czwartek, 09 Kwi 2020

Finanse i prawo

Ważne kryteria w naborze wniosków na nawodnienia

Temat dofinansowania inwestycji związanych z dofinansowanie inwestycji na nawodnienia w gospodarstwach spotyka się z dużym zainteresowaniem plantatorów. Wielu z nich dopytuje się...

Trwa nabór wniosków na nawodnienia- kilka istotnych kryteriów naboru

Trwa nabór wniosków w ARiMR na inwestycje związaną z nawadnianiem gospodarstw rolnych. Wnioski można składać od 25 września do 22 listopada. ARiMR...

Rusza nabór wniosków dla poszkodowanych rolników w wyniku klęsk żywiołowych

3 października - planowany termin uruchomienia pomocy suszowej Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomi nabór wniosków dla...

Projekt wprowadzający ceny referencyjne przyjęty przez Radę Ministrów

Rada Ministrów przyjęła 2 lipca projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych oraz ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi...

Obrót ziemią będzie łatwiejszy

Rada Ministrów przyjęła 12 marca projekt ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra...

KUPS o podwyżce VAT na soki

Producenci soków oraz owoców i warzyw, zrzeszeni wokół Krajowej Unii Producentów Soków oraz Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw, negatywnie...

Grupa Azoty przejmie lidera nawozów specjalistycznych

Grupa Azoty w pierwszych dniach wrześnie zawarła ze spółką Goat Netherlands B.V. z siedzibą w Holandii (należącą do funduszu kapitałowego XIO z siedzibą w...

UOKiK wszczął postępowanie przeciwko spółce Döhler

Zarzuty dotyczą zbyt długich terminów płatności i niejasnych zasad ustalania ceny za owoce. Podobne postępowanie toczy się przeciwko innemu dużemu przetwórcy – spółce T.B....

BASF finalizuje procedurę nabycia aktywów od firmy Bayer

Firma BASF uzupełnia dzięki temu własne działania z zakresu ochrony roślin, biotechnologii i rozwiązań „digital farming”; rozpoczyna działalność w obszarze nasion i nieselektywnych herbicydów. Zapewnia...

Soloberry rozwija rynek jagody kamczackiej

Jest zielone światło dla firmy Soloberry w pierwszej fazie klasyfikowania jagody kamczackiej (haskap) jako tradycyjnej żywności. Firma Soloberry jest prawie gotowa do wprowadzenia do...