Sivanto Prime 200 SL – nowy preparat do ochrony truskawek pod osłonami

Tomasz Gasparski z firmy Bayer przekazał informacje nt. Sivanto Prime 200 SL

W dniu 15 stycznia w Warszawie odbyła się konferencja prasowa firmy Bayer. Poruszano na niej zagadnienia związane z nowymi preparatami w portfolio Crop Science. W gamie omawianych ś.o.r. znalazły się fungicydy, herbicydy i insektycydy. Część z nich można stosować w produkcji ogrodniczej. Jednym z nich jest Sivanto Prime 200 SL.

Wyzwania w produkcji żywności w najbliższych dekadach

Jeorg Rehbein mówił o tym w jaki sposób Bayer sprosta wyzwaniom przyszłości
Konferencję otworzyła i prowadziła Elżbieta Socha z firmy Bayer

Jako pierwszy z prelegentów, głos zabrał Joerg Rehbein z Działu Crop Science. Opowiedział on o wyzwaniach jakie stoją przed globalną produkcją żywności. Jedną z nich jest rosnąca populacja świata. Prawdopodobnie w roku 2050 osiągnie ona poziom 10 mld ludzi. To wiąże się z koniecznością zwiększenia produkcji. Musi się ona odbywać w sposób zrównoważony. Chodzi o zachowanie zasobów naturalnych, ale także o dostarczenie na rynek jedzenia w przystępnej cenie. Produkcja z jednej strony musi odbywać się z zachowaniem troski o glebę, z drugiej zaś przy uwzględnieniu rachunku ekonomicznego. Władze firmy Bayer pragną włączyć się w proces kształtowania przyszłości światowego rolnictwa i ogrodnictwa. Ma to się odbywać poprzez dostarczanie producentom żywności rozwiązań dostosowanych do ich potrzeb, bezpiecznych dla środowiska. Mają być owocem mieszanki takich czynników jak innowacje, zrównoważone rolnictwo oraz transformacja cyfrowa.

Działania firmy Bayer

Implementacja planów będzie możliwa dzięki dalszemu prowadzeniu i rozwojowi kilku projektów. Jednym z nich jest Centrum Badań Odporności w Paluzach. Tam firma prowadzi badania nad sposobami zapobiegania wykształcania się odporności patogenów na ś.o.r. Koncern chciałby także zmniejszenia liczby zabiegów oraz wprowadzenia zasad nowoczesnego rolnictwa w praktyce ogrodniczej. W tym celu stworzona została platforma Climate Field View. W przyszłości w integrowanej metodzie ochrony roślin większy ma być udział środków biologicznych, takich jak Contans WG czy Serenade ASO, które znajdują się w portfolio firmy Bayer. Firma zamierza także promować polskich rolników w mediach społecznościowych. Ma temu pomóc hasło: „Jest rolnik, jest żywność”. Celem akcji jest zwiększenie społecznej akceptacji rolników, docenienia ich roli i starań w produkcji wysokiej jakości żywności.

Sivanto Prime 200 SL w ochronie upraw sadowniczych

Tomasz Gasparski z firmy Bayer przekazał informacje nt. Sivanto Prime 200 SL

Sivanto Prime 200 SL to preparat nowy na europejskim rynku. Informacji o nim udzielił Tomasz Gasparski z firmy Bayer. Produkt ten zawiera flupyradifuron, substancję z grupy butenolidów. Posiada on m.in. rejestrację na użycie w uprawie truskawki w uprawie pod osłonami, także w systemie bezglebowym, w ochronie przed mszycami i mączlikami. W przypadku zwalczania pierwszego z wymienionych szkodników maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania to 0,5 l/ha. W ochronie przed mączlikami jest ona nieco wyższa i wynosi 0,625 l/ha. Preparatem Sivanto Prime 200 SL można zwalczać także miodówki gruszowe i owocnice jabłkowe w popularnych uprawach sadowniczych. Preparat posiada bowiem także rejestrację dopuszczającą go do użycia w sadach jabłoniowych i gruszowych. Preparat jest wygodny w stosowaniu (formulacja SL). Szybko przynosi oczekiwane rezultaty. Wykazuje działanie układowe w roślinie. Można go stosować w integrowanych systemach produkcji, jest bezpieczny dla owadów zapylających.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here