Kongres Truskawkowy – 10 lutego 2019, Mszczonów

Dobiegło końca głosowanie nad wyborem tematyki wykładów na Pierwszy Interaktywny Kongres Truskawkowy, który odbędzie się 10 lutego br. w Mszczonowie (szczegóły na stronie Doradca Jagodowy). Zainteresowanie Plantatorów możliwością wyboru tematu oraz zaproponowania swoich propozycji przerosło najśmielsze oczekiwania organizatorów.

Zgodnie z wcześniejszą informacją w sesji wykładowej Kongresu zostaną zaprezentowane zarówno najpopularniejsze tematy spośród propozycji Organizatorów, jak i problemy zgłaszane przez Plantatorów. Oddane głosy pozwoliły stworzyć swoisty ranking zagadnień cieszący się największym zainteresowaniem osób związanych z uprawą truskawki. W doborze prelegentów Organizatorzy kierowali się myślą przewodnią „wiedza merytoryczna poparta praktyką”.

Dr hab. Zofia Zydlik z UP w Poznaniu

Największą liczbę głosów potwierdzających chęć wysłuchania prelekcji zdobył temat „Uprawa truskawki po truskawce – jak prawidłowo przygotować stanowisko aby uniknąć chorób replantacyjnych”. Temat ten zostanie zaprezentowany przez dr hab. Zofię Zydlik, pracownika naukowego Katedry Sadownictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, specjalizującą się w eliminacji skutków chorób replantacyjnych w uprawie truskawki.

Drugie miejsce w rankingu popularności zajęły ex-aequo tematy poświęcone problemom z zapewnieniem pracowników do zbioru owoców oraz usprawnieniem i uproszczeniem technologii ochrony roślin przed chorobami i szkodnikami.

 

Thuy Minh Nguyen z Agencji Pośrednictwa Pracy

Temat „Jaka jest alternatywa dla pracowników z Ukrainy, czyli formalne i praktyczne wymogi zatrudniania osób z Bangladeszu, Nepalu, Indii i Filipin” zostanie przedstawiony przez Thuy Minh Nguyen oraz Jarosława Lisa z Agencji Pośrednictwa Pracy, specjalizującej się w naborze pracowników z Indii, Wietnamu i Filipin. Prelegenci przedstawią praktyczne możliwości zatrudnienia pracowników sezonowych z tych krajów, jak i z innych krajów Azji, przybliżą proces rekrutacji oraz wymagania formalno-prawne zatrudniania pracowników z wymienionych krajów Azjatyckich.

 

Dr Paweł Krawiec z firmy Horti Team

Temat „Praktyczne rozwiązania ograniczające zabiegi ochrony w uprawie truskawki gruntowej” zostanie omówiony przez dr Pawła Krawca (Horti Team), wieloletniego pracownika Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie a zarazem doświadczonego praktyka testującego efektywność środków ochrony roślin oraz technologii ograniczających liczbę zabiegów ochroniarskich.

 

Albert Zwierzyński – Doradca Jagodowy

Nie mniejsze poparcie wśród plantatorów zdobył temat „W poszukiwaniu idealnego  herbicydu”, który zostanie przedstawiony przez inż. Alberta Zwierzyńskiego (Doradca Jagodowy). Prelegent poruszy zarówno kwestię rozwiązań poprawiających efektywność stosowania herbicydów i bezpieczeństwa dla roślin truskawki jak i przedstawi światowe trendy w technikach zwalczania zachwaszczenia, będące alternatywą dla zabiegów chemicznych.

 

Dr Dariusz Paszko z UP w Lublinie

Temat dotyczący dylematów związanych z wyborem rodzaju sadzonki: „Opłacalność uprawy truskawki, w kontekście zakupu różnego typu materiału nasadzeniowego„ zostanie omówiony przez dr Dariusza Paszko, pracownika Zakładu Ekonomiki Ogrodnictwa, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. W prelekcji zostaną zaprezentowane kalkulacje opłacalności zakładania plantacji z różnych typów sadzonek, w zależności od terminu sadzenia i zastosowanej technologii. Porównane zostaną nasadzenia zakładane z sadzonek zielonych (tzw. „kopanych”), różnych klas sadzonek „frigo” oraz sadzonek doniczkowanych.

 

Dr hab, Zbigniew Jarosz z UP w Lublinie

Prelekcję „Na czym polega profesjonalne doradztwo w uprawie truskawki-przykłady z ubiegłego sezonu” poprowadzi dr hab. Zbigniew Jarosz, pracownik naukowy Katedry Żywienia Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zajmujący się od niemal 10 lat profesjonalnym doradztwem agrotechnicznym w uprawie truskawki, maliny, borówki i innych gatunków jagodowych.

Bardzo interesująco przedstawia się również tematyka bloku wykładów zaproponowanych przez plantatorów truskawki. Spośród kilkuset zagadnień nadesłanych do organizatorów podczas procesu rejestracji na stronie DORADCA JAGODOWY kilka najczęściej powtarzających się tematów zostanie przedstawionych w formie wykładów. Spośród nich najciekawsze to:

  1. Techniki i zabiegi poprawiające jakości owoców i wydłużające „shelf life”.

  2. Ograniczanie rozwoju pędów w truskawce – nowe rozwiązania jako alternatywa dla dotychczasowych metod.

  3. Dobór odmiany do wysokowydajnej technologii uprawy truskawki deserowej.

  4. „Picking yourself” oraz „Self selling” jako alternatywne metody zbytu owoców truskawki.

Biorąc pod uwagę interdyscyplinarność zagadnień proponowanych przez plantatorów ich omówienie na Kongresie Truskawkowym zostanie zaprezentowane w nowatorskiej formie „Naukowo-praktycznego forum dyskusyjnego” – interakcyjnej wymiany poglądów z udziałem naukowców z różnych dyscyplin, specjalistów z danej dziedziny oraz plantatorów. W „Naukowo-praktycznym forum dyskusyjnym” wezmą udział m.in. dr hab. Zofia Zydlik (UP Poznań), Joanna Jagła (Niwa Hodowla Roślin Jagodowych sp z o.o.), Adrian Dąbrowski (Agronom Plants), dr Paweł Krawiec (Horti Team), dr Jacek Lewko (BASF), dr Dariusz Paszko (UP Lublin), dr hab. Zbigniew Jarosz (UP Lublin/Doradca Jagodowy) oraz doświadczeni plantatorzy.

Uczestnictwo w Kongresie Truskawkowym zgłosiło również kilka najważniejszych firmy dostarczających kompleksowe technologie do produkcji truskawek deserowych (folie, instalacje nawodnieniowe, konstrukcje tuneli), sadzonki, środki ochrony roślin oraz nawozy i biostymulatory. Obecność stoisk firmowych umożliwi plantatorom zapoznanie się z aktualną ofertą oraz dyskusje z przedstawicielami firm doprecyzowujące plany zakupowe przed nadchodzącym sezonem, co będzie swoistą wartością dodaną do prezentowanych wykładów.

Początek rejestracji uczestników przewidujemy od godz. 9.00, natomiast początek sesji wykładowej godz. 10.00. Wymagana rejestracja. Opłata za udział w Kongresie wynosi 50 PLN (płatne on-line podczas rejestracji lub gotówką na miejscu). Szczegóły na: DORADCA JAGODOWY.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here