Zorganizowany przez firmę Agrosimex Kongres Borówkowy odbył się w tym roku 24 stycznia w Małej Wsi. Przybyli na niego plantatorzy mogli zgłębić wiedze dotycząca uprawy borówki, oraz poznać najnowsze zalecenia dotyczące nawożenia roślin, zapobiegania stresom, czy też zapewnienia optymalnego dla roślin systemu nawodnieniowego.

Borówka i jej wymagania

Rozpoczynając styczniowe spotkanie plantatorów borówki Janusz Miecznik z Agrosimex, przypomniał, że borówka to jedna z najbardziej wymagających roślin sadowniczych. Ma swoje specyficzne wymagania siedliskowe i pokarmowe, dlatego wiedza z tego zakresu pozwala poprawnie prowadzić plantacje i zapewnić roślinom optymalne warunki do wzrostu.

Kongres Borówkowy rozpoczął Janusz Miecznik z Agrosimex
W spotkaniu licznie wzięli udział producenci borówki

Dr Tomasz Krupa z SGGW mówiąc o przemianach fizjologicznych jakim podlega borówka, wskazywał na najważniejsze procesy, które decydują o dobrym plonowaniu krzewów. Do takich należy proces inicjacji pąków kwiatowych, który u borówki zaczyna się już jesienią (wrzesień) i trwa do nadejścia zimy. Efektem tego są pąki kwiatowe, które można dostrzec na pędach już późną jesienią. To jeszcze nie oznacza dobrego plonowania, gdyż część pędów wycinana jest podczas cięcia zimowego a dodatkowe ryzyko uszkodzenia pąków stwarza niska temperatura w okresie zimy. Zaburzenia we wzroście krzewów mogą być często spowodowane niewłaściwym nawożeniem, gdzie np. na skutek nadmiernego nawożenia azotem i prowadzonego zbyt późno stymuluje się nadmierny wzrost pędów, które dodatkowo mogą przemarzać w okresie zimy. Wiele zaburzeń we wzroście roślin spowodowane jest nieprawidłowym pH gleby, brakiem materii organicznej, czy też zalewaniem roślin do czego może dochodzić na glebach ciężkich i zbitych.

Kompleksowe nawożenie borówki

Michał Malicki z Agrosimex mówiąc o nawożeniu borówki, wskazywała na konieczność zachowania równowagi w tym aspekcie i korelację z innymi elementami uprawy jak cięcie czy nawadnianie. Bardzo istotne jest dopasowanie strategii nawożenia roślin do warunków pogodowych. Takim przykładem był początek sezonu 2018, kiedy to po ustaniu zimy w kwietniu przyszło gwałtowne ocieplenie. W takich warunkach, gdy gleba nie była jeszcze odpowiednio nagrzana (wiele pierwiastków było nieaktywne), trudno było roślinom prawidłowo rozpocząć wegetację i regenerację uszkodzeń zimowych. Taka sytuacja miała wpływ na przyśpieszone i skrócone kwitnienie. Efektem tego było słabe zapylenie i zawiązywanie owoców, a w konsekwencją – niższe zbiory na wielu plantacjach. W takich stresowych warunkach roślinom można pomagać poprzez nawożenie dolistne czy stosowanie specjalnych produktów wzbogaconych o fitohormony roślinne czy aminokwasy – mówił Michał Malicki. Do stosowania wiosną zalecał produkt Maral, wzbogacony w algi roślinne i szereg mikroelementów potrzebnych do rozpoczęcia prawidłowego wzrostu. Zachęcał również do zbilansowanego nawożenia plantacji w oparciu o analizy gleby i roślin, a najlepszym do tego narzędziem będzie fertygacja. Tu firma Agrosimex przygotowała kompleksowy program fertygacji w oparciu o szereg produktów jakie ma w swojej ofercie.

Michał Malicki przedstawiał zalecenia dotyczące nawożenia borówki w oparciu o doświadczenia z minionego sezonu

By na plantacjach borówki mogła być realizowana fertygacja konieczna jest do tego odpowiednie rozwiązania techniczne. Do tego celu Mariusz Byliniak polecała pompy nawozowo – kwasowe które jest bardziej ekonomicznym rozwiązaniem względem rozbudowanych mieszalników nawozowych.

Precyzyjna i kompleksowa diagnostyka

Karolina Felczak – Konarska zachęcała do korzystania z różnych narządzi diagnostycznych jakie oferuje Agrosimex, a które od tego sezonu świadczyć będzie Instytut Agronomiczny Fertico, mający swoją siedzibę w Grójcu.

Karolina Felczak – Konarska mówiła o nowej działalności diagnostycznej Agrosimex

Dotyczy to nie tylko rozpoznania samych patogenów jakie bytują na roślinach, ale również gleby czy podłoży wprowadzanych na plantację w postaci materii organicznej. Bardzo często to właśnie trociny lub kora są źródłem groźnych patogenów, które później atakują rośliny borówki. Problem taki można wyeliminować wykonując wcześniej badania takiego materiału. Badania diagnostyczne mogą być bardzo przydatne w celu określenia tego jaki czynnik chorobotwórczy powoduje zamieranie pędów borówki. Przyczyn tego może być kilka, a precyzyjne określenie sprawcy pozwala dobrać właściwą strategię zwalczanie danego patogena. W LAF można będzie również przebadać sam materiał roślinny w celu określenia czy nie jest on na przykład porażony przez wirusy, które w wielu przypadkach zasiedlają rośliny w sposób bezoobjawowy. Dostarczając materiał roślinny do laboratorium można będzie przeprowadzić również badania pod kątem stwierdzenia odporności patogenów na substancje aktywne, co z kolei ma kluczowe znaczenie przy układaniu programów ochrony.

Szczegółowa relacja już niebawem w czasopiśmie Jagodnik.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here