Komunikat jagodowy z 24 kwietnia 2015

Zachęcam wszystkich do tworzenia w swoim gospodarstwie różnego rodzaju ostoi dla organizmów pożytecznych. W prosty sposób, usypując kopce z kamieni możemy stworzyć doskonałe miejsca dla drapieżców takich jak gronostaje, łaski. Warto też tworzyć miejsca dla pszczół samotnic. Pszczoły murarki ogrodowej już są bardzo aktywne. Można zrobić im „domki” wykorzystując do tego celu bambusy i trzcinę. Truskawka:

Zalecam przeprowadzanie lustracji pod kątem pojawiających się przędziorków. Po stwierdzeniu obecności  na plantacji bardzo niepożądanego przędziorka chmielowca (próg szkodliwości to 2 formy ruchome przędziorka na 1-nym listku liścia złożonego z wybranych 200 roślin), warto zastosować nowo zarejestrowany w uprawach jagodowych, akarycyd Envidor 240 SC w dawce 0,4 l/ha. Działa on niszcząc ich jaja, wszystkie stadia larwalne oraz dorosłe samice. Dodatkowym  atutem wykonania zabiegu Envidorem jest jednoczesne ograniczenie szkodliwości roztocza truskawkowca.

W dniu 04 lutego bieżącego roku, Bayer CropScience uzyskała rozszerzenie rejestracji preparatu Envidor 240 SC o kolejne uprawy. Nowe zastosowania to ochrona w uprawach porzeczki czarnej, truskawek, malin. Jako skuteczny akarycyd rozszerza listę środków stosowanych do zwalczania przędziorków i szpecieli. Zastosowany na plantacji dodatkowo ograniczy także niepożądane szkodniki jak: roztocz truskawkowiec, wielkopąkowiec porzeczkowy, czy nawet przebarwiacz malinowy.

Pamiętajmy, że zabieg Envidorem 240 SC, można wykonać tylko 1 raz w sezonie. Zasadą dobrej praktyki jest nie stosowanie preparatów roztoczobójczych w trakcie oblotu pszczół, a ewentualne kwitnące na plantacji chwasty przed zabiegiem należy skosić. Envidor 240 SC spełnia wymogi Integrowanej Produkcji, jest selektywny dla bardzo dużej grupy pożytecznych owadów m.in. larw
i dorosłych owadów biedronek, złotook czy muchówek z rodziny bzygowatych.

Na plantacjach, głównie przykrywanych agrowłókniną, pojawiają się już choroby liści. Zastosowanie preparatu Zato 50 WG w dawce 0,25 kg/ha zabezpieczymy teraz truskawki przed chorobami takimi jak biała plamistość liści truskawki, czy też ewentualnie mączniak prawdziwy truskawki (…).

Malina:

Zalecenia dotyczące obserwacji pędów nadal aktualne. Po stwierdzeniu na pędach galasowatych narośli w ich dolnej części oraz na szyjce korzeniowej, zalecane jest ich wycinanie
i palenie.  Ograniczy to aktywność agrofagów takich jak pryszczarek malinowiec, galasówka maliniak
i przeziernik malinowiec.

 Porzeczka:

wielkopąkowiecW zależności od regionu Polski oraz samej uprawy, pierwsze odmiany wchodzą już w okres kwitnienia. Tak, gdzie jesteśmy jeszcze przed kwitnieniem wskazane jest wykonywanie lustracji plantacji pod kątem występujących szkodników.

Na plantacjach porzeczki czarnej pojawiają się już przędziorki. Jeśli zachodzi potrzeba zwalczania, powinno się wykonać zabieg preparatem zawierającym fenpiroksymat (próg szkodliwości wynosi 2 stadia ruchome przędziorka na 1 liść z 200 sztuk losowo wybranych liści na pędach porzeczki przy ziemi). Zwracam szczególną uwagę na odmianę ‘TISEL’.

Przypominam również, że początek kwitnienia to czas zwalczania wielkopąkowca porzeczkowego.  W ciągu roku może być do 5 pokoleń tego szkodnika. Systematyczna ochrona oraz zdrowy materiał nasadzeniowy dają gwarancję utrzymania plantacji na wysokim poziomie i bez wielkopąkowca. W tym momencie można zastosować jeszcze preparat zawierający fenporoksymat. Zaraz po kwitnieniu można użyć preparat Envidor 240 SC w dawce 0,4 l/ha, który zwalcza przędziorki i silnie ogranicza wielkopąkowce (…).

Więcej czyt…

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.