Porzeczka i agrest – monitoring plantacji (29.05.2019 r., Lubelszczyzna)

Fot. 12. Szara pleśń na pędzie porzeczki czarnej – ‘Ruben’ – 29.05.2019 r. – woj. lubelskie

Plantacje agrestu – następują kolejne etapy rozwoju owoców/początek dojrzewania owoców (BBCH 79-81). Na plantacjach porzeczek czarnych oraz czerwonych – wzrost owoców (BBCH 79).

Kondycja plantacji porzeczek i agrestu

Kończy się opad zawiązków porzeczek czarnych i czerwonych. W zależności od kondycji plantacji zawiązanie owoców jest zróżnicowane od bardzo słabego do umiarkowanego. Na plantacjach porzeczek jak i agrestu pojawiają się nowe zamierające pędy.

Szkodniki porzeczki i agrestu

Na wielu plantacjach pomimo prowadzonej ochrony wciąż obserwuje się kolejne wierzchołki pędów uszkodzone przez zwójkę różóweczkę. Zarejestrowane do zwalczania w tej fazie preparaty to Rumo 30 WG/Steward 30 WG w dawce 0,17 kg/ha (porzeczka czarna i czerwona) oraz SpinTor 240 SC (agrest, porzeczka czarna i czerwona). Na plantacjach porzeczek czarnych pojawiają się kolejne kolonie mszyc. Do zwalczania można wykorzystać – Calypso 480 SC (agrest, porzeczka czarna i czerwona). Zwrócić uwagę na przeziernika porzeczkowca. W przypadku odławiania się w pułapkach wykonać zabieg Calypso 480 SC. Wykonując zabiegi zwrócić uwagę na okres karencji. .

Ochrona przeciwko chorobom

Na plantacjach agrestu oraz porzeczek należy prowadzić intensywną ochronę przeciwko chorobom liści co 8-14 dni np. Armicarb SP, Dithane NeoTec 75 WG, Zato 50 WG z zachowaniem karencji preparatów. W tym momencie na plantacjach porzeczek pojawiają się liczne objawy rdzy porzeczkowo-turzycowej. Natomiast na plantacjach agrestu zwracają uwagę zamierające pędy w wyniku infekcji przez szarą pleśń. Z programem ochrony agrestu po  kwitnieniu można zapoznać się w artykule: Monitoring z 3.05.2019. Natomiast szczegółowy program ochrony po kwitnieniu porzeczek w w artykule: Porzeczka, agrest – monitoring plantacji 20.05.2019.

Dziagnostyka rdzy porzeczkowo-turzycowej (rdzy agrestu)

W ostatnich latach rdza porzeczkowo-turzycowa spotykana jest coraz częściej na plantacjach porzeczki, zarówno czarnej, jak i czerwonej.

Zazwyczaj w kwietniu i maju, na liściach, ogonkach liściowych, kwiatach i rozwijających się owocach porzeczki i agrestu powstają jaskrawe, żółtopomarańczowe, wzniesione plamy. Tkanka w miejscu plam jest zgrubiała i zdeformowana z wyraźnymi nabrzmieniami, na których grzyb tworzy ściśle ułożone, żółto zabarwione ecja (ogniki), które stanowią oznakę etiologiczną grzyba. Wytworzone w ecjach, zarodniki ognikowe(ecjiospory) są jednokomórkowe. Porażone owoce są oszpecone, tracą swoją wartość handlową i najczęściej wcześnie opadają.

Rdza porzeczkowo-turzycowa jest rdzą dwudomową pełnocyklową. Na porzeczce i agreście występują dwa pierwsze stadia rozwojowe, spermogonia i ecja, a następne stadia uredinia i telia, rozwijają się na trawach z kilku gatunków turzyc (Carex).  Zarodniki ognikowe (ecjospory), powstające w ecjach na zakażonych organach porzeczki, porażają turzyce.  Głównym źródłem rozprzestrzeniania choroby na turzycach są zarodniki rdzawnikowe (urediniospory). W drugiej połowie lata i jesienią, na turzycach w miejscu urediniów (skupisk urediniospor), tworzą się masowo ciemnobrunatne drobne wyrostki (telia) z zarodnikami przetrwalnikowymi, teliosporami. Wiosną zarodniki te kiełkują tworząc zarodniki podstawkowe, które stanowią źródło infekcji pierwotnych dla porzeczki.  W sprzyjających warunkach atmosferycznych (wysoka wilgotność i temperatura) pierwsze infekcje porzeczek mogą mieć miejsce jeszcze przed kwitnieniem. Susza w okresie wczesnej wiosny może opóźnić kiełkowanie teliospor, a tym samym wystąpienie pierwszych infekcji. Występowaniu rdzy sprzyjają stanowiska wilgotne, przylegające do podmokłych łąk lub ugorów oraz długa i ciepła jesień, podczas której następuje masowe porażenie turzyc, na których wczesną wiosną tworzą się zarodniki porażające porzeczkę.

Lustrację plantacji należy prowadzić pod koniec maja, kiedy widoczne są pierwsze objawy choroby. Choroba zwalczana jest jednocześnie z ochroną przed antraknozą liści porzeczki.

Partnerami komunikatów są firmy: Agrosimex i Bayer

Autorzy: Dr Paweł Krawiec Horti Team, www.hortiteam.pl, dr Beata Hetman

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here