Komunikat jagodowy z dnia 13 maja 2015

Plantacje truskawek należy lustrować na obecność kwieciaka malinowca. Chrząszcze się już pojawiają. W uzasadnionych sytuacjach, jeżeli zostanie przekroczony próg szkodliwości, wskazane będzie wykonanie zabiegu zwalczającego.

Do zwalczania kwieciaka malinowca można użyć preparat Decis Mega 50 EW. Zabiegi należy wykonywać wieczorem lub w nocy, tak aby nie szkodzić owadom zapylającym.

Chyba we wszystkich regionach Polski wzrasta zagrożenie przędziorkami. Jest to szczególnie widoczne na plantacjach, na których stosowano agrowłókniny. Próg zagrożenia to 2 stadia ruchome na 1 listek liścia złożonego z 4 prób po 50 wyrośniętych liści. Po przekroczeniu progu zagrożenia, jeżeli plantację jeszcze nie kwitną (region, odmiana) można wykonać zabieg stosując ENVIDOR 240 SC. Jeżeli zachodzi potrzeba zwalczania przędziorków, a dana odmiana już kwitnie, wówczas należy zastosować fenpiroksymat (po oblocie pszczół).

przędziorek
Liście truskawki odmiany Honeyoe zasiedlone przez przędziorka chmielowca
przędziorek na truskawce
Liście truskawki odmiany Honeyoe zasiedlone przez przędziorka chmielowca

W czasie kwitnienia truskawek należy zabezpieczyć plantację przede wszystkim przed szarą pleśnią. Aktualnie pogoda sprzyja chorobie w większości regionów Polski, co obserwuję na modelach chorobowych. Do porażenia dochodzi przy ciepłej, wilgotnej pogodzie. W okresie kwitnienia truskawki zarodniki konidialne grzyba Botrytis cinerea infekują głównie płatki korony, słupki i pręciki. Dogodną temperaturą do rozwoju patogena jest zakres temperatury 15-25oC. Zabiegi ochrony roślin przeciwko szarej pleśni należy przeprowadzać co 5-7 dni. W związku z dużym zagrożeniem chorobowym zalecam stosowanie preparatów o bardzo wysokim poziomie skuteczności np. Luna Sensation 500 SC w dawce 0,8 l/ha. Preparat ten należy do grupy SDHI, grupy o stosunkowo wysokim ryzyku powstania odporności. Dlatego też, stosując preparaty SDHI należy uwzględnić ich ilość zabiegów, tak by nie stosować ich częściej niż 2 razy w sezonie. Przypominam jednocześnie, że do SDHI należy również substancja boskalid. Luna Sensation 500 SC (fluopyram+trifloksystrobina) jest preparatem o bardzo szerokim spektrum zwalczania. Chroni plantację przed szarą pleśnią, białą plamistością liści truskawek, mączniakiem prawdziwym, antraknozą i skórzastą zgnilizną owoców. Pamiętać należy, że stosowanie mieszanin zbiornikowych (np. fungicyd + nawóz, insektycyd + nawóz, fungicyd + insektycyd + nawóz) dla niektórych odmian, zwłaszcza tych mało popularnych w Polsce (nie przebadanych), może być niewskazana z uwagi na możliwość wystąpienia fitotoksyczności. Warto więc zrobić próbę zbiornikową oraz oprysk na małej części plantacji, by mieć pewność, że ciecz robocza jest bezpieczna dla uprawy.

Malina

Na odmianie ‘Polka’ można już zaobserwować pierwsze objawy rdzy maliny. Pomarańczowe skupiska tzw. ecjów widoczne są na dolnych liściach przy gruncie. Po zauważeniu pierwszych objawów na górnej stronie blaszki liściowej, zalecam wykonanie zabiegu preparatem Zato 50 WG w dawce 0,2 kg/ha. Przypominam, iż preparat Zato 50 WG uzyskał wiosną 2015 rejestrację w uprawie maliny między innymi do ochrony przed rdzą i zamieraniem pędów.

rdza maliny
Rdza na malinie ‘Polka’ (11-05-2015 r.)

Na plantacjach malin pojawia się już coraz większa gama szkodników. Poskręcane, sklejone i podziurkowane wierzchołkowe młode liście świadczą o obecności i żerowaniu zwójkowek. Do zwalczania tych szkodników szczególnie przydatne są niektóre preparaty chloronikotynylowe. Ich skuteczność w odniesieniu do młodych gąsienic tych gatunków jest bardzo duża, a są to jednocześnie preparaty mało szkodliwe dla fauny pożytecznej. Preparat Calyps 480 SC choć nie ma rejestracji do zwalczania zwójkówek, stosując do zwalczania mszyc będzie ograniczał występowanie zwójkówek, zwłaszcza tych w fazie L1-L3 (małe gąsienice).

zwójka różóweczka
Zwójka różóweczka

Na plantacjach, na młodych wierzchołkowych liściach obserwuję kolonie mszyc, które żerując wraz ze śliną wprowadzają enzymy, powodując deformacje roślin. Wzrost pędów jest wówczas zahamowany, a po niedługim czasie u szczytu tworzą się zwarte rozety skręconych i skędzierzawionych liści oraz kwiatostanów. Osobniki dorosłe oraz larwy szkodników wydalają duże ilości słodkich odchodów, tzw. rosy miodowej, co przyciąga mrówki (fot.9). Po przekroczeniu progu zagrożenia można wykonać zabieg ochronny preparatem Calypso 480 SC.

Zwracam szczególną uwagę na mszyce, gdyż szkodniki te są wektorami chorób wirusowych. Na odmianie ‘POLKA’ można już zaobserwować objawy zawirusowania roślin.

Porzeczka

wielkopąkowiec
Pąki zasiedlone przez wielkopąkowca

Pod koniec kwitnienia, tam gdzie zaobserwowano wcześniej występowanie wielkopąkowca wskazane jest zastosować Envidor 240 SC, co pozwoli ograniczyć jego migracje, a jednocześnie zwalczy przędziorki.

Na plantacjach, na których wcześniej nie wykonano zabiegu z użyciem preparatów do zwalczania mszyc, na dolnej stronie najmłodszych liści można zaobserwować mszyce porzeczkowo-czyściecową. W ciągu roku rozwijają się 3-4 pokolenia, które następnie przelatują na żywiciela wtórnego (czyściec i jasnota). Jesienią mszyce wracają, aby złożyć jaja zimujące. Uszkodzenia liści porzeczki aktualnie są bardzo charakterystyczne. Na górnej stronie zasiedlonych liści porzeczki widoczne są nieregularne wybrzuszenia, zwane też galasami. Przebarwienia liści są koloru od żółtawego do czerwonego. Bardziej jaskrawe przebarwienia i deformacje pojawiają się wtedy, kiedy zaatakowane są najmłodsze liście. Uszkodzenie licznych liści zmniejsza asymilację, co ma wpływ na wzrost i plonowanie krzewów.

Mszyca porzeczkowo-czyściecowa

Już teraz na plantacjach można zaobserwować mszyce porzeczkową. Żeruje na dolnej stronie najmłodszych liści i niezdrewniałych wierzchołkach pędów Uszkodzone liście i pędy zwijają się i skręcają. Wzrost pędów jest silnie zahamowany. Mszyca ta jest wektorem wirusówPrzypominam Państwu, że zgodnie Dobrą Praktyką Rolniczą zabiegi preparatami owadobójczymi należy stosować po oblocie pszczół, stosując się do etykiety środka ochrony roślin, przestrzegając przy tym prewencji.

Na plantacjach, na których zachowana jest po części równowaga biologiczna, można spotkać wiele organizmów pożytecznych. Do nich należą drapieżne chrząszcze biedronkowate, które ograniczają liczebność między innymi mszyc. Postacie dorosłe oraz larwy zjadają w ciągu roku nawet do 2000 mszyc.

Larwa bzyga pożerająca mszyce

Wśród pożytecznych organizmów możemy spotkać drapieżne muchówki bzygowate. Postacie dorosłe nie są jednak drapieżne. Bardzo drapieżne są natomiast ich larwy, które żywią się głównie mszycami.

Komunikaty dotyczące porzeczek przygotowywane są we współpracy z Krajowym Stowarzyszeniem Plantatorów Czarnej Porzeczki.

Treść całego komunikatu dostępna jest na stronie www.bayercropscience.pl

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.