Bialska Konferencja Sadownicza

Ponad 300 słuchaczy przybyło na Bialską Konferencję Sadowniczą

W dniu 5 marca w miejscowości Ossa obyła się Bialska Konferencja Sadownicza. To już VII edycja tej imprezy. Udział w niej wzięło ponad 300 plantatorów. Ze względu na specyfikę regionu dominowały zagadnienia związane z uprawą jabłoni. Pewna część poruszanych tematów zainteresować mogła także osoby zainteresowane uprawą truskawek.

Sytuacja sadowników w powiecie rawskim

Paweł Piotrowski i Rafał Sas otwierają spotkanie

Spotkanie otworzył Paweł Piotrowski z Appsad wspólnie z Robertem Sasem z Instytutu Praktycznego Sadownictwa. O sytuacji sadowników w powiecie rawskim mówił Henryk Majewski, przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Terenami ze Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej.

Jednym z zagadnień, które mogą mieć wpływ na prowadzenie sadów w okolicach Białej Rawskiej, Skierniewic i Rawy Mazowieckiej są proponowane zmiany z zasadach zatrudniania pracowników sezonowych. Obecnie możliwe jest zatrudnianie pracowników w oparciu o umowę o pracę, umowę zlecenie i umowę o dzieło. Optymalnym rozwiązaniem wydaje się zatrudnienie pracowników w oparciu o umowę zlecenie. W porozumieniu zawartym z PUP w Rawie Mazowieckiej uzgodniliśmy, że minimalna miesięczna kwota wynagrodzenia którą można wpisać w taką umowę to 1000 zł – informował Henryk Majewski. Komisja, której przewodzi prelegent proponuje też, by stworzyć ogólnopolski fundusz klęskowy, którym obejmowane były by uprawy rolnicze, sadownicze i jagodowe. W przypadku gradobić, czy innych klęsk żywiołowych plantatorzy mogliby liczyć na dodatkowe odszkodowania. Interesującym postulatem Komisji przedkładanym na szczeblu Ministerstwa Rolnictwa jest wprowadzenie uregulowań produkcji soków i innych produktów żywnościowych. Celem działania jest wypracowanie norm zawartości surowców w przetworzonych produktach tak, by były one jak najbardziej naturalne i aby faktycznie powstawały one z owoców, a nie sztucznych ich substynentów. To jedno z działań mające na celu zagospodarowanie wysokiej produkcji owoców. Innym, niezaakceptowanym niestety  przez Ministerstwo Rolnictwa pomysłem Komisji, było przekazywanie nadwyżki niesprzedanych owoców do biogazowni po cenach oferowanych przez Bank Żywności.

Henryk Majewski referował obecną sytuację i wyzwania stojące przed sadownikami

Odmiany truskawki na 2017 i kolejne sezony

Najbardziej szczegółowo omawianym gatunkiem jagodowym podczas Bialskiej Konferencji Sadowniczej była truskawka. Przeglądu odmian, ich właściwości a także omówienia znaczenia zabiegów agrotechnicznych dokonał Adam Borzęcki z firmy Boryna.

Adam Borzęcki z firmy Boryna udzielał informacji o uprawie truskawek

Swe wystąpienie rozpoczął od omówienia odmiany ‘Rumba’. Jest to wczesno dojrzewająca odmiana, której plonowanie zbiega się z ‘Honeoye’. Ma jednak w porównaniu do niej błyszczące i jaskrawoczerwone owoce. Inne zalety odmiany ‘Rumba’ to trwałość pozbiorcza i piękny połysk, który jej truskawki zachowują nawet po kilkudniowym przechowywaniu. Odsetek plonu handlowego  jest bardzo wysoki, gdyż praktycznie nie występują tu owoce zdeformowane, źle wykształcone. Zalety odmiany ‘Roxana’ to bardzo ładny wygląd truskawek i wysokie plony. W sprzyjających warunkach w uprawie jednorzędowej na płask można uzyskać plon na poziomie 30 t/ha i więcej. ‘Alba’ to odmiana wczesna, której dobrze sprawdza się w uprawie pod osłonami niskimi na przyspieszony zbór. Trzeba jednak pamiętać, że zarówno ‘Alba’ jak i ‘Roxana’ źle znoszą obfite nawożenie azotem. Nadmiernie wyrośnięte krzew utrudniają bowiem ochronę przed szarą pleśnią. Odmiana ‘Asia’ została stworzona z myślą o polskim rynku. Jest wyjątkowo smaczna. W porównaniu do odmiany ‘Roxana’ czy ‘Alba’ jest jednak mniej plenna. Za dobry rezultat uznaje się plony na poziomie 20 t/ha w systemie tradycyjnej uprawy, wciąż popularnej w Polsce. Poprzez swe walory (atrakcyjny wygląd owoców oraz bardzo dobry ich smak) uzyskuje się za jej owoce wyższe ceny rynkowe. Ciekawą odmiana jest też ‘Malga’. To truskawka powtarzająca owocowanie, stworzona z myślą o uprawie w warunkach klimatycznych Europy Północnej. W gronie nowości prelegent wymienił odmianę ‘Jive’. Owocuje w terminie odmiany ‘Florence’, ale jest bardziej od niej plenna. ‘Aurea’, ‘Olympia’ i Tea’ to nowe odmiany włoskie. Trafiły dopiero na polski rynek, więc z oceną tych kreacji należy jeszcze zaczekać.

Uprawa truskawki jest pracochłonna. Jeżeli chcecie Państwo spróbować uprawy truskawek, to w pierwszej kolejności należy zatroszczyć się o dostępność siły roboczej. Nieoberwanie truskawek może doprowadzić do zniszczenia plantacji, bardzo ważne jest przeprowadzenie wszystkich prac terminowo – mówił Adam Borzęcki. Okolice Białej Rawskiej zdominowane są przez uprawy jabłoni, lecz w związku z niejasną sytuacją na rynku tego owocu, sadownicy poszukują dywersyfikacji spoglądając w kierunku upraw owoców jagodowych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here