Bakteryjna kanciasta plamistość liści truskawki zagraża plantacjom – monitoring plantacji

Bakteryjna kanciasta plamistość liści truskawki na odmianie Senga Sengana (8.07.2019)

Warto wykonać w tym momencie lustracje plantacji i przyjrzeć się dokładnie liściom. Na wielu plantacjach w tym momencie stwierdza się objawy bakteryjnej kanciastej plamistości liści truskawki (Xanthomonas fragariae Kennedy et  King).

Bakteria X. fragariae posiada status organizmu kwarantannowego, jeśli występuje na roślinach z rodzaju Fragaria przeznaczonych do sadzenia, podlega obowiązkowi zwalczania. Występuje w uprawie truskawek w wielu krajach na świecie m.in.: Francji, Argentynie, Włoszech, USA, Szwajcarii, Australii. Żywicielami X. fragariae mogą być również inne gatunki z rodzaju Fragaria oraz nieliczne gatunki z rodzaju Potentilla

Objawy

Bakteria X. fragariae tworzy pomiędzy nerwami liści porażonych truskawek plamy początkowo małe, nieregularne, uwodnione, brunatno-czerwone widoczne tylko po spodniej stronie blaszki liściowej. Plamy mogą powiększać się i zlewać tworząc rozleglejsze nekrotyczne obszary, rozprzestrzeniające się także na górną stronę liścia. Z czasem na liściach pojawiają się kanciaste, duże nieregularne nekrozy i niekiedy ciemne uwodnione unerwienia liści. Plamy są zwykle błyszczące z powodu występowania na nich śluzu bakteryjnego. Z czasem wysychają i ulegają rozerwaniu, przez co porażony liść może mieć postrzępiony wygląd. Charakterystyczne, przeświecające plamy na liściach, oglądane w świetle przechodzącym, są ważną cechą diagnostyczną choroby (fot.). Bakteryjna kanciasta plamistość liści truskawki powoduje ograniczenie wzrostu roślin, zmniejszenie plonu, ale raczej nie wyniszcza roślin.

Rozwój choroby

Patogen zimuje w resztkach roślinnych lub na powierzchni porażonych liści, zachowując żywotność nawet do 2,5 roku. Nie ma zdolności przeżywania w glebie bez roślinygospodarza. Rozwojowi bakterii sprzyjają umiarkowana temperatura w ciągu dnia (20 °C), niska nocą (2-4 °C) i wysoka wilgotność powietrza. Infekcja roślin, szczególnie młodych rosnących liści, następuje przez szparki i zranienia. Nekrozom rozwijającym się na liściach i innych częściach roślin może towarzyszyć wyciek bakteryjny będący źródłem infekcji wtórnych, do których może dochodzić w ciągu całego okresu wegetacji. Warunki wysokiej wilgotności sprzyjają systemicznemu rozprzestrzenianiu bakterii – zakażeniu ulegają wtedy korony rozłogów, co prowadzi do zamierania całych roślin. Bakterie przemieszczają się w przestrzeniach międzykomórkowych tkanki przewodzącej powodując utrudnienia w przewodzeniu wody i składników pokarmowych. Rozprzestrzenianie patogena na plantacji zachodzi za pośrednictwem deszczu i nawadniania typu deszczowania oraz wiatru i porażonego materiału roślinnego. Rośliny mogą być zakażone, ale nie wykazywać objawów (porażenie latentne).

Wszystkie odmiany truskawek są podatne na bakteryjną kanciastą plamistość liści truskawki.

Zapobieganie

Ochrona truskawek przed kanciastą plamistością obejmuje szeroko rozumianą profilaktykę:

  • używanie zdrowego materiału certyfikowanego,
  • unikanie warunków sprzyjających rozprzestrzenianiu patogena i rozwojowi choroby,
  • porażone rośliny należy usunąć i spalić,
  • do pracy używać wydezynfekowanych narzędzi,
  • zastąpić nawadnianie deszczowniane systemem kropelkowym,
  • stosować zmianowanie,
  • na polach, na których rosły porażone rośliny truskawki, unikać sadzenia przez co najmniej 5 lat truskawek.

Obecnie w Polsce do zwalczania bakteryjnej kanciastej plamistości liści w okresie przed kwitnieniem od 3 liścia do fazy wybarwiania owoców zarejestrowany Nordox 75 WG w dawce 1,33 kg/ha. Działanie wspomagające ochronę będą również wykazywały preparaty Viflo Cal S i Viflo Cu-B.

 Zdrowotność roślin truskawki powinna być oceniana wg skali bonitacyjnej:

a/ plamistość liści

0 – brak, 1 – objawy na pojedynczych liściach/owocach, 2 – objawy na około 10% liści, 3 – objawy na około 30% liści, 4 – objawy na około połowie liści, 5 – objawy na więcej niż połowie liści

b/ ogólna zdrowotność roślin truskawki

0 – bardzo dobra, 1 – dobra, 2 – słaba, 3 – bardzo słaba

Fot. 1-2. Bakteryjna kanciasta plamistość liści truskawki na odmianie Senga Sengana (8.07.2019)

Dr Beata Hetman Diagnostyka i Ochrona Roślin

Dr Paweł Krawiec Horti Team, www.hortiteam.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here