Malina (monitoring plantacji, 20.04.2019 r. – Lubelszczyzna)

Fot. 5. Odmiana 'Polonez' uprawiana na zagonach ściółkowanych czarną agrowłókniną – 20.04.2019 r. – woj. lubelskie

Odmiany letnie wczesne – np. ‚Laszka’ – pędy kwiatostanowe posiadają 2-3 liście właściwe. Odmiany letnie średnio wczesne/późne – ‚Malling Seedling’, ‚Glen Ample’ – pędy kwiatostanowe posiadają 2 liście właściwe. Odmiany jesienne w gruncie otwartym – pędy jednoroczne posiadają po 2-3 liście właściwe, wysokość odrostów około 5–10 cm. Pędy malin uprawianych na wyściółkowanych agrowłókniną zagonach posiadają 3–5 liści, wysokość około 10–15 cm.

Kondycja plantacji maliny

W tym momencie na wielu plantacjach odmian letnich obserwuje się bardzo nie równomierny rozwój pędów kwiatostanowych. W zależności od lokalizacji plantacji, porażenienia pędów dwuletnich przez grzyby powodujące ich zamieranie, wieku plantacji oraz odmiany stwierdza się różny stopień uszkodzeń mrozowych po zimie. Najbardziej ucierpiały starsze (3-4 letnie) plantacje odmiany ‚Tadmor’, na których może być uszkodzonych 70-90% pędów dwuletnich. Na plantacjach odmiany ‚Gleb Ample’, w zależności od lokalizacji (tereny niżej położone) i porażenia, straty w liczbie pędów mogą wahać się od 20 do 80%. Podobne uszkodzenia mogą występować na plantacjach odmian ‚Sokolica’, ‚Radziejowa’, ‚Malling Seedling’.

Dalszy rozwój roślin (kwitnienie oraz owocowanie) będzie zależał w dużym stopniu od warunków pogodowych w czasie wegetacji. Sucha wiosna, brak opadów w kolejnych dniach, oraz silne wysuszające wiatry przy braku nawadniania plantacji będą skutkowały nasileniem objawów zamierania pędów w wyniku słabego przewodzenia wody oraz składników pokarmowych. Objawy te zaczną występować na początku kwitnienia i nasilać się coraz bardziej podczas zawiązywania i wzrostu owoców. Przy mniej uszkodzonych plantacjach podstawowym zabiegiem agrotechnicznym będzie systematyczne i umiarkowanie prowadzone nawadnianie w zależności od potrzeb wodnych oraz włączenie do programu nawożenia fertygacji.

Na większości lubelskich plantacjach malin odmian jesiennych nie obserwuje się uszkodzeń po spadkach temperatury poniżej 0°C w poprzednim tygodniu. Natomiast wyraźnie widać na wielu plantacjach niedożywienie roślin (fosfor, azot) wynikające z niskiej temperatury oraz braku opadów. Niepokojącą obserwacją są słabe wschody pędów odmiany Poemat. Może to świadczyć o uszkodzeniach systemu korzeniowego podczas bezśnieżnej zimy. Zabiegiem, który sprzyja szybszej regeneracji malin po zimowywch czy też wosennych uszkodzeniach jest przykrycie plantacji agrowłókniną o gęstości 24 g/m2.

Szkodniki malin

W otwartym grunciew tym momencie nie obserwuje się występowania szkodników. Warto rozpocząć lustracje pod kątem obecności przędziorka chmielowca w obu grupach odmian i powtarzać je co 7–14 dni. Każdorazowo należy przejrzeć 3–4 próby po 50 pojedynczych liści z liścia złożonego (150–200 liści), próg zagrożenia to 2 stadia ruchome na 1 listek liścia złożonego. Natomiast należy zwrócić uwagę na szpeciela – przebarwiacza malinowego – jeśli występował na plantacji w poprzednim roku. Jest on wektorem wirusa plamistości liści maliny. Jest znany głównie z plantacji odmiany ‚Glen Ample’, ale może występować również na innych odmianach. Będą go ograniczały zabiegi wykonywane przeciwko przędziorkom. Ponadto wykonane w tym momencie zabiegi żywienia pozakorzeniowego siarką również będą ograniczały liczebność szkodnika.

Choroby malin

Zamieranie pędów – warto przeprowadzić lustrację pędów na plantacjach odmian letnich i ocenić ich zdrowotność. Będzie to idealna wskazówka dająca możliwość oceny skuteczności programu ochrony z poprzedniego roku. W coraz większym stopniu widać porażenie pędów przez grzyby powodujące zamieranie pędów maliny po jesiennych infekcjach i ciepłej zimie z okresowymi spadkami temperatury.

Na plantacjach odmian letnich, gdy jednoroczne pędy osiągną wysokość 10–15 cm należy je usunąć. Usuwając pędy ogranicza się również występowanie pryszczarka namalinka łodygowego. Przy braku usuwania pędów należy rozpocząć ochronę chemiczną przeciwko zamieraniu pędów maliny

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here