W przypadku truskawek dobiega powoli końca sezon zbioru owoców. Nie zwalnia to jednak plantatorów z konieczności dbania o plantację. Trzeba bowiem pamiętać że w drugiej połowie sezonu wegetacyjnego kształtuje się potencjał plonotwórczy roślin na kolejny rok. Z kolei w uprawach malin cały czas konieczne są zabiegi kształtujące zdrowotność roślin i jakość owoców.

Drosophila suzukii – zagrożenie w uprawach jagodowych

Szkodnik ten jest polifagiem, stwarza więc ogromne zagrożenie dla producentów upraw jagodowych szczególnie: borówki wysokiej, truskawki, maliny, jeżyny, porzeczki. Do stwierdzenia obecności muszki na naszej plantacji najlepiej wykorzystać pułapki ze specjalnym płynem wabiącym. Do monitoringu Drosophila suzukii stosuje się komercyjne pułapki wabiące, które wystawiane są w rejonach produkcji owoców miękkich. Można również wykorzystać pułapki i płyn wabiący wykonany we własnym zakresie. Pułapkę można wykonać z wykorzystaniem plastikowej butelki z szeroką szyjką i płynu sporządzonego na bazie octu winnego i czerwonego wina w proporcjach – 200 ml octu + 50 ml wina. W górnej części butelki należy wywiercić kilka małych otworów –  średnicy 2-3 mm z 3 stron, następnie wlać płyn i zakręcić butelkę. Tak przygotowane pułapki zawiesza się na grubszych pędach krzewów lub specjalnych kołkach na plantacji. Pułapki powinny być umieszczone na wysokości owocowania krzewów.

Na chwilę obecną, do walki z muszką plamoskrzydłą (nazwa potoczna) dopuszczone zostały preparaty: PATRIOT 100 EC (pyretroid zawierający deltametrynę – karencja 7 dni), CALYPSO 480 SC (karencja w zależności od uprawy 5-21 dni) oraz środek zawierający spinosad.

Truskawki po zbiorach

Na plantacjach na których trwają zbiory można zaobserwować pleśniejące owoce. Jest szczególnie widoczne na odmianach podatnych tj. ‘Senga Sengana’.
W tej fazie warto wykorzystać fungicydy o krótkim okresie karencji. Należy przy tym zwracać uwagę na karencję środków. Do wykonania zabiegów polecam środki: LUNA SENSATION 500 SC w dawce 0,8 l/ha (karencja 3 dni) oraz TELDOR 500 SC w dawce 1,5 l/ha (karencja 1 dzień).

Mączniak prawdziwy na liściach truskawki
Mączniak prawdziwy na liściach truskawki
  • Na wielu plantacjach można stwierdzić mączniaka prawdziwego truskawki. Zarodnikowaniu i rozprzestrzenianiu zarodników grzyba sprzyja ciepła (15-27 st. C) i sucha pogoda, infekcjom zaś – wysoka wilgotność utrzymująca się wewnątrz roślin truskawki. Stosując środek LUNA SENSATION 500 SC przeciwko szarej pleśni zabezpieczy się plantacje również przed mączniakiem. Do zwalczania mączniaka można również wykorzystać ZATO 50 WG (karencja 7 dni)
  • Coraz więcej jest przędziorków. Panująca pogoda sprzyja jego namnażaniu się. Przy panujących temperaturach cykl rozwojowy jest bardzo krótki, dlatego wskazane jest robienie regularnych lustracji – zalecane 1 raz w tygodniu. Próg zagrożenia po zbiorach to 5 stadiów ruchomych na 1 listek liścia złożonego z 4 prób po 50 wyrośniętych liści. W przypadku zagrożenia zaraz po zbiorach wskazane jest zaplanować zabieg. Stosując ENVIDOR 240 SC zwracam uwagę na to, żeby bardzo dobrze pokryć liście cieczą użytkową. Envidor należy stosować max. 1x w sezonie.

Ochrona malin

Należy kontynuować ochronę przeciwko zamieraniu pędów malin oraz szarej pleśni. W zależności od fazy rozwojowej malin, należy dokonać odpowiedniego doboru środka ochrony roślin z uwzględnieniem ewentualnej karencji. Do wykorzystania jest kilka grup środków ochrony roślin. Zalecam przemienne stosowanie środków ochrony roślin (rotacja grup). Większość dostępnych środków można stosować maksymalnie 2x w sezonie. Po ostatnich opadach deszczu w większości regionów Polski, na odmianach jesiennych należy prowadzić monitoring występowania rdzy. W przypadku pojawienia się pierwszych symptomów należy wykonać zabieg fungicydem Zato 50 WG.

zobacz pełny komunikat

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.