Szkolenie truskawkowe na Kaszubach

truskawka, aktualne trendy w uprawie truskawek, Chmielno, PODR w Gdańsku, herbicydy dla truskawek, zwalczanie chwastów, nawadnianie.inhort.pl

Aktualne trendy w uprawie truskawek to tytuł szkolenia, zorganizowanego dla producentów truskawek z regionu kartuskiego przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku. Szkolenie odbywało się 13 marca w miejscowości Chmielno i uczestniczyło w nim ponad 170 osób.

 Potrzebne zmiany

truskawka, aktualne trendy w uprawie truskawek, Chmielno, PODR w Gdańsku, herbicydy dla truskawek, zwalczanie chwastów, nawadnianie.inhort.pl
Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego

Jak informował Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego, który objął też wydarzenie patronatem honorowym, w powiecie kartuskim truskawki uprawia na około 700 ha, a owoce te w ostatnim czasie stały się tutejszym hitem eksportowym. Jak informował Aleksander Mach, dyrektor PODR w Gdańsku, Polska zajmuje wysoką 2-3 pozycję jeśli chodzi o produkcję truskawek w Europie, niestety cały czas produkuje się w Polsce zbyt mało dobrej jakości owców. Równocześnie do ilości zbieranych owoców bardzo mało ich eksportujemy w postaci świeżej. Według A. Macha, coraz częściej producenci truskawek deserowych mają z kolei trudności z zagospodarowaniem owoców w kraju z uwagi na umacniającą się pozycją na rynku siecią dyskontowym, do których pojedyncze, małe gospodarstwa nie są w stanie dostarczać owoców. Dlatego w najbliższej perspektywie należy podjąć działania, które pozwolą nawiązać współpracę z takimi odbiorcami. Myślę, że kaszubscy producencie truskawek powinni się zintegrować i postawić na przetwórstwo pozwalające zagospodarować owoce przemysłowe, a także wypracować model sprzedaży deserowych truskawek. Najbliższe 7 lat obowiązywania nowego PROW-u producenci powinni również dobrze wykorzystać na inwestycje w swoich gospodarstwach, tak aby dostosować się do zmieniających się wymagań rynku – mówił A. Mach.

Zwalczanie chwastów

prof. Jerzy Lisek z IO w Skierniewicach
Prof. Jerzy Lisek z IO w Skierniewicach

Informacje o tym jak zwalczać chwasty w uprawie truskawek mówił prof. Jerzy Lisek z IO w Skierniewicach. Jednym z podstawowych elementów profilaktycznych pozwalających ograniczyć ten problem na plantacjach jest ich zakładanie na stanowiskach na których przed założeniem plantacji zwalczono lub znacznie ograniczono chwasty trwałe. Działa profilaktyczne po założeniu plantacji to z kolei niedopuszczenie do wydania nasion przez chwasty. Dotyczy to także bliskiego otoczenia plantacji, jeśli nasiona są roznoszone przez wiatr.

Jednym z podstawowych elementów zwalczaniach chwastów pozostają herbicydy. Stosując herbicydy należy pamiętać, że jego zalecana dawka odnosi się do realnie opryskiwanej, a nie do całkowitej powierzchni plantacji. Herbicydy doglebowe stosowane są po wytworzeniu przez nowo sadzone truskawki korzeni przybyszowych, z reguły nie wcześniej niż 10 dni po posadzeniu oraz na starszych plantacjach. Do najczęściej stosowanych środków należą preparaty zawierające lenacyl (Azotop New 80 WP, Lenazar 80 WP). Aplikacja lenacylu odbywa się zarówno wiosną, jak i po zbiorze owoców, do późnej jesieni włącznie. Lenazar 80 WP (0,5-2,0 kg/ha) zwalcza wiele jednorocznych gatunków chwastów, zarówno jedno, jak i dwuliściennych. Najlepszym terminem aplikacji środka doglebowego Devrinol 450 SC (2-6 l/ha), zawierającego napropamid, jest okres chłodów i spoczynku rośliny uprawnej, od przełomu października i listopada do marca. Do środków pobieranych przez korzenie i liście chwastów należą herbicydy zawierające metamitron: Goltix Compact 90 WG, stosowany jednorazowo, w pełnej dawce wynoszącej 2,0-3,0 kg/ha lub metodą dawek dzielonych, dwukrotnie po 0,6-0,8 kg/ha oraz Burakomitron 70 WG (3,0 – 5,0 kg/ha). Zabiegi wykonuje się przed wschodami chwastów lub na chwasty we wczesnych fazach rozwojowych – do 4 liści właściwych. Siewki chwastów dwuliściennych, zaleca się zwalczać preparatem Goltix w dawkach dzielonych, z dodatkiem wspomagacza np. Olejan 80 EC lub Olbras 88 EC w dawce 1,5 l/ha. Niektóre odmiany truskawki, między innymi. ‘Elsanta’ i ‘Kent’ cechuje słaba tolerancja na metamitron, którego stosowanie należy ograniczyć do okresu spoczynku roślin uprawnych i najniższych zalecanych dawek. Burakomitron 70 WG może być mieszany ze środkami Lenazar 80 WP i Azotop New 80 WP.

Do truskawek zarejestrowano gotowe do użycia mieszaniny fenmedifamu, desmedifamu i etofumesatu (Beetup Trio 180 SC, Saherb 180 SC) służące do zwalczania kiełkujących chwastów, przede wszystkim dwuliściennych, w fazie liścienie – dwa liście właściwe. Są one stosowanie metodą dawek dzielonych, trzykrotnie po 1,5 l/ha, a na plantacjach owocujących także dwukrotnie po 2 l/ha. Zabiegi są wykonywane co 7-14 dni, w zależności od tempa rozwoju chwastów. Na plantacjach nowo sadzonych pierwszy zabieg wykonuje się najczęściej 7-10 dni po posadzeniu truskawek. Podobnie jak w przypadku pozostałych herbicydów dolistnych polecanych w truskawkach optymalna temperatura przy stosowaniu środków Beetup Trio i Saherb wynosi 12 – 20oC.

Ważną grupą środków służących do selektywnego zwalczania chwastów jednoliściennych, zarówno jednorocznych jak i trwałych, w tym perzu właściwego – gatunku wymagającego starannego i systematycznego zwalczania, są tzw. graminicydy powschodowe: propachizafop (Agil 100 EC, Aria 100 EC), fluazyfop (Fusilade Forte 150 EC), chizalofop (Targa Super 05 EC i odpowiedniki), kletodym (Select Super 120 EC). Dawki graminicydów są zależne od rodzaju środka i zwalczanych chwastów, a źródłem informacji są etykiety rejestracyjne środków lub systematycznie aktualizowany Program Ochrony Roślin Sadowniczych. Select Super 120 EC skuteczniej niż inne graminicydy zwalcza wiechlinę roczną. Gatunki chwastów dwuliściennych trudno zwalczane przez inne herbicydy, np. ostrożeń polny, mlecz polny, przymiotno kanadyjskie, rdesty, chaber bławatek są zwalczane w stadium kilku liści właściwych lub rozety przez chlopyralid (Cliophar 300 SL w dawce 0,35-0,4 l/ha). Przy stosowaniu środków selektywnych dla truskawki (graminicydy powschodowe, Cliophar), nie są wymagane osłony.

W międzyrzędziach plantacji, przy użyciu opryskiwacza z osłonami może być stosowany herbicyd zawierający glufosynat amonowy – Basta 150 SL (4,0 l/ha w 400 l wody lub 3,2-4,0 l/ha z dodatkiem siarczanu amonowego w dawce 10 kg/ha). Środek ten, stosowany najczęściej dwukrotnie w okresie lipiec – wrzesień, niszczy rozłogi truskawki, a przy okazji chwasty rozwijające się na opryskiwanej powierzchni.

Coraz więcej do zwalczania chwastów wykorzystuje również maszyny. Trzeba jednak wiedzieć, że gleba powinna być uprawiana nimi jak najpłycej. Dotyczy to przede wszystkim sąsiedztwa roślin uprawnych, aby ograniczyć niszczenie ich korzeni. Systematyczna uprawa, szczególnie przy użyciu pielników aktywnych, prowadzi do degradacji gleby, dlatego liczba zabiegów powinna być ograniczona do 4-6, a na ciężkich, zwięzłych glebach do 8 zabiegów rocznie. Uprawki wykonuje się najczęściej do połowy sierpnia, po masowych wschodach chwastów, obfitych opadach deszczu oraz po powstaniu skorupy glebowej.

Internetowy Serwis Nawodnieniowy

Waldemar Treder, nawadnianie, serwis nawodnieniowy
Prof. dr hab Waldemar Treder z IO w Skierniewicach

Jak informował prof. Waldemar Treder z IO w Skierniewicach wrażliwość truskawki na ograniczenie dostępności wody glebowej wynika z proporcji pomiędzy stosunkowo dużą powierzchnią liści a płytkim i niezbyt rozległym systemem korzeniowym. Dla większości odmian truskawki podstawowa masa korzeni (około 90%) znajduje się w wierzchniej warstwie gleby do głębokości 20 cm. Truskawka jest najbardziej wrażliwe na niedobory wody w okresie od początku kwitnienia do końca zbioru owoców oraz po zbiorze owoców w sierpniu. Nieograniczona dostępność wody powoduje lepsze wyrastanie owoców i wyższy poziom ich uwodnienia. Niestety w niektórych przypadkach może to obniżać jędrność owoców, dlatego przy intensywnym nawadnianiu ważne jest także nawożenie (fertygacja). Odpowiednio sterując nawożeniem możemy mieć wpływ nie tylko na plon, ale także na smak i jędrność owoców. Należy tu szczególnie pamiętać o nawożeniu potasem i wapniem.

Powszechne stosowanie nawadniania powinno wiązać się to nie tylko z budową nowoczesnych systemów nawodnieniowych, ale także z wdrożeniem w gospodarstwach racjonalnych kryteriów nawadniania roślin. Zadanie takie podjęliśmy w ramach Programu Wieloletniego prowadzonego w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach. Celem zadania 2.2 jest „Optymalizacja nawadniania upraw sadowniczych w Polsce z uwzględnieniem przebiegu pogody i zasobów wodnych gleby w głównych rejonach upraw sadowniczych”. W tym celu przygotowano m.in. Internetowy Serwis Nawodnieniowy, do którego można wejść z głównej strony Instytutu Ogrodnictwa http://www.inhort.pl po naciśnięciu linijki Serwis Nawodnieniowy, lub bezpośrednio pod adresem http://www.nawadnianie.inhort.pl. Serwis jest ciągle jeszcze w budowie ale w chwili obecnej mamy już dostęp do danych meteorologicznych mierzonych przez kilka naszych automatycznych stacji pomiarowych. Mam nadzieję, że w najbliższej przyszłości zagęścimy sieć pomiarową dzięki współpracy z sadownikami a także firmami posiadającymi stacje meteorologiczne w rejonach intensywnej produkcji sadowniczej. Strona zawiera słownik oraz literaturę związaną z tematyką nawodnieniową, są tam oczywiści także teksty poświęcone truskawce. Bardzo ważnym elementem serwisu są aplikacje pomocne przy wyznaczaniu potrzeb wodnych oraz dawek nawodnieniowych, zawarte są one w zakładce Kalkulatory. Aplikacje pozwalają na bardzo szybkie i łatwe wyznaczenie, ewapotranspiracji, parametrów instalacji nawodnieniowej, potrzeb wodnych roślin i innych. Aplikacja umożliwia ustalenie harmonogramu fertygacji dla dowolnego gatunku roślin przy dowolnie wybranych nawozach. Utworzenie harmonogramu nawożenia polega na przypisaniu do poszczególnych tygodni odpowiednich nawozów.