Jagodnik 2/2013 – już w sprzedaży

Drugi tegoroczny numer „Jagodnika” ma prawie 100 stron bogatych w informacje z zakresu uprawy i sprzedaży owoców jagodowych. Numer zawiera nie tylko zalecenia agrotechniczne czy związane z możliwością ochrony roślin w nadchodzącym sezonie, ale również interesujące relacje z licznych na początku roku spotkań sadowniczych oraz gospodarstw w ciekawy sposób podchodzących do uprawy truskawek, malin czy borówki wysokiej. ZAPRASZAMY PO PRENUMERATĘ DO NASZEGO e-SKLEPU.

Marmolada® w intensywnej technologii

W regionie grójecko-wareckim w ostatnich latach, obok produkcji jabłek i innych owoców z drzew, nabiera znaczenia produkcja truskawek. Ciekawe, że w nasadzeniach dominuje tu jedna odmiana – Marmolada® (‘Onebor’ ). Pomimo rozdrobnienia plantacji, produkowany jest wyrównany asortymentowo towar, który przy dużej aktywności firm zajmujących się handlem owocami łatwo można wyeksportować. Możliwości zbytu są duże, nic więc dziwnego, że przy korzystnych cenach owoców truskawek w ostatnich latach, przybywa kolejnych plantacji również w tym regionie.

Polisacharyd zwalczający przędziorki i mszyce

Warsztaty robocze z udziałem producentów z całego kraju, poświęcone omówieniu wyników doświadczeń ze stosowaniem preparatu Afik w uprawach ogrodniczych, odbyły się 28 stycznia w Jaroszowicach koło Wadowic. Ich organizatorem była firma Best-Pest – producent i właściciel, obecnego dopiero od minionego na rynku, preparatu Afik.

Scenariusz na najbliższy sezon

Zmniejszenie zmienności cen, a także obniżenie kosztów produkcji, poprawiające konkurencyjność cenową wytwarzanych w Polsce mrożonek nie są możliwe bez szeroko pojętej współpracy zakładów przetwórczych z producentami truskawek. Istotne jest też działanie na rzecz wzrostu eksportu truskawek deserowych – głównie poprzez zwiększenie koncentracji podaży na drodze lepszej organizacji rynku pierwotnego. Bez rozwiązania tych problemów mało realne jest odnowienie tendencji wzrostowej zarówno dla powierzchni uprawy, jak i zbiorów truskawek w Polsce.

Liczy się smak

Na produkcję deserowych truskawek wysokiej jakości nastawili się Anna i Szczepan Klis z Polanki Wielkiej koło Oświęcimia. Truskawki uprawia obecnie na powierzchni 5 ha i, jak przyznaje, chętnie powiększyłby jeszcze posiadany areał. Jak ocenia, oferując wysokiej jakości smaczne owoce, nie powinien mieć problemów ze zbytem, a jak się przekonał, cena za najlepszej jakości towar może być zdecydowanie wyższa od tej za kiepskiej jakości truskawki.

Wiosenne regulowanie zachwaszczenia na plantacjach truskawek

Kompetencje plantatora, na które składają się wiedza i doświadczenie, w znacznym stopniu decydują o efektywności ochrony przed chwastami i końcowym sukcesie w produkcji owoców. Bardzo ważna jest umiejętność identyfikacji chwastów, znajomość biologii chwastów i roślin uprawnych oraz wiadomości z zakresu integrowanej ochrony roślin. Pomaga to opracować indywidualny system regulowania zachwaszczenia, dostosowany do warunków przyrodniczych, potrzeb i możliwości gospodarstwa.

Technologia coraz doskonalsza

Warunki klimatyczne Polski sprzyjają produkcji sadzonek truskawek, zwłaszcza zielonych (świeżych), które po wykopaniu (zwykle na przełomie września i października) przeznacza się na eksport do krajów z południa Europy. Obok zagranicznych firm, które z tego względu chętnie lokują produkcję sadzonek truskawek w naszym kraju, działają również rodzime szkółki. Jedną z nich jest Hortplant, gospodarstwo kierowane przez Krystynę i Jerzego Dominikowskich.

Maksymalizacja plonów

Czy w Polsce możliwa jest uprawa truskawek na wzór hiszpański (w Hiszpanii średni plon deserowych owoców wynosi 50 t/ha, w Polsce nie przekracza 15 t/ha, a według danych GUS, jest jeszcze niższy)? Czy możemy uzyskać tak dużą wydajność? Czy jest szansa zwiększenia opłacalności? Odpowiedzi na te pytania starano się przekazać producentom truskawek 1 marca w Mszczonowie, podczas konferencji pt. „Nowoczesna uprawa truskawek na wzór hiszpański”.

Taśmy podtrzymujące liście i owoce

Podczas uprawy truskawek w podłożach inertnych na podwyższonych stołach czy rynnach uprawowych istotne jest zwrócenie uwagi na elementy, które nie występują w uprawie tradycyjnej (w gruncie lub na zagonach). Konieczne jest mianowicie instalowanie taśm chroniących kwiatostany przed wyłamywaniem się. W przypadku niektórych odmian korzystne jest też montowanie taśm oddzielających liście od kwiatostanów.

Zwalczanie szkodników truskawki w sezonie 2013

W ostatnich latach w Polsce wzrasta zainteresowanie produkcją truskawek deserowych, ale nadal uprawia się także odmiany przydatne dla przetwórstwa. Niezależnie od rodzaju uprawianych odmian, konieczne jest zwalczanie szkodników, a także stosowanie się do aktualnych zaleceń podanych w Programie Ochrony Roślin Sadowniczych.

Technologia „long cane”

Nowym trendem w polskiej produkcji deserowych owoców malin jest zakładanie plantacji pod osłonami. Ta wiąże się jednak z poniesieniem wysokich kosztów związanych z zakładaniem plantacji. Tu nasuwa się pytanie, które z pewnością zadaje sobie wielu producentów – jak zaplanować uprawę, aby otrzymać szybko zwrot kosztów, najlepiej już w pierwszym roku uprawy? Jedną z takich możliwości jest właśnie uprawa malin w technologii „long cane”

Sok malinowy to nasz hit

Andrzej Łaniak wspólnie z rodziną prowadzi 13-hektarowe gospodarstwo sadownicze w miejscowości Wierzchowice koło Krośnic. Zmienna opłacalności produkcji malin w ostatnich latach wymusiła na właścicielach poszukiwanie nowych, lepszych możliwości sprzedaży produkowanych owoców – postawiono na soki, dżemy oraz sorbety malinowe. Ich produkcję rozpoczęto przypadkowo, szybko jednak okazała się trafionym pomysłem, a wytwarzane w gospodarstwie przetwory zaczęły szybko zyskiwać coraz większe grono stałych klientów.

Polska prywatna hodowla jagodowych

Prywatna hodowla jest bardzo popularna na świecie. Można nawet powiedzieć, że kierunek ten w ostatnich latach zyskuje na znaczeniu. Stosunkowo niedawno powstałą polską prywatną firmą hodowlaną jest Niwa Hodowla Roślin Jagodowych Sp. z o.o z siedzibą w Brzeznej. Utworzyły ją osoby od wielu lat związane z nauką, głównie z hodowlą i rozmnażaniem materiału szkółkarskiego. O plany i zadania tej nowej jednostki hodowlanej zapytałem dr. Jana Danka, dr Katarzynę Król, dr Agnieszkę Orzeł i Joannę Jagłę z firmy Niwa.

Jak skutecznie zwalczać przędziorki?

No to pytanie próbowali odpowiedzieć prelegenci podczas spotkania prasowego, które 7 marca w Warszawie zorganizowała firma Sumi Agro Poland. Nie bez powodu poświęca ona wiele uwagi zagadnieniom związanym z ochroną upraw przed przędziorkami, bowiem – jak wynika z niezależnych badań rynkowych przeprowadzonych przez firmę Kleffmann – mając w ofercie takie produkty, jak Ortus 05 SC, Nissorun 050 EC i Sumo 10 EC, jest w Polsce liderem na rynku środków przędziorkobójczych.

Tradycja i hi-tech w borówkowym wydaniu

Jeśli coś robić, to najlepiej jak tylko można – zgodnie z tą maksymą powstawała i ciągle jest rozwijana plantacja borówki wysokiej w gospodarstwie Jerzego i Heleny Wilczewskich. Pierwsze nasadzenia tego gatunku założono w Białousach 20 lat temu, a obecnie całkowita powierzchnia borówkowych plantacji wynosi 330 ha.

Bioregulatory w borówkach

Panuje opinia, że u borówki dobrego plonu handlowego można oczekiwać tylko w przypadku zawiązania owoców z około 60-80% kwiatów. W USA jednym z elementów pozwalających poprawić zawiązanie owoców w niekorzystnych warunkach jest stosowanie giberelin. Należy jednak pamiętać, że związki te nie są jeszcze w Polsce zarejestrowane do tego celu w uprawach borówki.

Czy wiosna „zabrzęczy” w jagodniku?

Zbliża się kolejny sezon wegetacyjny, już niedługo rozpoczną kwitnienie pierwsze rośliny jagodowe. Kwitnienie to nie tylko jeden z najbardziej malowniczych okresów, ale przede wszystkim czas decydujący o ilości i jakości przyszłego plonu. Zanim cieszyć się będziemy pełnią kwitnienia, należy pamiętać, że o jego obfitości decyduje poprzedni sezon.

Porzeczki w dwóch doświadczeniach

Polska od wielu lat jest światowym liderem w produkcji i eksporcie owoców oraz przetworów roślin jagodowych, w tym porzeczki czarnej i agrestu. Ważną rolę odgrywa w tym wdrażanie postępu biologicznego, którego najważniejszym nośnikiem są nowe, wartościowe odmiany roślin. Odmiany takie powinny być oczywiście lepsze od dotychczas znajdujących się w uprawie.

Pryszczarek porzeczkowiak – liściowy i kwiatowy

Krzewy porzeczek są zasiedlane przez kilka grup szkodników, do których między innymi należą pryszczarki. Na plantacjach porzeczki czarnej występują najczęściej trzy gatunki: pryszczarek porzeczkowiec pędowy, pryszczarek porzeczkowiak liściowy i pryszczarek porzeczkowiak kwiatowy. W opublikowanym materiale omówione są dwa ostatnie, które pojawiają się wcześniej w sezonie, natomiast pryszczarek porzeczkowiec pędowy wraz z przeziernikiem porzeczkowcem będą tematem drugiej części artykułu.

Po raz trzeci w Den Bosch

Na tegorocznej Międzynarodowej Konferencji nt. Owoców Miękkich, odbywającej się 10 stycznia w holenderskiej miejscowości Den Bosch, omówiono wiele ciekawych tematów dotyczących uprawy, marketingu oraz hodowli odmian gatunków jagodowych. Prelegenci reprezentujący zarówno sektor komercyjny, jak i świat nauki przedstawili w sumie 15 referatów. Część z nich poświęcono ważnym problemom związanym z występowaniem szkodników oraz możliwościom ich ograniczania, zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin, które będą obowiązywać wszystkie kraje UE od roku 2014.

Z ofertą dla jagodowych

Międzynarodowe Targi Agrotechniki Sadowniczej (MTAS) – odbywające się w tym roku (11-12 stycznia) już po raz IX – zgromadziły, jak zwykle, wielu sadowników. Tradycyjnie organizatorami spotkania były firma BASF i Katedra Sadownictwa SGGW. W ciągu dwóch dni targi odwiedziło około 3500 osób. Oferta 120 firm, które wzięły w nich udział, skierowana była przede wszystkim do producentów owoców gatunków drzewiastych, ale nie zabrakło też rozwiązań interesujących dla uprawiających rośliny jagodowe.

Dla sadowników i producentów warzyw

Tegoroczną edycję Targów Sadownictwa i Warzywnictwa (19-20 lutego), odbywającą się w Centrum Expo w Warszawie, odwiedziło ponad 3500 zwiedzających, którzy mogli zapoznać się z ofertą ponad 100 firm z branży, przedstawioną na ponad 3000 m2. Targom towarzyszyła konferencja, na której dominowały tematy związane z uprawą roślin sadowniczych oraz warzyw (wybrane materiały z konferencji prezentujemy na portalu jagodnik.pl).

Nowości techniczne z Berlina

Odbywające się w Berlinie targi Fruit Logistica (5-7 lutego) to jedna z najważniejszych na świecie imprez poświęconych sprzedaży świeżych owoców i warzyw. Targi te co roku odwiedzane są zarówno przez handlowców, jak i przez producentów owoców. Okazję tę wykorzystują firmy oferujące technologie oraz maszyny przeznaczone nie tylko do przygotowania owoców, ale również do ich uprawy.

Gra rynkowa

Jestem, jak wielu już wypowiadających się na łamach „Jagodnika”, producentem owoców miękkich (czarnych i czerwonych porzeczek, aronii oraz rokitnika). W ciągu 20 lat, odkąd zajmuję się tą dziedziną, wraz z innymi kolegami po fachu borykamy się z jakże ważnymi problemami, do rozwiązania których czy choćby załagodzenia ich skutków nadal daleka droga. Od wielu lat mamy do czynienia z huśtawką cenową, a w konsekwencji – impulsy nasadzeniowo-likwidacyjne, uniemożliwiające prowadzenie racjonalnej gospodarki…. – pisze w swoim felietonie Stanisław Trzonkowski

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here