Gleba wolna od patogenów, szkodników i nasion chwastów. Już czas myśleć o nowym sezonie.

Maszyna do precyzyjnej aplikacji preparatu Basamid

Odkażanie gleby pozwala usunąć z niej szkodliwe grzyby, organizmy grzybopodobne, a także niektóre gatunki bakterii i wirusy. Zabieg preparatem Basamid przeznaczony jest zarówno do gruntów rolnych, jak i do podłoży stosowanych w uprawach pod osłonami.

Basamid to środek przeznaczony do kompleksowego odkażania (fumigacji), poza wspomnianymi powyżej patogenami niszczy także nasiona chwastów jedno- i dwuliściennych oraz bytujące w glebie różne stadia rozwojowe szkodników, np. nicieni wolno żyjących, mątwików korzeniowych, drutowców czy pędraków. W związku z tym, że działanie preparatu w pewnym stopniu zależy od warunków środowiska glebowego, aby w pełni wykorzystać wszystkie zalety Basamidu oraz zminimalizować ryzyko obniżenia skuteczności zabiegu fumigacji, należy spełnić określone warunki podczas jego stosowania.

Wolne od patogenów podłoże

Basamid to znany i ceniony na rynku preparat do odkażania, zwalczający liczne patogeny glebowe, które przeżywają i rozwijają się na resztkach martwych części roślin, pozostałych w podłożu po poprzednich uprawach. Im dłużej dany gatunek rośliny występuje na tym samym obszarze, tym bardziej zwiększa się populacja szkodliwych organizmów, a jej powtórne zmniejszenie wymaga 2-3-letniej przerwy w tej uprawie. Prawidłowość ta dotyczy gruntów polowych, różnych podłoży do produkcji rozsady, jak również podłoży upraw pod osłonami, narażonych na częstsze zakażenia z powodu intensywności prowadzonej hodowli.

Gleba po aplikacji środka Basamid

Wolne od patogenów podłoże, czy to w uprawie polowej, czy tunelowej, jest punktem wyjścia do zapewnienia dobrej kondycji roślin. Gwarancją prawidłowego i skutecznego zabiegu odkażającego jest przestrzeganie zaleceń producenta. Glebę można odkażać jesienią – w październiku lub wczesną wiosną – pod koniec marca i na początku kwietnia. Przed użyciem preparatu należy dokładnie usunąć wszelkie resztki roślin uprawnych i chwasty. Basamid stosuje się tylko na silnie wilgotną glebę (około 75% pojemności wodnej – po użyciu środka należy obficie podlać odkażany obszar), a temperatura gruntu/podłoża podczas zabiegu i kilka dni po nim musi wynosić przynajmniej 8°C na głębokości 10 cm (co można zapewnić poprzez szczelne przykrycie go folią na 2-3 tygodnie). Pełną skuteczność zapewnia dokładne wymieszanie granulatu z glebą: na głębokości przynajmniej 20 cm (do zwalczania grzybów powodujących zgorzel siewek, a także nicieni i owadów żyjących w glebie) lub na głębokości przynajmniej 30 cm (do zwalczania grzybów glebowych wywołujących choroby korzeni, szyjki korzeniowej, grzybów powodujących więdnięcie roślin, jak również do jednoczesnego zwalczania drutowców, pędraków i innych szkodników znajdujących się w glebie). Takie postępowanie umożliwi optymalne działanie preparatu Basamid oraz skuteczne wyeliminowanie patogenów nawet na 3 lata. Gleba powinna być odkażana co kilka lat, szczególnie w przypadku intensywnej produkcji roślin na tym samym podłożu. Warto pamiętać, aby na krótko przed zastosowaniem Basamidu, a także bezpośrednio po nim nie nawozić gleby obornikiem oraz nie używać torfu i wapna palonego. Po zabiegu wielokrotne przekopywanie gruntu/podłoża przyspiesza ulatnianie się preparatu.

Istnieje również możliwość skorzystania z profesjonalnego zabiegu odkażania podłoża za pomocą maszyny Forigo, która podczas jednego przejazdu umożliwia odpowiednie przygotowanie podłoża, aplikację środka Basamid oraz uformowanie podwyższonych zagonów okrytych folią. Usługę można zamówić kontaktując się z:

Artur Sowiński tel. 501 829 203 lub

Firma Boryna tel. 502 680 449

Przed rozpoczęciem uprawy roślin zalecane jest sprawdzenie zawartości pozostałości preparatu w odkażonej glebie poprzez tzw. test rzeżuchy, czyli porównanie wysiewu do próbki gleby po zabiegu i do próbki ziemi niepotraktowanej preparatem Basamid.

Obejrzyj film, klikając na poniższy baner:

Materiał promocyjny

 

 

1 KOMENTARZ

  1. I see you don’t monetize jagodnik.pl, don’t waste your traffic,
    you can earn additional cash every month with new monetization method.
    This is the best adsense alternative for any type of website (they approve all sites), for more details simply search in gooogle: murgrabia’s tools

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here