I Ogólnopolskie Spotkanie Plantatorów Porzeczki Czarnej w Wojciechowie

5-letnie krzewy odmiany ‘Tihope'

Już w najbliższą sobotę odbędzie się I Ogólnopolskie Spotkanie Plantatorów Porzeczki Czarnej w Wojciechowie. Szkolenie to będzie doskonałą okazją dla producentów czarnej porzeczki do zapoznania się z najnowszymi informacjami dotyczącymi uprawy tego gatunku, a także okazją do rozmów przed sezonem.

Nowości odmianowe

Plonowanie odmian porzeczki czarnej w doświadczeniach Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach będzie tematem wystąpienia dr hab. Stanisława Pluty z IO w Skierniewicach. Duży postęp hodowlany osiągnięto w postaci wytworzenia i wdrożenia do uprawy w Polsce i innych krajach, takich odmian porzeczki czarnej jak: ‘Tisel’, ‘Ruben’, ‘Tiben’, ‘Ores’ i ‘Gofert’, a ostatnio ‘Polares’ i ‘Tihope’. Nowe odmiany porzeczki czarnej polskiej hodowli już zrewolucjonizowały, lub rewolucjonizują produkcję owoców w Polsce. Jest to związane z tzw. „rekonstrukcją” odmianową, czyli w miejsce starych odmian powszechnie uprawianych, wysadzane są krzewy nowych i bardziej plonujących i zaadaptowanych polskich odmian lub uzyskanych z zagranicy. Podkreślić należy, że potencjał produkcyjny większości z w/w odmian jest wyższy niż odmian dawniej uprawianych, jak np. ‘Ojebyn’, ‘Titania’, czy ‘Ben Lomond’. Na szczególną uwagę zasługują ‘POLARES’ – nowa, polska odmiana, wyhodowana w IO w Skierniewicach, o rodowodzie: S12/3/83 x EMB 1834/113. Kolejną wartą uwagi jest ‘TIHOPE’ – nowa, polska odmiana, wyhodowana w IO w Skierniewicach, jako klon o numerze hodowlanym PC-425, o rodowodzie: ‘Titania’ x P9/11/14.

Nowości produktowe

Jak informuje Grzegorz Kremeś z firmy Agrosimex, konferencja jest kontynuacją cyklicznego szkolenia na temat sytuacji i perspektyw uprawy porzeczki czarnej. Jesteśmy wręcz zobowiązani do propagowania i pomocy w utrzymaniu jednej z wiodących upraw naszego regionu, jej walorów jakościowych i zdrowotnych. Tematem naszego wystąpienia będzie optymalne nawożenie dostosowane do ciężkiej sytuacji jeśli chodzi o opłacalność, a jednocześnie zapowiedzi małej ilości opadów w kolejnym 2016 roku ( w chwili obecnej na Lubelszczyźnie brakuje ok 120 mm wody).

Dr Mirosław Korzeniowski z firmy Bayer przedstawi zmiany w palecie produktów tego przedsiębiorstwa do ochrony porzeczek i najnowsze wyniki badań nad środkami ochrony roślin w tym produktami biologicznymi. Tematem wystąpienia będzie również projekt Vademecum dla porzeczek, który obejmuje różne działania m.in. system wspomagania decyzji w ochronie porzeczek przed chorobami i szkodnikami oraz wspólne działania promocyjne na rzecz porzeczek prowadzone przez Bayer i KSPCP. Działania promocyjne mają na celu poprawę wizerunku porzeczek jako owoców o wysokich walorach smakowych i zdrowotnych, a w efekcie podniosą  dochody dla plantatorów.

Zbigniew Marek z firmy Timac Agro Polska omówi działanie preparatów biostymulujących w uprawie porzeczek. Obecnie, w przypadku czarnych porzeczek jakość owoców nie ma praktycznego znaczenia ze względu na oferowaną cenę i brak jakichkolwiek działań wskazujących na chociażby chęć pozyskiwania owoców przemysłowych o lepszych parametrach. W takich realiach trudno jest dyskutować o opłacalności i wpływie preparatów biostymulujących na plonowanie i jakość owoców. Jednak doświadczenia nadal są prowadzone, a ich wyniki warto prezentować, zwłaszcza gdy wnoszą nową wiedzę, którą będzie można wykorzystać w przyszłości. W naszym klimacie niemal każdego roku mamy do czynienia z wieloma, niezależnymi od nas czynnikami stresogennymi, znacznie ograniczającymi potencjał plonotwórczy w uprawach polowych. W prezentacji przedstawiane są wyniki z doświadczeń przeprowadzonych w 2015 r przez dr Piotra Baryłę (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie) na plantacjach towarowych czarnej porzeczki odmian Tisel i Jubilejnaja Kopania.

Warto również wiedzieć o tym, że Asortyment metod i preparatów do zwalczania przędziorków został niedawno wzbogacony o środek Siltac EC, produkowany polską firmę ICB Pharma z Jaworzna o czym będzie informował dr Wojciech Wieczorek. Siltac EC stanowi zupełnie nowatorskie podejście do zwalczania roślinożernych roztoczy i innych drobnych szkodników, np. mszyc. Działanie produktu opiera się na mechanizmie fizycznym polegającym na immobilizacji, czyli blokadzie mechanicznych funkcji życiowych szkodników. Siltac EC nie zawiera żadnych substancji aktywnych konwencjonalnych pestycydów (nie generuje pozostałości tych substancji w roślinach), nie indukuje odporności w populacji zwalczanych agrofagów. Badania naukowe i praktyka jednoznacznie wykazały jego wysoką skuteczność. Siltac EC może być stosowany samodzielnie, bądź w mieszaninie lub rotacji z tradycyjnymi środkami chemicznymi. W przypadku przędziorków na uwagę zasługują bardzo skuteczne programy rotacyjnego aplikowania preparatu Siltac EC i akarycydu Envidor 240 EC. Siltac EC to także skuteczne narzędzie do zwalczania groźnych roztoczy z rodziny szpecielowatych, np. wielkopąkowca porzeczkowego.

Szczegółowy program – czyt

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here