Monitoring plantacji truskawek na obecność szkodników (komunikat 5 z dnia 5.04.2017 dla Grupy Truskawkowej)

Fot. 2. Przędziorki na spodniej stronie blaszki liściowej (fot. K. Golan)

Warunki pogodowe panujące w okresie wiosennym mają duże znaczenie dla rozwoju roślin i uzyskania odpowiedniej jakości i ilości plonu owoców. Warunki termiczne wpływają również na aktywność szkodników roślin. Już od tygodnia w różnych rejonach Polski zauważyć można aktywność przędziorków.

Na liściach pojawiły się żerujące samice przędziorka chmielowca o charakterystycznym czerwonym zabarwieniu ciała o długości do 0,6 mm (fot. 1 i 2). Dotychczas nie obserwowano jaj ani młodych osobników tych roztoczy, ale sprzyjająca w ostatnich dniach aura może spowodować szybki rozwój populacji szkodnika. Jedna samica może złożyć nawet ponad 100 jaj, które łatwo zaobserwować na dolnej stronie blaszki liściowej. Są one żółtawe, kuliste o średnicy około 0,14 mm jaja.

Fot. 1. Zimująca samica przędziorka chmielowca (fot. E. Górska-Drabik)
Fot. 2. Przędziorki na spodniej stronie blaszki liściowej (fot. K. Golan)

Przeprowadzone w ostatnich dniach marca lustracje plantacji truskawek na Lubelszczyźnie i Mazowszu wykazały zróżnicowaną liczebność zimujących samic. Dlatego niezbędne jest indywidualne podejście do zagrożenia plantacji przez tę grupę szkodników (…).

Do zwalczania przędziorków zarejestrowana jest szeroka gama akarycydów, na bazie abamektyny, acekwinocylu, bifenazatu, fenpiroksymatu, heksytiazoksu i spirodiklofenu. Szczegółowy wykaz aktualnie zarejestrowanych akarycydów jest przedstawiony w tabeli (…). 

Mszyce

Podczas prowadzonych wiosennych lustracji plantacji truskawek należy również zwrócić uwagę na obecność mszyc (mszyca truskawkowa zielona, mszyca truskawkowa większa). Aktualnie na roślinach można zauważyć zimujące jaja mszyc, z których niebawem wylęgną się młode osobniki. Jaja są wydłużone, kształtu owalnego, barwy czarnej (fot. 4).

Fot. 4. Jajo mszycy na spodniej stronie blaszki liściowej (fot. K. Golan)

Dr hab. Katarzyna Golan,  dr hab. Edyta Górska-Drabik, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie


Jest to fragment komunikatu wysłanego do Grupy Truskawkowej, w ramach funkcjonowania systemu doradczego oferowanego przez firmę Osadkowski SA. System doradczy jest dostępny na stroniebioagris.pl/truskawki Komunikaty dotyczące ochrony nawożenia i agrotechniki w uprawie truskawek są przekazywane uczestnikom Grupy Truskawkowej, którzy zgłosili swoje uczestnictwo w systemie doradczym na stronie http://www.bioagris.pl Z Grupą Truskawkową można się skontaktować pod adresem e-mail: grupatruskawkowa@osadkowski.pl. Więcej informacji udziela koordynator Grupy Truskawkowej Albert Zwierzyński tel: 883310179 e-mail a.zwierzynski@osadkowski.pl.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here