Nowy program nawożenia malin w tunelu

Tegoroczny program nawożenia malin w tunelu w ramach projektu Malinowe Factory będzie wyglądał trochę inaczej, w porównaniu do poprzednich edycji, a to za sprawą firmy ICL Specialty Fertilizers, z której doradcami został przygotowany program fertygacyjny. Ciekawe mogą okazać się wyniki doświadczeń z produktami poprawiającymi penetrację gleby przez wodę i składniki odżywcze. Zaproponowany program nawożenia będzie wspomagany dokarmianiem dolistnym.

Andrzej Miąsko z firmy ICL

Jak informuje Andrzej Miąsko z firmy ICL, zaproponowane rozwiązania mają pozwolić z jednej strony uzyskać wysoki i dobrej jakości plon, a z drugiej być łatwe do zastosowania nawet w tych gospodarstwach gdzie do fertygacji stosowane są inżektory czy dosatrony.

Głównymi nawozami wykorzystywanymi do fertygacji w projekcie będą produkty z serii Agrolution pHLow, które z jednej strony nawożą, a z drugiej zakwaszają pożywkę zmniejszają w niej poziom wodorowęglowodanów (HCO3), których nadmiar nie sprzyja prawidłowemu wzrostowi malin. Okazuje się, że tego typu nawozy dobrze sprawdzają się w uprawie malin np. w regionie Lubelszczyzny, gdzie tych związków w wodzie występuje czasami nawet 4-razy więcej niż potrzebują tego maliny (tutaj bardzo ważne są analizy wody w czym pomagają pracownicy firmy ICL oraz odpowiednio ułożony program fertygacyjny). Zastosowanie nawozów z serii Agrolution pHLow pozwoli wykluczyć potrzebę podawania kwasu azotowego zakwaszającego pożywkę. Zastosowanie tego typu nawozu ma równocześnie pozwolić ograniczyć potrzebę podawania saletry wapniowej, dzięki temu, że uaktywnia on znajdujący się w wodzie wapń (w regionie Kraśnika w wielu miejscach występuje jego nadmiar). Czasami jednak podawanie wapnia w warunkach tego gospodarstwa będzie uzasadnione o czym informuje na filmie A. Miąsko.

Według dr Pawła Krawca, interesujące dla plantatorów, którzy coraz powszechniej uprawiają maliny oraz inne gatunki krzewów jagodowych na syntetycznych ściółkach, może być zastosowanie surfaktanta glebowego o nazwie H2Flo. Zastosowanie tego produktu powoduje, że woda dobrze przesiąka do profilu glebowego – szczególnie po okresie suszy lub przez nowe ściółki syntetyczne. Zastosowanie tego produktu ma pozwolić również ograniczyć dawki wody podawane do gleby z uwagi na lepszą poziomą i pionową penetrację gleby, z czym często występują problemy podając pożywkę.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here