Grupa Truskawkowa (cz. I) – w okresie kwitnienia i zawiązywania owoców

grupa truskawkowa

W roku 2013 firma Osadkowski SA uruchomiła pilotażowy program doradczy dla plantatorów truskawek w którym uczestniczyło 12 osób zajmujących się uprawą tej rośliny w rejonie Warki i Chynowa. W Roku 2014 Grupa Truskawkowa została znacznie rozbudowana i aktualnie z systemu doradczego korzysta ponad 100 plantatorów truskawek z całego kraju.

System doradczy kierowany jest do osób zajmujących się produkcją truskawek odmian tradycyjnie owocujących posadzonych w otwartym polu. Plantatorzy, którzy zgłosili chęć udziału w Grupie Truskawkowej podczas konferencji z cyklu „ Akademia Uprawy Truskawek” otrzymują co 10 dni aktualne komunikaty. W których przedstawiona jest aktualna faza rozwojowa truskawek oraz aktualne propozycje nawożenia oraz ochrony plantacji. Przygotowaniem treści komunikatów zajmują się dr. Anna Bielenin z IPSAD z Tarczyna w zakresie ochrony truskawek przed chorobami, prof. Remigiusz Olszak z IPSAD w zakresie ochrony truskawek przed szkodnikami oraz dr. Zbigniew Jarosz z UP w Lublinie w zakresie nawożenia i agrotechniki.

W dniach 1 oraz 2 maja została przeprowadzona lustracja i aktualna ocena stanu odżywienia plantacji truskawek, którą prowadził dr. Z. Jarosz. Podczas lustracji na plantacjach truskawek oceniano wizualnie stan odżywienia roślin, indeks Spad przy pomocy miernika SPAD Minolta, oceniano wielkość systemu korzeniowego oraz masy liściowej. Ponadto analizowano dotychczasowe nawożenie doglebowe i dolistne truskawek. Osoby zajmujące się uprawą truskawki w rejonie Warki i Chynowa na swoich plantacjach uprawiają głównie odmianę ‚Marmolada’, której plantacje zakładane są z sadzonek doniczkowych. Z kolei w gospodarstwach z okolic Sannik, Mińska Mazowieckiego i Czerwińska nad Wisłą objętych doradztwem, coraz więcej uprawia się bardzo wczesnych odmian jak Alba i Clery, średniowczesne Roxana i Marmolada oraz późne jak np. Malwina, plantacje w tych regionach zakładane są z sadzonek frigo.

Kwitnąca Roxana w okolicach Sannik

Dr. Z. Jarosz przeanalizował dotychczasowe nawożenie truskawek w odwiedzonych gospodarstwach i na podstawie kondycji roślin na danej plantacji oraz fazy rozwojowej opracował zalecenia nawozowe. Bardzo przydatne do tego celu okazały się wykonane wcześniej przez plantatorów analizy składu chemicznego gleby metodą uniwersalną, do przeprowadzania których namawialiśmy już w czasie zimowych szkoleń. W trakcie wizyty na plantacjach dr Jarosz, zwracał uwagę m.in. na uzupełnianie nawożenia azotem i potasem. W zależności od odczynu gleby oraz stanu odżywienia plantacji można wysiać saletrę wapniową, saletrę amonową lub nawóz wieloskładnikowy. Należy również pamiętać, aby w okresie kwitnienia i wzrostu zawiązków owocowych równoważyć dostarczony roślinom azot poprzez wysiewanie nawozów zawierających potas. Najlepszym rozwiązaniem wydaje się zastosowanie saletry potasowo-wapniowej Unika Calcium. Alternatywą może być nawożenie siarczanem potasu lub nawozen Patentkali aby uzupełnić potas i magnez. Jest to niezwykle istotne gdyż te pierwiastki biorą udział we wzroście i plonowaniu truskawek, i o ile pierwsze dojrzewające owoce są z reguły najładniejsze i największe to te z kolej w następnych powtórzeniach zbioru nie wyrastają należycie. Dlatego już teraz warto jest prawidłowo ocenić potrzeby pokarmowe roślin i uzupełnić potrzebne pierwiastki.

Nawożenie dolistne to uzupełnienie doglebowego, którego celem jest przede wszystkim usprawnienie procesu fotosyntezy i asymilacji. W tym celu warto zastosować dolistnie nawóz magnezowy AminoQuelant Mg w dawce 2 l/ha z dodatkiem mocznikiem w dawce 2-3 kg/ha. Dzięki czemu uzupełnimy dwa ważne pierwiastki biorące udział w procesie fotosyntezy i asymilacji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here