Komunikat jagodowy z dnia 13 kwietnia 2015

Połowa kwietnia to konieczność lustracji plantacji roślin jagodowych na obecność szkodników, konieczne są również już pierwsze zabiegi fungicydowe. Wczesna wiosna to jeszcze czas na prace porządkowe na plantacjach, które pozwalają ograniczyć źródło patogenów chorobotwórczych.

Malina

Na plantacjach malin należy przeprowadzać obserwację pędów. Po stwierdzeniu na pędach galasowatych narośli w ich dolnej części oraz na szyjce korzeniowej, zalecane jest ich wycinanie i palenie. Ograniczy to aktywność agrofagów takich jak pryszczarek malinowiec, galasówka maliniak i przeziernik malinowiec.

Gąsienica przeziernika malinowca

Szkodliwość tych agrofagów polega na deformacji roślin, co negatywnie wpływa na wzrost i plonowanie roślin. Od wczesnej wegetacji wskazane jest również przeprowadzanie lustracji szczególnie pod kątem chorób takich jak mączniak prawdziwy maliny, rdza maliny, zgnilizny korzeni maliny.

Agrest, Porzeczka

Proponuję wykonywać lustrację na obecność amerykańskiego mączniaka agrestu. Przypominam, że grzyb ten poraża najsilniej agrest, a także niektóre odmiany czarnej porzeczki. Od wczesnej wiosny na młodych rozwijających się, wierzchołkowych liściach i pędach pojawiają się białe, pylące plamy. Dlatego bardzo ważnym zabiegiem jest ograniczenie źródła infekcji poprzez wycinanie i usuwanie porażonych pędów z plantacji. Ten prosty zabieg zwiększa skuteczność późniejszej ochrony chemicznej wykonywanej na plantacjach. 

Na ten moment można zaobserwować na pąkach wierzchołkowych żerowanie krzywika porzeczkowiaczka. Czerwone gąsienice wyjadają wnętrze pąków zostawiając gruzełkowate odchody, przenosząc się potem w rejon rozet liściowo-kwiatowych. Szkodnik ten może uszkadzać nawet do kilkudziesięciu procent pąków. Skuteczne niszczenie agrofaga warunkuje dokładne pokrycie cieczą roboczą całych pędów opryskiwanych roślin.

Na plantacjach porzeczki czarnej pojawiają się już przędziorki. Wskazana jest zatem lustracja plantacji na ich obecność. W tym celu należy sprawdzić 200 sztuk losowo wybranych liści na pędach porzeczki przy ziemi. Próg szkodliwości wynosi 2 stadia ruchome przędziorka na 1 liść. Lustrację należy przeprowadzać systematycznie, nie rzadziej niż co 2 tygodnie.

Zwracam również uwagę na mszyce w porzeczkach czerwonych. Tu najgroźniejsza jest mszyca porzeczkowo-czyściecowa. Bywa, że zwalczanie konieczne jest nawet przed kwitnieniem. Proponuję zastosować Decis Mega 050 EW.

Truskawka

Na plantacjach przykrytych agrowłókniną należy rozpocząć lustrację na obecność chorób liści. W pierwszej kolejności zwracam uwagę na białą plamistość liści truskawki. Po zaobserwowaniu pierwszych plam wskazany będzie zabieg zabezpieczający preparatem. W tym celu można będzie zastosować Zato 50 WG w dawce 0,25 kg/ha.

Kliknij i zobacz cały komunikat 

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.