Kolejna już Konferencja Truskawkowa odbywał się w Jasieńcu 23 stycznia. Jej organizatorami była gmina Jasieniec, Stowarzyszenie Plantatorów Truskawki (SPT) oraz firma Agrosimex. W programie Konferencji nie zabrakło aktualnych zaleceń dotyczących nawożenia i ochrony truskawek, przedstawione zostały również pewne informacje dotyczące możliwości dalszego rozwijania upraw truskawek.

Warto się jednoczyć

Rozpoczynając Konferencję Truskawkową w Jasieńcu wójt gminy Jasieniec Marek Pietrzak nawiązał do tradycji tych spotkań w gminie Jasieniec, która słynie z produkcji truskawek. Dzisiejsza frekwencja pokazuje jak bardzo potrzebne są tego typu spotkania, pozwalające doskonalić wiedzę naszych plantatorów – mówił M. Pietrzak. Mirosław Maliszewski prezes Związku Sadowników RP i poseł na Sejm, przypomniał o działalności Związku związanej z promocją owoców jagodowych, która prowadzona jest w ramach Kampanii promocyjnej „Niezwykłe Właściwości Zwykłych Owoców”, która realizowana jest rynku polskim ale również na rynkach zewnętrznych.

Spotkanie w Jasieńcu otworzył wójt tej gminy – Marek Pietrzak
Spotkanie w Jasieńcu otworzył wójt gminy – Marek Pietrzak
Piotr Zieliński reprezentujący Stowarzyszenie Plantatorów Truskawki zachęcał do wstępowania w jego szeregi
Piotr Zieliński reprezentujący Stowarzyszenie Plantatorów Truskawki zachęcał do wstępowania w jego szeregi

Piotr Zieliński informował o działalności Stowarzyszenia Plantatorów Truskawki (SPT), która to organizacja skupia obecnie około 100 plantatorów. Działalność SPT to nie tylko organizacja tego typu Konferencji, ale również wiele innych działań związanych np. z reprezentowaniem naszej branży na spotkaniach w MRiRW czy udział w kampaniach promocyjnych jak „Niezwykłe Właściwości Zwykłych Owoców” – mówił P. Zieliński, zachęcając do wstępowania w szeregi Stowarzyszenia. – Musi być nas więcej, byśmy mogli móc wpływać na dotyczące nas regulacje prawne, czy zdobywać nowe rejestracje środków ochrony w ramach zastosowań małoobszarowych.

Robert Binkiewicz zachęcał do uczestniczenia w klubie Jagodowym organizowanym przez Agrosimex
Robert Binkiewicz zachęcał do uczestniczenia w klubie Jagodowym organizowanym przez Agrosimex

Robert Binkiewicz z firmy Agrosimex zachęcał przybyłych na spotkanie do uczestniczenia w systemach doradczych skierowanych do różnych grup producentów, w tym zapoczątkowany w 2015 roku Klub Jagodowy. Zachęcał do stosowania fertygacji w uprawach truskawek, który to system nawożenia pozwala na precyzyjne i zbilansowane dostarczanie roślinom składników pokarmowych. Do takiej formy nawożenia proponowane są nawozy z serii Rosasol, których zróżnicowany skład pozwala odpowiednio dopasować właściwy produkt do potrzeb roślin w danej fazie wzrostu. Klub Jagodowy ma skupiać producentów turkawek, malin i borówek. W ramach tej działalności będą organizowane pokazowe plantacje wszystkich 3 gatunków, gdzie w kluczowych okresach uprawy będą organizowane spotkanie doradczo-szkoleniowe. W ich trakcie będą wydawane bieżące zalecenia dotyczące ochrony czy nawożenia plantacji. Uczestnicy Klubu będą mieli również bezpośredni kontakt z doradcami, można będzie skorzystać z porad bezpośrednio na swojej plantacji. Uczestnictwo w Klubie Jagodowym jest płatne i związane jest z opłatą wpisową w wysokości 500 zł.

Optymalne nawożenie truskawki

dr hab. Paweł Wójcik, prof. IO mówił o nawożeniu truskawek
dr hab. Paweł Wójcik, prof. IO mówił o nawożeniu truskawek

Dr hab. Paweł Wójcik z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, mówiąc o nawożeniu truskawek, przypomniał o podstawach czyli diagnostyce polegającej zarówno na analizie gleby, liści oraz wody w przypadku gdy prowadzona jest fertygacja. By działania takie były efektywne, należy właściwie pobrać próbki. Najlepiej zrobić to na rok przed założeniem plantacji, tak by mieć czas na właściwe przygotowanie gleby pod uprawę. Gdy plantacje są zakładane w miejscu starych sadów, warto osobno pobrać próbki z pasów gdzie rosły drzewa i tam gdzie była murawa, konieczne jest też oddzielne pobranie prób glebowych z pól/kwater o zróżnicowanej właściwościach glebowych. Próbki liści na młodych plantacjach należy pobrać w przypadku sadzonek frigo 40-50 dni po posadzeniu lub 60-80 dni po posadzeniu sadzonek świeżych, zielonych. Na owocujących już plantacjach próbki liści najlepiej jest pobrać na początku kwitnienia i w pełni zbiorów. Do diagnostyki można używać również ogonki liściowe. Oceny odżywienia roślin można wykonać po podstawie oceny wizualnej, oceniając pokrój roślin, siłę wzrostu, kształt i wybarwienie liści, długość ogonków liściowych itp.

W pierwszym roku wzrostu plantacji prelegent zalecał nawożenie azotem w 3 dawkach: 2 tyg. po posadzeniu, kolejny raz po kwitnieniu i po zbiorach owoców – każdorazowo 20-30 kg N/ha. W przypadku sadzenia czerwcowego, sadzonek frigo wskazane jest nawożenie w dwóch dawkach, po posadzeniu i na początku sierpnia (20-30 kg N/ha każdorazowo). Gdy natomiast sadzenie realizowane jest w sierpniu można na około 2 tygodnie przed sadzeniem wysiać szybko działające nawozy azotowe. Na już owocujący plantacjach ściółkowanych słomą dr P. Wójcik zalecał nawożenie startowe w momencie ruszania wegetacji (około 30-40 kg N/ha), a kolejną dawką azotu wprowadzić po zbiorach 30-50 kg/ha. W przypadku ściółkowania słomą część azotu jest pochłaniana przez mikroorganizmy biorące udział w rozkładzie słomy, i wówczas konieczne jest stosowanie wyższych dawek azotu.

Dr P. Wójcik mówił również o stosowania preparatów aminokwasowych, coraz częściej wykorzystywanych w odżywianiu roślin. O ich skuteczności świadczy sposób pozyskiwania jak również zawartość poszczególnych aminokwasów w danym produkcie. Preparaty aminokwasowe warto stosować w sytuacji gdy:

– stosowane są nawozy dolistne mogą mieć działanie fitotoksyczne (np. chlorek wapnia);

-niekorzystnych warunkach pogodowych (np. wysoka temperatura);

– celem zwiększenia zawartości wapnia w owocach, przez użycie tryptofanu, seryny, proliny, lizyny, kwasu glutaminowego

– celem polepszenia aktywności fotosyntetycznej (glicyna, prolina, kwas glutaminowy);

– w warunkach niskiego nasłonecznienia szczególnie w uprawach na zbiór przyśpieszony

Produkty aminokwasowe bardzo często są wzbogacane w fitohormony, czy składniki pokarmowe i wówczas ich stosowanie jest najbardziej uzasadnione.

Optymalne stosowanie środków ochrony

Marek Dąbrowski z firmy Adama
Marek Dąbrowski z firmy Adama

Marek Dąbrowski z firmy Adama mówił o stosowaniu herbicydów, przypominając o warunkach ich stosowaniu. Zmienne warunki pogodowe ograniczają skuteczność wielu herbicydów, dlatego w przypadku niestabilnych warunków lepiej jest poczekać ze stosowaniem herbicydów lub zastosować je w wyższej dawce. Do stosowania w truskawkach dostępny jest Agil-S 100 SC (do zwalczania chwastów jednoliściennych i stosowania po zbiorach), a w trakcie rejestracji jest Goltix Compact 90 WG. Ten ostatni jest herbicydem doglebowym polecanym do stosowania wczesną wiosną w jednorazowej dawce 3 kg/ha, lub w dwóch dawkach dzielonych po 0,6-0,8 kg/ha. Prelegent przypomniał tez o fungicydach, gdzie firma Adam proponuje do stosowania w truskawkach takie produkty jak Merpan 80 WG (do zwalczania szarej pleśni) i Nimrod 250 EC (0,9 l/ha). Preparaty fungicydowe należy stosować w temperaturze powyżej 12 C, wtedy można liczyć na ich dobre działanie. Nowym produktem do stosowania w uprawie truskawek jest Vertigo 018 EC (abamektyna), który to można stosować do zwalczania przędziorków i roztocza truskawkowca. Produkt ten jest wrażliwy na promienie UV, dlatego stosować go należy w godzinach przedwieczornych.

Konferencji jak zawsze towarzyszyła wystawa firm oferujących środki ochrony i nawozy:

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here