Monitoring plantacji (borówka, 17.04-18.04.2019 r. – Lubelszczyzna)

Fot. 7. Uszkodzony pąkostan odmiany Nelson na krótkopędach wyrastających z trzy- czteroletniej gałęzi po spadku temperatury poniżej -5°C – woj. lubelskie

W dalszym ciągu utrzymują się różnice w stopniu rozwoju roślin pomiędzy plantacjami w różnych lokalizacjach. Na odmianach wczesnych (np. ‚Patriot’) rozwój kwiatostanów znajduje w się pomiędzy BBCH 55–59 (czyli od widocznych pierwszych pąków kwiatowych (zbite grono) do oddzielania się pierwszego lub wszystkich pąków kwiatowych w gronie. Natomiast odmiany późne znajdują się w fazie BBCH 55-57.

Po ostatnich spadkach temperatury poniżej od 2°C do -6°C pąki kwiatowe borówek zostały uszkodzone w różnym stopniu. Rozpiętość sięga od kilku do blisko 100%. Stopień uszkodzeń zależy od odmiany, lokalizacji plantacji, ukształtowania terenu na plantacji oraz od wieku pędów, na których znajdowały się pąki kwiatowe. Obserwuje się, że w większym stopniu przemarzły pąki kwiatowe na krótkopędach wyrastających ze starszych gałęzi w porównaniu do pąków znajdujących się na jednorocznych długopędach. Na lustrowanych plantacjach najbardziej ucierpiał odmiany Nelson (uszkodzenia 70 – 80%) oraz Chandler (w zależności od lokalizacji 10-90%). Pozostałe odmiany jak ‚Patriot’, ‚Bluecrop’, ‚Aurora’, ‚Bluegold’, ‚Last Call’, ‚Top Shelf’, ‚Blue Ribbon’ ucierpiały w niewielkim stopniu. Należy jednak pamiętać, że uszkodzenia pąków kwiatowych mogą być nie widoczne w tym momencie, a ujawnić podczas wzrostu i dojrzewania owoców uniemożliwiając owocom osiągnięcie właściwych rozmiarów.

Na niektórych odmianach np. ‚Nelson’ warto sprawdzić również stan pąków wegetatywnych. Pąki te również mogły zostać zniszczone. Będzie to skutkowało problemami ze wzrostem wegetatywnym nowych pędów.

Kondycja zdrowotna plantacji. W tym momencie warto przeprowadzić lustrację roślin i ocenić ich zdrowotność. Umożliwi to przede wszystkim ocenę skuteczności zastosowanych w poprzednim roku programów ochrony. Na plantacjach obserwuje się dużo uszkodzonych pędów przez grzyby powodujące szarą pleśń oraz zamieranie pędów borówki po jesiennych infekcjach, braku ochrony w tym czasie lub po uszkodzeniach mrozowych niezdrewniałych pędów.

Pędy, na których występują objawy chorób warto wyciąć i usunąć z plantacji. Występowanie porażenia pędów powyżej 5% jest informacją o wysokim stopniu zagrożenia dla rozwijających się kwiatów. Należy wówczas przygotować się do intensywnej ochrony w czasie kwitnienia, zwłaszcza w czasie deszczowej pogody.

Zobacz PDF aby poznać zabiegi jakie należy wykonać przeciwko chorobom przed kwitnieniem – PDF

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here