce porażone przez organizm grzybopodobny Phytophthora cactorum wywołujący skórzastą zgniliznę owoców

– dolne liście porażone przez grzyb Diplocarpon earliana powodujący czerwoną plamistość liści truskawki (odmiany późniejsze – faza kwitnienia) (odmiany ‘Magnus’, ‘Malwina’)

– objawy mączniaka na odmianach wrażliwych (‘Elegance’)

Pojawienie się tych chorób wskazuję, że wystąpiły one w poprzednim sezonie wegetacyjnym i nie były dostatecznie zwalczone. Sprawcy chorób przezimowały na porażonych roślinach, martwych liściach w postaci form przetrwalnikowych lub grzybni.  Na plantacji było obecne źródło infekcji pierwotnej i wystarczyło, że pojawiły się sprzyjające warunki atmosferyczne (przedłużające się opady, wyższe temperatury), aby ujawniły się choroby.

Szkodniki truskawki

– na odmianach bardzo późnych (‘Malwina’) stwierdzono świeże objawy występowania kwieciaka malinowca

– należy zwrócić uwagę na wciornastki, zwłaszcza na odmianach powtarzających oraz późnych

– w tym momencie po 3-4 tygodniach od początków lotu chrząszczy chrabąszcza majowego wykluwają się pierwsze młode pędraki. Młode pędraki w stadium L1 to idealny moment do aplikacji nicieni. Np. nicienie Heterorhabditis bacteriophora (preparat Larvanem) w dawce od 1 miliarda (małe-średnie zagrożenie) do 1,5 miliarda osobników (duże zagrożenie). Będzie to również końcówka pierwszego terminu zwalczania nicieniami larw opuchlaka truskawkowca. Zasady aplikacji nicieni:

  • poprzez podlewanie za pomocą systemu nawadniającego lub opryskiwacza
  • duża wilgotność gleby
  • temperatury powyżej 10°C (optymalnie 14-33°C)
  • średnica dysz powyżej 0,5 mm
  • ciśnienie robocze nie większe niż 12 bar
  • należy cały czas mieszać roztwór, by zapobiec osiadaniu nicieni na dnie zbiornika opryskiwacza
  • podlać uprawę przed i po zastosowaniu preparatu
  • utrzymać wilgotność przez 14 dni
  • aplikacja wieczorem/w nocy
  • brak filtrów w czasie aplikacji

Szczegółowy program ochrony truskawek przed szkodnikami i chorobami w artykule: „Monitoring plantacji – truskawka 9-12.05.2019 r.)

Partnerami monitoringu są firmy: Agrosimex oraz Bayer

Autorzy: Dr Paweł Krawiec, www.hortiteam.pl, dr Beata Hetman

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here