Ochrona truskawek, i koszenie liści po zbiorze owoców (Komunikat nr 25 z dnia 26.07.2017)

Zabieg koszenia liści truskawki po zbiorach, jest zabiegiem fitosanitarnym

W tym momencie trwa intensywny wzrost korzeni truskawki oraz rozłogów. Po tym okresie wraz ze skracaniem się długości dnia nastąpi powolne przejście roślin w fazę generatywną (sierpień-wrzesień). Warto aby w czasie tworzenia się pąków kwiatowych rośliny znajdowały się w dobrej kondycji pod względem zdrowotnym. Dlatego należy teraz ocenić stan plantacji pod kątem porażenia roślin przez choroby grzybowe, szkodniki oraz stan zachwaszczenia. Zwłaszcza na plantacjach odmian wrażliwych na szarą pleśń należy ocenić skuteczność wykonanego programu.

Na wielu plantacjach odmiany Senga Sengana występowały problemy w skutecznym zwalczaniu grzyba powodującego tę chorobę. Po zbiorze pozostanie na takich plantacjach dużo porażonych owoców. Dodatkowo należy wykonać lustracje plantacji pod kątem występowania chorób liści (biała i czerwona plamistości liści, mączniak). W przypadku stwierdzenia występowania chorób liści w dużym nasileniu, dużych strat z powodu szarej pleśni, silnego wzrostu roślin uniemożliwiającego skuteczną ochronę pozbiorczą, występowania roztocza truskawkowego lub silnego zachwaszczenia plantacji warto wykonać zabieg koszenia liści. W przypadku dobrej kondycji plantacji z koszenia liści można zrezygnować.

Zabiegi agrotechniczne do wykonania po zbiorach:

1) Koszenie liści

Zalety koszenia liści po zbiorach:

– zwiększenie skuteczności zabiegów przeciwko roztoczowi truskawkowemu

– zniszczenie źródeł infekcji chorób grzybowych w kolejnym roku

– ułatwienie wygrabiania ściółki

– ułatwienie w zwalczaniu chwastów

– łatwiejsze niszczenie chwastów oraz rozłogów

Zasady wykonywania koszenia liści:

– po raz pierwszy podczas eksploatacji plantacji koszenie liści wykonuje się po pierwszej pełni owocowania, na roślinach dobrze rozrośniętych, silnie rozkrzewionych

– nie należy kosić roślin słabo rosnących

– nie należy kosić liści na plantacjach starszych niż 3 letnie

– liście należy skosić nie później niż 2 tygodnie po zbiorze

– podczas koszenia nie uszkadzać wierzchołków wzrostu

– na plantacjach jednorocznych wysokość koszenia – 3-5 cm

– na plantacjach starszych – 5-7 cm

– po skoszeniu liście należy usunąć z plantacji

2) Zniszczenie rozłogów

 

Propozycja zabiegów po zbiorczych owoców:

1) przeciwko Botritis cinerea powodującego szarą pleśń:

– Pomarsol Forte 80 WG, dawka 4,0 kg/ha

– Vaxiplant SL, dawka 1,0 l/ha

– Polyversum WP, dawka 150 g/ha

2) przeciwko białej plamistości liści truskawki:

– Zato 50 WG, dawka 0,25 kg/ha

3) przeciwko mączniakowi prawdziwemu truskawki:

– Domark 100 EC, dawka 0,6 l/ha

– Zato 50 WG, dawka 0,25 kg/ha

Fot. 2. Mączniak prawdziwy truskawki- odmiana ‚Darselect’
Fot. 3. Czerwona plamistość liści- odmiana ‚Malvina’
Fot. 6. Całe rośliny porażone przez mączniaka prawdziwego- odmiana ‚Vibrant’
Fot. 9. Szara pleśń – porażony ogonek liściowy z zaschniętymi zawiązkami- odmiana ‚Senga Sengana’

Dr Beata Hetman i dr Paweł Krawiec, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie


Jest to fragment komunikatu wysłanego do Grupy Truskawkowej, w ramach funkcjonowania systemu doradczego oferowanego przez firmę Osadkowski SA. System doradczy jest dostępny na stronie bioagris.pl/truskawki Komunikaty dotyczące ochrony nawożenia i agrotechniki w uprawie truskawek są przekazywane uczestnikom Grupy Truskawkowej, którzy zgłosili swoje uczestnictwo w systemie doradczym na stronie http://www.bioagris.pl Z Grupą Truskawkową można się skontaktować pod adresem e-mail: grupatruskawkowa@osadkowski.pl. Więcej informacji udziela koordynator Grupy Truskawkowej Albert Zwierzyński tel: 883310179 e-mail a.zwierzynski@osadkowski.pl.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here