Komunikat jagodowy z dnia 8 maja 2014 – szkodniki

W kolejnym komunikacie dowiadujemy się o chorobach, chwastach i szkodnikach, które należy zwalczać na plantacjach roślin jagodowych (na fot. porzeczka czerwona – Rondom (5.05.) – zwójka różóweczka- objawy na wierzchołkach pędów).

 

Porzeczki:

Choroby: Rośliny kończą właśnie okres kwitnienia. Kontynuujemy ochronę plantacji przed patogenami powodującymi rdzę wejmutkowo – porzeczkową, antraknozę (opadzinę liści) oraz białą plamistość liści. W tym celu wykonajmy zabieg preparatem Zato 50 WG w dawce 0,2 kg/ha. Pamiętajmy o rotacji preparatów.

Szkodniki: Na krzewach porzeczek pojawiły się objawy żerowania gąsienic zwójki różóweczki. Próg zagrożenia dla tego szkodnika to 20 uszkodzonych wierzchołków pędów na 200 przejrzanych wierzchołków.

Porzeczka czerwona – Rondom (5.05.) – mszyca porzeczkowo-czyściecowa- objawy na liściu


Trwa nalot mszyc. Próg zagrożenia wynosi 10% zasiedlonych pędów z 200 pędów.

Wskazane jest wywieszenie pułapek feromonowych (1-2 sztuki na ok. 2-3 ha) do odławiania motyli przeziernika porzeczkowego. Próg zagrożenia wynosi 15 odłowionych osobników na pułapkę.

Dodatkowo należy przeprowadzić lustracje pryszczarka porzeczkowiaka liściowego (próg zagrożenia to 20 zasiedlonych wierzchołków pędów na 200).

Jeżeli przekroczone są progi szkodliwości, wykonajmy zabieg preparatem Calypso 480 SC w dawce 0,2l/ha (dawka 0,15 l/ha w przypadku zabiegu przeciw mszycom)

Kontynuujemy lustracje plantacji pod kątem obecności przędziorka chmielowca. Próg zagrożenia to 3 osobniki dorosłe na 200 losowo zebranych liści. W przypadku przekroczenia progu, wykonajmy zabieg dostępnym akarycydem.

Agrest:

Na zawiązkach owoców pojawiają się pierwsze objawy amerykańskiego mączniaka agrestu. Zastosujmy ochronę środkiem Zato 50 WG w dawce 0,2 kg/ha, lub w rotacji innym dostępnym to tego celu fungicydem.

Truskawka:

Choroby: Wczesne odmiany w uprawie konwencjonalnej (nie okrywane) weszły w fazę kwitnienia. Należy dokładnie zająć się tematem ochrony przed szara pleśnią. W rejonach zagrożonych infekcją, zalecamy zabieg środkiem Pomarsol Forte 80 WG w dawce 4 kg/ha. Rozwój owoców na plantacjach pod osłonami jest już bardziej zaawansowany. W takim przypadku możliwy jest zabieg preparatem Teldor 500 SC w dawce 1,5 l/ha. Pamiętajmy również o ochronie truskawek przed mączniakiem prawdziwym i białą plamistością liści. Jeżeli rośliny jeszcze nie zakwitły, wykonajmy zabieg preparatem Zato 50 WG w dawce 0,25 kg/ha.

Malina:

Choroby: Należy rozpocząć ochronę młodych części roślin przed zamieraniem pędów malin. Stosując w tym celu zabieg preparatem Teldor 500 SC w dawce 1,5 l/ha, zabezpieczymy rośliny również przed białą plamistością liści malin, którą można już zaobserwować na niektórych plantacjach. Kontynuujemy walkę z chwastami. Do tego celu pomocny jest herbicyd Basta 150 SL. Zalecana dawka to 6l/ha.

Szkodniki: Rośliny odmian letnich niebawem wejdą w fazę kwitnienia. Na odmianach wcześniejszych obserwuje się już chrząszcze kwieciaka malinowca. Próg zagrożenia to 2 chrząszcze na 200 kwiatostanów. W tym terminie zalecamy zabieg preparatem Calypso 480 SC w dawce 0,2l/ha. Wykonując ten zabieg, zwalczymy również pryszczarka namalinka łodygowego oraz kistnika malinowca.

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.