Druga ocena odmian maliny

W ramach projektu Malinowe Factory 2015 ocenie poddano m.in. 14 odmian malin powtarzających owocowanie, z tego wiele po raz pierwszy ocenianych jest w doświadczeniach odmianowo-porównawczych w Polsce. Już po kilku tygodniach od posadzenia zaczynają się uwidaczniać różnice dotyczące nie tylko jakości pierwszych owoców, ale także wymagań na prowadzone nawożenie.