Adam Piotrowski z firmy Brinkman mówi o zamgławianiu plantacji

Jak chronić truskawki przed mrozem? Był to jeden z tematów omawianych na spotkaniu plantatorów truskawek zorganizowanym przez PODR w Gdańsku w miejscowości Chmielno 23 marca. Zdaniem dr hab. Zbigniew Jarosza z UP w Lublinie w wielu obszarach kraju po zimie plantacje wyglądają po prostu źle. Na Pomorzu duże straty notowane są zwłaszcza w odmianie ‘Florence’, która rosła bez osłon. Są jednak i inne rejony Polski, gdzie sytuacja nie wygląda najlepiej w uprawach innych jeszcze odmian.

Regeneracja upraw

Wizytacja której dr hab. Zbigniew Jarosz wraz z Albertem Zwierzyńskim z firmy Osadkowski SA dokonali na kilku plantacjach w woj. Pomorskim wykazała jednak bardzo poważne szkody mrozowe, z których część powstała jeszcze w październiku minionego roku. Są one na tyle rozległe, że wykonywanie zabiegów regeneracyjnych stawiają pod znakiem zapytania gdyż system korzeniowy części krzewów wygląda na zupełnie zniszczony. Aby zregenerować krzewy, pobudzić je do wzrostu, można po ruszeniu wegetacji podać za pomocą systemu do fertygacji roślin roztwór TerraSorb Radicular 2 l/1000 l wody + H 850 WG w dawce 0,5 kg/1000 l wody w ilości 5-8 tys. l/ha lub odżywić je dolistnie roztworem AminoQuelant Ca 2 l/ha w połączeniu z biostymulatorem Asahi w dawce 0,5 l/ha w 600 l wody.

Spadki temperatur, których należy się spodziewać w naszym klimacie aż do połowy maja mogą spowodować kolejne szkody. Warto więc zastanowić się nad możliwościami przeciwdziałania im.

Zamgławianie

Przymrozki mogą mieć dwojaką postać. Konwekcyjne występują wówczas, gdy mamy do czynienia z ruchem zimnego powietrza, głównie z północy. Przymrozki radiacyjne są częstsze. Po pogodnym dniu w trakcie bezchmurnej nocy ciepło nagromadzone w ciągu dnia wznosi się do góry. Typowe są tu więc bardzo wysokie dobowe amplitudy. Najniższe wartości temperatury wykazują tuż przed wschodem słońca, gdy okres wychładzania się jest najdłuższy – opisał zjawisko Adam Piotrwoski. Zamgławianie jest metodą zatrzymania spadku temperatury poprzez nałożenie mgły na plantację. Celem zabiegu jest więc zatrzymanie ciepła, a nie podgrzanie. W związku z tym dla odpowiedniej skuteczności zabiegu jego początek musi przypadać na okres wciąż dodatniej temperatury. Zamgławianie jest kontynuowane aż do czasu ustąpienia mrozu. Mgła schładza się i opada niżej, co akurat w przypadku truskawek, których kwiatostany są nisko jest zjawiskiem gwarantującym wysoką skuteczność. Kolejna zaleta to możliwość łatwej diagnozy występowania mgły, która jest widoczna. Nie ma także pozostałości w owocach. Zamgławiacze dobrze spisują się w zastoiskach mrozowych, a także w tunelach foliowych.

Pokazy zamgławiania zorganizowane przed hotelem
Pokazy zamgławiania zorganizowane przed hotelem gdzie odbywała się Konferencja Truskawkowa

Zamgławiacze wykorzystywane były także do aplikowania preparatu Polyversum w chłodni w której złożona została kapusta. Na Pomorzu, gdzie truskawka owocuje później, można podjąć próby przechowywania owoców w chłodniach w oparciu o zabieg opisany powyżej, co wydłuży ich przydatność do spożycia

Okrywanie roślin agrowłókniną

Materiał ten chroni przed przymrozkami a także niszczycielską działalnością owadów. Czasem problemem może być niedostateczna przepuszczalność wody, zwłaszcza w okresie pierwszych 3-4 tygodni po rozłożeniu materiału. Dlatego firma Agrimpex wprowadziła nową agrowłókninę o nazwie Agro marina. Występuje ona w gramaturze 19 g/m2 i 23 g/m2.  Przeprowadzone w trakcie wykładu przez Piotra Szmaja z firmy Agrimpex doświadczenie wykazało, że nowy produkt zapewnia roślinom o wiele lepsze dostępność wody, ma także dobre parametry przepuszczalności światła i ciepła.

Doświadczenie na przepuszczalność wody różnych gatunków agrowłókniny w Chmielnie
Doświadczenie na przepuszczalność wody różnych gatunków agrowłókniny w Chmielnie

Ściółkowanie plantacji

Może być prowadzone za pomocą folii lub agrowłókniny już na etapie zakładania plantacji. Mankamentem wykorzystania pierwszego z wymienionych materiałów jest nieprzepuszczanie wody. Może mieć to silnie negatywne skutki podczas ulewnych deszczów. W przypadku wystąpienia wysokich temperatur i wysokiego wysycenia gleby wodą mogą także wystąpić straty krzewów spowodowane nadmiernymi temperaturami. Czarna agrowłóknina przepuszcza wodę, sprawiając, że owoce szybciej obsychają.

Poza poprawą warunków cieplnych  ściółkowanie ma kilka innych jeszcze zalet. Eliminuje ono zachwaszczenie, poprawia warunki wilgotnościowe ograniczając parowanie wody z podłoża, zapobiega ugniataniu gleby i poprawia jej właściwości fizyczne, umożliwia roślinom lepsze wykorzystanie zapasów składników pokarmowych, korzystnie wpływa na rozwój systemu korzeniowego. Najczęściej popełnianymi błędami w doborze agrowłókniny do ściółkowania jest dobór nieodpowiedniego materiału, nieodpowiedniej odmiany i rozstawy, błędy w agrotechnice, uszkodzenia mechaniczne, pryskanie agrowłókniny siarką i chlorem.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here