Nowe podpory dla jeżyn

fot. A. Orzeł

Naukowcy z Uniwersytetu w Arkansas od pewnego czasu poszukują rozwiązań, które podniosłyby produktywność tamtejszych plantacji jeżynowych. Nowe podpory dla jeżyn pozwalają na takie rozmieszczenie pędów, które ułatwia zapylanie kwiatów i późniejsze zrywanie owoców.

RCA – nowy system do prowadzenia pędów malin

Pionierem wprowadzenia innowacyjnego pomysłu w Arkansas jest Amanda McWhirt. Nowe podpory dla jeżyn pozwalają na zmianę ich położenia, a przez to także i ułożenia pędów i są szczególnie wartościowe dla odmian owocujących na tegorocznych jak i 2-letnich pędach. W przeciwieństwie do tradycyjnie wykorzystywanych rozwiązań, gdzie pędy prowadzone są pionowo, tu konstrukcja podpory umożliwia rotację o 100°. Celem, który przyświecał nam było podniesienie ogólnej produkcji jeżyn w naszym stanie. Nowy model rusztowania dla jeżyn sprawia, że w okresie owocowania wszystkie kwiaty wybijają się do góry. Gdy jednak kwitnienie dobiegnie końca, poprzez zmianę położenia szpaleru o 100° sprawiamy, że owoce znajdują się po spodniej stronie  – mówi Amanda McWhirt. Pierwsze próby z tego typu systemem rotujących ramion (RCA –  rotating cross-arm) zostały wykonane w 1992 roku, a przeprowadził je Fumiomi Takeda. Opracowany system nie zdobył aż dotąd wielkiej popularności. Jednak ostatnie próby dowodzą wszechstronności tego rozwiązania i pokazują wielu jego zalet. Dlatego też stały się przedmiotem zainteresowania naukowców i będą poddawane szczegółowym, wielopłaszczyznowym analizom.

RCA na mroźny i gorący klimat

Najnowsze obserwacje plantacji prowadzonej na podporach takich jak RCA na Ukrainie wykazały ważną zaletę tego rozwiązania. Konstrukcja ta pozwala na łatwe okrycie osłonami roślin i w ten sposób zabezpieczenie ich przed ujemnymi temperaturami. W Arkansas mróz nie jest jednak problemem. U nas czynnikiem ograniczającym wielkość plonu handlowego jest głównie zbyt silne nasłonecznienie. Stosując nowe podpory do jeżyn w typie RCA sprawiamy, że owoce pozostają ciągle w cieniu. W tradycyjnych systemach albo pojawiają się na owocach białe koraliki, albo przebarwienia wychodzą już w okresie pozbiorczym podczas magazynowania jagód w chłodni. W każdym razie staje się to źródłem reklamacji i zwrotów produktu – wyjaśnia Amanda McWhirt. Do zespołu naukowców badającego faktyczną przydatność podpór RCA dołączył ostatnio Jackie Lee. Ustali on efektywność aplikacji fungicydów i insektycydów na jeżyny prowadzone w tym systemie.

Wielkość produkcji jeżyn w Arkansas

Plantacje jeżyny w Arkansas mają od 1 do 5 ha, a zagęszczenie najczęściej wynosi ok. 2500 krzewów/ha. Są one prowadzone przy tradycyjnych, wertykalnych podporach. Średni plon to 4,5–7 kg z krzewu. Duże znaczenie ma tu uprawiana odmiana i przebieg pogody. Koszt standardowych podpór wykorzystywanych przez plantatorów z Arkansas to 6-10 tys. USD/ha. Naukowcy przypuszczają, że nowe podpory dla jeżyn w typie RCA będą dwu-trzykrotnie droższe. Pewnym dodatkowym kosztem może być także nakład pracy poświęcony na przypinanie pędów jeżyn do rusztowań. Pierwsze doświadczenia w Uniwersytecie w Arkansas założone zostały w tym roku, a program badań rozłożony został na okres 4-5 lat. Jednym z badanych obszarów będzie ekonomiczny sens wdrożenia nowego systemu do towarowej produkcji jeżyn. Wiele wskazuje na to, że przy mniejszej ilości wykorzystanych sadzonek plon z 1 mb rzędu powinien być wyższy. Zalety systemu w przypadku mrozu i upalnych dni powinny zaś zostać docenione w Polsce, gdzie takie warunki uprawy nastręczają wielu problemów.

Źródło: http://www.magnoliareporter.com

Więcej o systemie rotujących ramion oraz uprawianym w tej technologii odmianom można przeczytać w czasopiśmie „Jagodnik” 4/2017.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here