Szkolenia truskawkowe (cz. I) – o odmianach truskawek w Czerwińsku

Dwa szkolenia z zakresu polowej uprawy truskawek zostały zostały zorganizowane w minionym tygodniu w Czerwińsku (19 marca) oraz w Korycinie (20 marca). Uczestniczyło w nich łącznie blisko 300 producentów truskawek. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zarówno wystąpienia dotyczące nowych odmian czy technologii ich uprawy jak również te związane z ochroną czy nawożeniem.

Głównymi organizatorami tych szkoleń były firmy BASF Polska oraz Hortus Media. W organizację szkoleń zaangażowane były również: Yara Poland, BioAgris, Agronom Berries, Flevoplant Polska, Vivai Mazzoni, New Fruits, Boryna oraz Agrana Fruit. Swoją ofertę w trakcie spotkań prezentowały również firmy Haygrove Poland, Felmix oraz Best-Pest.

Włoskie odmiany

Michele Montanari i Andrea Casadei z firmy hodowlanej New Fruits omówili pochodzące z tego programu hodowlanego

Andrea Casadei z New Fruits z Włoch

odmiany truskawek, z których w Polsce znane są już ‚Roxana’, ‚Alba’ czy ‚Azja’. Jak informował Andrea Casadei firma, którą reprezentuje realizuje także program hodowli odmian powtarzających owocowanie z którego wywodzą się takie kreacje jak ‚Telma’ i ‚Luise’. Od 2004 roku w New Fruits realizowana jest także hodowla odmian z przeznaczeniem owoców do przetwórstwa z którego pochodzi ‚Syria’. W realizowanych przez tą firmę programach hodowlanych zwraca się uwagę na to aby nowe odmiany były przystosowane m.in. do uprawy w warunkach klimatu kontynentalnego, owoce były duże i miały kształt wydłużonego stożka, a system korzeniowy roślin był jak najbardziej odporny na choroby. Z kolei Michele Montanari omówił zasady produkcji sadzonek w tej firmie oraz rolę wysokiej jakości

Michele Montanari z firmy New Fruits z Włoch

materiału szkółkarskiego w uzyskiwaniu wysokich plonów truskawek. Produkcja materiału bazowego (CPO) jak i wyjściowego (CP1) do zakładania plantacji matecznych w całości odbywa się w tunelach lub szklarniach, gdzie rośliny odizolowane są od podłoża. Dopiero plantacje mateczne do pozyskiwania roślin do zakładania szkółek zakładane są w glebie (ściśle przestrzega się izolacji przestrzennej). Rośliny w szkółkach sadzi się na lekko podniesionych zagonach, dzięki temu jest mniejsze ryzyko ewentualnego rozprzestrzeniania się chorób. Każdorazowo gleba przed założeniem szkółki jest odkażana. Szkółki produkujące odmiany pochodzące z programu hodowlanego realizowanego przez New Fruits zakładane są we Włoszech, Hiszpanii oraz w Polsce. Produkuje się w nich różnego rodzaju materiał nasadzeniowy. W przypadku sadzonek frigo powszechnie dokonywany ich podział na klasy jakościowe wygląda następująco: A++ (14-18 mm), A+ (13-16 mm), A (8-12 mm), B (5-7 mm lub 6-8 mm). W zależności od jakości posiadanej sadzonki frigo ważny jest również termin założenia uprawy, który pozwoli uzyskać dobre plonowanie w kolejnym roku. I tak sadzonki A+ należy posadzić przed końcem lipca, A przed pierwszym lipca, a B do połowy czerwca. Czasami jeśli ktoś nie dysponuje znacznymi środkami na założenie plantacji z sadzonek w klasie A, może również dobrze skorzystać z materiału w klasie B, ale taką plantację trzeba założyć minimum 20 dni przed tą zakładaną z sadzonek w klasie A. Zapewniając jednak optymalne warunki do wzrostu tych roślin w kolejnym roku można liczyć na również dobry plon jak z roślina A czy A+, a koszt takiego materiału jest z reguły o 20% niższy – mówił Michele Montanari.

Na wzór niemiecki

O tym jak uprawiane są truskawki w firmie Agronom Berries w miejscowości Zienki koło Sosnowicy informował Krzysztof

Krzysztof Sak z firmy Agronom Berries

Sak. W tym gospodarstwie truskawki uprawiane są zazwyczaj na powierzchni przekraczającej 50 ha. W minionych latach testowano tutaj różne model uprawy, jednak zarówno skala uprawy jak i potrzeba zmechanizowania większości prac spowodowała że wybrano tzw. model niemiecki. Obecnie truskawki uprawia się tutaj w systemie jednorzędowym z rozstawą 1 m x 1 m i obsadą około 40 tys. roślin na ha. Tak uprawiane truskawki dosyć wcześnie dojrzewają, a rośliny są dobrze penetrowane przez wiatr (mniejsze problemy z szarą pleśnią). Taka uprawa pozwala na skuteczne zabiegi ochronne oraz mechanizację wielu prac (sadzenie, mechaniczne zwalczanie chwastów). Tak uprawiane plantacje nawadniane są za pomocą deszczowni szpulowych (korzysta się z maszyn firmy Bauer). Dużą uwagę przywiązuje się w tym gospodarstwie do ściółkowania plantacji – na zimę (wtedy rośliny zabezpiecza się przed mrozem) oraz przed zbiorami. Do tego celu wykorzystuje się maszyny niemieckiej firmy Heuling Maschinenbau. Niezależnie jednak od systemu uprawy ważne jest jakość zbieranych owoców. Dzięki wysokiej jakości zbieranych owoców i możliwości zaoferowania tirowych ilości możemy je w całości eksportować. W ostatnim czasie najwięcej truskawek sprzedajemy na Wschód. Bardzo ważne jest także schłodzenie owoców – optymalnie w ciągu godziny po zbiorze – do temperatury około 2oC. Jest to bardzo ważne jeśli owoce mają być transportowane na dłuższe odległości i muszą zachować wysoką jakość przez kilka dni po zbiorze – mówił K. Sak.

W firmie Agronom Berries ważnym działem produkcji – stale rozwijanym – są uprawy szkółkarskie. Te zakładane są w znacznej odległości od plantacji owocujących. Wszystkie pola pod nowe uprawy są odkażane, a dzięki lekkim piaszczystym glebom nie ma problemów z patogenami glebowymi. Większość sadzonek truskawek z tego gospodarstwa cały czas trafia do krajów basenu Morza Śródziemnego, stale zwiększa się również sprzedaż sadzonek truskawki w Polsce. W ofercie tej firmy są takie odmiany jak z wczesnych: ‚Benicia’, ‚Honeoye’, średniowczesnych: ‚Elsanta’ i ‚Camarosa’, a późnych: ‚Florence’ i ‚Senga Sengana’. Bardzo doże przyjmują się także oferowane przez tą firmę odmiany powtarzające owocowanie takie jak: ‚Albion’, ‚Monterey’, ‚Portola’ oraz ‚San Andreas’. Nowościami wprowadzanymi do oferty tej firmy na ten sezon będą: ‚Vibrant’ (bardzo wczesna, dojrzewa około 7 dni przed odm. ‚Elsanta’, dobra do przyspieszania) oraz ‚Elegance’ (dojrzewa 2-3 dni po ‚Elsancie’, owoce bardzo atrakcyjne, stożkowate, błyszczące, skórka barwy pomarańczowej, jasnoczerwonej, dobry smak, miąższ jest jędrny i soczysty, owoce odznaczają się bardzo dużą trwałością, nie ciemnieją po zbiorach)

 

W kolejnej części zamieścimy informacje na temat zaleceń odmianowych przedstawionych w Korycinie.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here