Konferencja Porzeczkowa IBA –Niemcy 2013, cz. I


W dniach 5-6 czerwca 2013 roku odbyła się kolejna Konferencja Porzeczkowa organizowana tym razem przez Niemiecką Organizację Plantatorów Porzeczki Czarnej, pod egidą Międzynarodowego Stowarzyszenia Porzeczki Czarnej (ang. Internatinal Blackcurrant Association – IBA”, http://internationalblackcurrantassociation.com/). Uczestnikami tej konferencji byli głównie plantatorzy tego gatunku, w sumie było około 130 osób z 15 krajów Europy i świata. Polskę reprezentowała silna grupa (19 plantatorów) z Krajowego Stowarzyszenia Plantatorów Czarnych Porzeczek (KSPCP).


 

Polska reprezentacja w zarządzie IBA alt

Miejscem Konferencji była mała, ale bardzo atrakcyjnie położona miejscowość Waldenburg (ok. 60 km od Stuttgartu). Kolejny już raz program konferencji był urozmaicony i ciekawy dla uczestników. Obejmował wykłady, zwiedzanie plantacji oraz przetwórni owoców i warzyw w południowo-zachodnich Niemczech.

Miejscem Konferencji była atrakcyjnie położona miejscowość Waldenburg

Region ten jest pagórkowaty, wyżynny (380-450m n.p.m.), gleba jest ciężka, gliniasta, z sumaryczną ilością opadów od 700-900 mm/rocznie, z prawdopodobieństwem występowania gradu i przymrozków wiosennych. Uprawa porzeczki czarnej (a przede wszystkim winnice) są usytuowane na stokach i w dolinach.

Jeszcze przed oficjalną konferencją (4.06) odbyły się wcześniej zaplanowane spotkania robocze specjalistów z zakresu agrotechniki i hodowli, biznesowe spotkanie Zarządu IBA oraz przedstawicieli formalnych członków tego Stowarzyszenia. Spotkanie robocze dotyczyło zmian klimatu i ich wpływu na uprawę porzeczki czarnej oraz wybranych zagadnień agrotechnicznych i ochrony roślin.

Grupa plantatorów porzeczek z Polski, zrzeszonych w KSPCP

Kolejnym punktem konferencji było spotkanie robocze specjalistów z nowoutworzonej grupy agrotechniczno-hodowlanej w ramach IBA. Podczas obrad, przedstawiciele z kilku krajów Europy omawiali zagadnienia dotyczące nowych odmian porzeczki czarnej, uprawy i zabiegów agrotechnicznych (cięcie, nawożenie) oraz chorób i szkodników występujących na plantacjach.

Podczas sesji biznesowej Stowarzyszenia IBA miało miejsce ważne wydarzenie, ponieważ dotychczasowy, 7-osobowy Zarząd IBA został powiększony o jedną osobę z Polski. Nominowanym był i został oficjalnie wybrany dr Piotr Baryła (pełniący także funkcję wiceprezesa w zarządzie KSPCP). Jest to historyczne wydarzenie, gdyż Polska reprezentowana przez w/w krajowe Stowarzyszenie jest pełnoprawnym członkiem IBA od stycznia 2013, kiedy wpłaciła roczną składkę członkowską (2000 €).

Bogata tematyka

Oficjalny program Konferencji Porzeczkowej IBA był ustalony na 5 i 6 czerwca. Podczas dwóch dni odbyły się 3 sesje plenarne, w których przedstawiono 8 wykładów:

1. Różne metody cięcia krzewów porzeczki czarnej.

2. „Quantum Mist” – nowa metoda (system) wykonania oprysków w uprawie roślin sadowniczych, w tym porzeczki.

3. Czy porzeczki czarne muszą być wolne od nawożenia chlorkowego?

4. Zapylanie przez trzmiele

5. „BayWa AG” – twój kompetentny partner w biznesie porzeczki czarnej w Niemczech”

6. Mechanizm rynku koncentratów owoców jagodowych.

7. Rynek soków owocowych w Niemczech

8. Aktualna sytuacja w produkcji porzeczki czarnej w Polsce

Szczegóły dotyczące tych wszystkich wykładów przedstawione będą w najbliższym czasopiśmie „Jagodnik”.

W trakcie drugiego dnia konferencji, wzorem lat ubiegłych odbyła się wymiana informacji i danych dotyczących potwierdzenia powierzchni uprawy i zbiorów owoców w roku poprzednim (2012) oraz szacunkowych danych w nadchodzącym sezonie 2013 roku. Dane liczbowe podawane przez przedstawicieli z 11 krajów Europy oraz z Nowej Zelandii i Australii zestawiono do zbiorczej tabeli (tab. 1). Z powodu nieobecności reprezentantów z niektórych krajów na konferencji kompletne dane i informacje dotyczące produkcji w tych krajach podane będą w późniejszym terminie.

W plenerze

Uczestnicy Konferencji, podczas zwiedzania jednej z plantacji czarnych porzeczek

Kolejny punkt programu konferencji obejmował wizytę u dwóch, lokalnych plantatorów porzeczki czarnej. W pierwszym gospodarstwie uprawa porzeczki zajmuje w sumie 16,2 ha. Stara odmiana ‘Titania’ jest uprawiana na powierzchni 4,50 ha, polskie odmiany (‘Tisel’, ‘Tiben’ i ‘Ruben’) na powierzchni 7,85 ha, natomiast szkockie na powierzchni 3,65 ha: ‘Ben Sarek’ (0,90 ha) i ‘Ben Hope’ (2,75 ha). W drugim, gospodarstwie znacznie większym plantacje porzeczki czarnej zajmują 30 ha. W nasadzeniach dominują polskie odmiany (‘Tisel’ i ‘Tiben’) i szwedzka (‘Titania’), mniejsze areały zajmują szkockie odmiany (‘Ben Alder’, ‘Ben Connan’ i ‘Ben Tirran’). W gospodarstwie tym młody plantator założył metodyczne doświadczenie odmianowo-porównawcze na powierzchni ok. 2,0 ha, do kombajnowego zbioru owoców. Testowanych jest 16 odmian porzeczki czarnej, które wyhodowane były w Szkocji, w Polsce, na Węgrzech, w Rosji i Niemczech.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here