Monitoring plantacji (borówka, 5.04. – 9.04.2019 r., Lubelszczyzna)

Fot. 5. Bluecrop – 9.04

Stadium wegetacji

W zależności od odmiany oraz lokalizacji plantacji obserwuje się różny stopień rozwoju roślin. Na odmianach wczesnych rozwój roślin znajduje się pomiędzy końcem pękania pąków a początkiem pojawiania się kwiatostanów. Natomiast odmiany późne kończą fazę pękania pąków.

Fot. 1. Duke 5.04

W związku z występowaniem od początku kwietnia spadków temperatury poniżej 0°C warto przeprowadzić ocenę ewentualnych szkód mrozowych pąków kwiatowych borówki na plantacji. Ocenę można przeprowadzić w oparciu o opracowaną w 2018 r. pięciostopniową skalę uszkodzeń mrozowych.

Pięciostopniowa skalę bonitacyjna do oceny uszkodzeń mrozowych pąków kwiatowych:
0 – brak uszkodzeń (fot.6),
1 – uszkodzone okrywy pąka lub pojedyncze pąki (1-2) w kwiatostanie (fot.7,8),
2 – uszkodzona podstawa pąka lub oś kwiatostanu (fot.9),
3 – uszkodzone okrywy pąka oraz podstawa lub oś kwiatostanu (fot.10),
4 – całkowite uszkodzenie pąka (fot.11)

Pierwsza ocena uszkodzeń mrozowych po spadkach temperatury do -5 °C w dniach 1-2.04.2019 na podstawie obserwacji na Lubelszczyźnie

W celu oszacowania wielkości szkód przeprowadzono lustracje pobierając losowo pąki generatywne, które następnie krojono wzdłuż i oceniano pod binokularem.

Wykres 1. Uszkodzenia pąków borówki wysokiej w 2019r. według skali 0-4

W momencie wystąpienia przymrozków rośliny znajdowały się w fazie: rozwój liści BBCH 07-09 (początek pękania pąków, widoczne zielone lub czerwone końce pierwszego liścia), rozwój kwiatostanu BBCH 53-55 (pękanie pąków: łuski oddzielone z widocznym jasnozielonym pąkiem do widocznych pierwszych pąków kwiatowych w zbitym gronie). Ocenę przeprowadzono 5 kwietnia. Ocenę przeprowadzono na odmianach Blue Ribbon, Last Call, Top Shelf uprawianych w pojemnikach oraz odmianach Aurora, Bluecrop, Bluegold, Chandler, Duke, Liberty, Nelson uprawianym w gruncie. Stwierdzono niewielkie uszkodzenia pąków kwiatowych w stopniu od 0 do 0,8 (w skali 0-4). Zostały uszkodzone pojedyncze pąki w kwiatostanie. Natomiast procent uszkodzonych pąkostanów wahał się od 0 do 60% w zależności od odmiany. Uszkodzeń nie stwierdzono na odmianach Bluegold oraz Blue Ribbon.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here