Problemy z wydolnością systemu korzeniowego i skórzastą zgnilizną owoców na truskawce.

Po ostatnich obfitych opadach deszczu, podczas których w niektórych regionach w ciągu 3-4 dni spadło nawet 70mm deszczu,  w południowej i centralnej Polsce pojawiły się problemy z niewydolnością systemu korzeniowego oraz z chorobami odglebowymi. W bieżącej fazie rozwojowej truskawki, czyli w okresie owocowania odmian wczesnych i średniowczesnych oraz kwitnienia i budowy owoców u odmian średniopóźnych i późnych, problemy z niewydolnością systemu korzeniowego objawiają się w postaci więdnięcia całych roślin. Jest to efekt słabej regeneracji uszkodzeń mrozowych szyjki korzeniowej (fot. 1). Z kolei z powodu okresowego nadmiaru wody na wielu plantacjach obserwuje się uszkodzenia owoców przez skórzastą zgniliznę (fot. 2).

Rekomendowane wczesną wiosną zabiegi oparte na preparacie Huwa San TR50, zawierającym nadtlenek wodoru i srebro oraz Fosfi Aktiv PK 51-9, zawierającym fosforyn potasu, skutecznie zblokowały wczesnowiosenny rozwój chorób oraz ułatwiły regenerację sytemu korzeniowego. Zabiegi te, zgodnie z dalszymi rekomendacjami, należało sukcesywnie powtarzać w odstępach dwutygodniowych. Niestety nie we wszystkich regionach i nie u wszystkich odmian regeneracja systemu korzeniowego uszkodzonego przez ubiegłoroczne jesienne opady, a następnie wiosenne mrozy przebiegła prawidłowo. Obecnie największe problemy obserwuje się na plantacjach, na których nie wykonano przynajmniej podstawowych zabiegów blokujących rozwój chorób odglebowych oraz  stymulujących odbudowę systemu korzeniowego, na plantacjach zlokalizowanych na glebach ciężkich o nieuregulowanych stosunkach powietrzno-wodnych oraz na plantacjach przenawożonych azotem.

Z obserwacji poczynionych w bieżącym sezonie wynika jednoznacznie, iż zbyt długie przetrzymywanie  roślin pod okrywami płaskimi, mające na celu maksymalne przyspieszenie owocowania praktycznie uniemożliwiło proces prawidłowej regeneracji uszkodzeń mrozowych

Fot. 1. Słaba (u dołu) oraz zadowalająca (u góry) regeneracja szyjki korzeniowej roślin (okolice Kartuz, maj 2018)

Fot. 2. Objawy skórzastej zgnilizny owoców na odm. Rumba (okolice Katowic, maj.2018)

 

Jak prawidłowo zdiagnozować skórzastą zgniliznę na owocach?

Jakie zabiegi agrotechniczne wykonać aby zblokować dalszy rozwój tej choroby? Jak poprawić funkcjonowanie podtopionego systemu korzeniowego?

 

Więcej informacji w zakładce truskawka na www.doradcajagodowy.pl

 

ZESPÓŁ DORADCY JAGODOWEGO

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here